РИНОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Ключові слова: туризм, проблеми, фактори, тенденції розвитку, туроператори та турагенти

Анотація

У цій статті розглядається ринок туризму в Україні, сучасний стан та проблеми сьогодення. У сучасному світі туризм розглядається як одна з найбільш дохідних галузей світового господарства, що має інтенсивний розвиток. Про це свідчить частка світового валового національного доходу, що припадає на нього (близько 10 %). Виступаючи в якості одного з найприбутковіших видів бізнесу в світі, туризм є одним з найважливіших джерел формування бюджету. Розвиток міжнародного туризму забезпечує підвищення конкурентоспроможності країн і регіонів в результаті створення нових робочих місць, підвищення рівня життя населення. Туризм впливає на збереження і розвиток культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між різними країнами і народами, що грає важливу роль у вирішенні соціальних проблем. Визначено, що туристична індустрія має важливе значення для розвитку України, проте її роль в країнах відрізняється в силу впливу ряду факторів. Ідентифіковано загрози, проблеми, тенденції, виклики, ризики і суб’єкти як головні чинники розвитку туристичної діяльності в Україні. Відзначено, що подальший розвиток туризму в Україні забезпечить реалізацію соціально економічного потенціалу держави в короткостроковій і стратегічній перспективі.

Посилання

Державний комітет статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/

Романова, А. П’ять порад, як рятувати український туризм під час пандемії. 13 березня, 2020. URL: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-i-turizm-yak-ukrajini-vryatuvati-industriyu-ostanni-novini-50075544.html

Мешко Н.П. Розвиток туристичного бізнесу в умовах інформатизації світової економіки. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. № 2. С. 114–120.

Туризм 2030. Глобальный обзор / Tourism Towards 2030/ Global overview. URL: http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/UNWTO_Tourism_Toward_2030.pdf

UNWTO (2020), «International tourist arrivals could fall by 20-30% in 2020». URL: https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-2020

Derzhavnyi komitet statystyky Ukrainy. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Romanova, A. Piat porad, yak riatuvaty ukrainskyi turyzm pid chas pandemii [Five tips on how to save Ukrainian tourism during a pandemic]. 13 bereznia, 2020. Available at: https://nv.ua/ukr/opinion/koronavirus-i-turizm-yak-ukrajini-vryatuvati-industriyu-ostanni-novini-50075544.html (in Ukrainian)

Meshko N.P. (2014) Rozvytok turystychnoho biznesu v umovakh informatyzatsii svitovoi ekonomiky [Development of tourism business in the conditions of informatization of the World Economy]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, № 2, pp. 114–120. (in Ukrainian)

Turizm 2030. Globalnyiy obzor [Tourism Towards 2030. Global overview]. Available at: http://www.wise.co.th/wise/Knowledge_Bank/References/Tourism/UNWTO_Tourism_Toward_2030.pdf

UNWTO (2020) International tourist arrivals could fall by 20-30% in 2020. Available at: https://www.unwto.org/news/international-tourism-arrivals-could-fall-in-2020

Переглядів статті: 54
Завантажень PDF: 30
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Тюріна, Д. (2021). РИНОК ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: СТАН І ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-18