ІНТЕРНЕТ-АНАЛІТИКА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: інтернет-аналітика, маркетингові комунікації, впізнаваність бренду, інтернет-трафік, маркетинговий аналіз, маркетинг ресторанів

Анотація

Устатті розглянуто основні складові аналізу ресторанного бізнесу у інтернет середовищі. Особливої уваги приділено впізнаваності бренду, сайту та соціальним мережам ресторану, інформаційне розміщення на партнерським ресурсам та відгукам клієнтів у соціальних мережах. Систематизовано методи дослідження та аналізу впізнаваності бренду у мережі та доведено важливість оцінки сезонності. Визначено основні елементи аналітики сайту ресторану за наступними параметрами: аналіз наповненості сайту, аналіз трафіку сайту та технічний аналіз сайту. Виведено оптимальну структуру співвідношення трафіку та сформульовано характеристику основних каналів трафіку. Розроблено критерії оцінки представлення ресторану на сторонніх, партнерських сайтах. Описано основні параметри оцінювання соціальних мереж закладу ресторанної сфери та сформовані параметри для оцінки відгуків клієнтів.

Посилання

Примак Т.О. Ринок маркетингових комунікацій: стратегічний аспект. Проблеми формування і розвитку ринкової економіки в Україні. 2003. Вип. 8. С. 60–63.

Расулова А.М. Сучасні маркетингові комунікації в управлінні підприємствами ресторанного бізнесу. Інноваційна економіка. 2015. № 4(59). С. 216–220.

Рудченко Д.В. Аналіз даних соціальних мереж для забезпечення безпеки. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 1(49). С. 194–197.

Якимчук О. Соціальні мережі та їх аналіз. Релігія та Соціум. 2012. № 1(7) С. 146–153.

Primak T.O. (2003) Rynok marketynhovykh komunikatsii: stratehichnyi aspekt [Market Marketing Communities: Strategic Aspect]. Problems of Formation and Development of Market Economy in Ukraine, 8, 60–63.

Rasulova A.M. (2015) Suchasni marketynhovi komunikatsii v upravlinni pidpryiemstvamy restorannoho biznesu [Modern marketing communes in the management of enterprises of the restaurant business]. Innovation Economics, 4(59), 216–220.

Rudchenko D.V. (2017) Analiz danykh sotsialnykh merezh dlia zabezpechennia bezpeky [Analysis of social network data for security]. Weapons systems and military equipment, 1 (49), 194–197.

Yakimchuk O. (2012) Sotsialni merezhi ta yikh analiz [Social framing and analysis]. Religion and Society, 1 (7), 146–153.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Павленко-Дідур, К. (2021). ІНТЕРНЕТ-АНАЛІТИКА МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-57
Розділ
МАРКЕТИНГ