МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: тенденції, туризм, пандемія COVID-19, виклики, проблеми

Анотація

У статті розглядається аналіз тенденцій розвитку сфери туризму за сучасних умов та впливу COVID-19 на індустрію туризму. Визначено, що туристична індустрія має важливе значення для розвитку держави. Тенденції розвитку міжнародного туризму визначаються впливом зовнішніх і внутрішніх факторів на галузь, що склалися на ринку послуг кон’юнктури попиту. В попереднє десятиліття українська індустрія туризму демонструвала стійкий розвиток як внутрішнього туризму, так і зовнішнього. Але в 2020 році через наслідки пандемії COVID-19 склалася негативна для індустрії ситуація. Економічні процеси в усіх галузях, в тому числі і туристичній, пов’язані з епідеміологічною безпекою країн світу. Індустрія туризму, готельний бізнес і заклади харчової промисловості в умовах сьогодення стикаються з величезними проблемами (всі ці сфери «заморожені», а згодом можуть бути ліквідовані). Була виявлена необхідність не тільки підтримки суб’єктів галузі, а й створення умов для успішного відновлення їх діяльності в довгостроковій перспективі. Глобальний і локальний контекст спалаху, її наслідки та пропозиції з швидкого відновлення (стратегічні та тактичні цілі) відображені в цій статті.

Посилання

Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Дивись.info. URL: https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/

Дутка Г. Я., Гальків Л. І., Козак Б. Б. Наукові дослідження з проблем міжнародного туризму: статистична бібліографія наукових статей. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6724; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.2.

Красовський С. О. Дослідження міжнародного туризму в дисертаційних роботах українських науковців. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. Культурологія. 2017. Вип. 25. С. 208–213.

МОЗ опублікувало рекомендації щодо організації роботи бізнесу з 11 травня. URL: https://buhgalter911.com/uk/news/news-1050204.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=Push:13.05.2020

Названі найнебезпечніші країни для туризму в 2020 році. URL: https://ua.korrespondent.net/lifestyle/travel/4239328-nazvani-naibezpechnishi-krainy-dlia-turyzmu-v-2020-rotsi

UNWTO. World Tourism Organization. URL: https://www.unwto.org/tourism-covid-19

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Dyvys.info [See.info]. Retrieved from: https://dyvys.info/2020/05/14/turyzm-pislya-karantynu-yak-pandemiya-vplynula-na-galuz-i-zminyla-yiyi/ (in Ukrainian)

Dutka H. Ya., Halkiv L. I., Kozak B. B. (2018) Naukovi doslidzhennia z problem mizhnarodnoho turyzmu: statystychna bibliohrafiia naukovykh statei [Scientific research on the problems of international tourism: statistical bibliography of scientific articles]. Efektyvna ekonomika. № 12. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6724; DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.2 (in Ukrainian)

Krasovskyi S. O. (2017) Doslidzhennia mizhnarodnoho turyzmu v dysertatsiinykh robotakh ukrainskykh naukovtsiv [Research of international tourism in dissertations of Ukrainian scientists]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku. Kulturolohiia, 25, 208–213. (in Ukrainian)

MOZ opublikuvalo rekomendatsii shchodo orhanizatsii roboty biznesu z 11 travnia [The Ministry of Health has published recommendations on the organization of business from May 11]. Retrieved from: https://buhgalter911.com/uk/news/news-1050204.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=Push:13.05.2020 (in Ukrainian)

Nazvani nainebezpechnishi krainy dlia turyzmu v 2020 rotsi [Named the most dangerous countries for tourism in 2020]. Retrieved from: https://ua.korrespondent.net/lifestyle/travel/4239328-nazvani-naibezpechnishi-krainy-dlia-turyzmu-v-2020-rotsi (in Ukrainian)

UNWTO. World Tourism Organization. Retrieved from: https://www.unwto.org/tourism-covid-19

Переглядів статті: 38
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Тюріна, Д. (2021). МІЖНАРОДНИЙ ТУРИЗМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-32