ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Ключові слова: стратегічний розвиток, людський потенціал, людський розвиток, стратегічний фактор, регіональна економіка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблематики розвитку західних регіонів України, аналізу їх людського потенціалу за напрямками: освіта, зайнятість науковими та науково-дослідними роботами, ринок праці. Результати дослідження свідчать, що скорочується сфера освіти в Україні в цілому та її Карпатському економічному районі. Разом з тим, масштаб прикладання наукової праці збільшується, рівень безробіття в більшості регіонів району зменшується. Для посилення людського чинника та його ролі в процесі розвитку регіональної економіки рекомендовано: розвивати мережу навчальних закладів; впроваджувати інноваційну культуру; підтримати фінансовий супровід науки та дослідництва; розширювати коло регіональних економічних програм, які дозволять збільшити кількість робочих місць та зменшити рівень безробіття.

Посилання

Honcharenko I., Dubinina M., Kubiniy N., & Honcharenko O. (2021). Evaluation of the Regional Public Authorities Activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1), 90–99. Retrieved from: https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/2026

Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T. Potential of strategic development of regional economy. Challaenges in Globalizationn in Economic and Business. Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Tbilisi University. Georgia. 1–2 November, 2019, p. 237–242. Retrieved from: https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/523?locale-attribute=en

Lujza Jurkovicova, Natalya Kubiniy, Tamila Kosovilka. The Signs and Principles of Goal Setting as a Specofic Kind of Activity. Studia Commercialia Bratislavencia. Volume 9, N 36 (4/2016). pp. 420–428.

Закарпаття 2019. Статистичний щорічник. Ужгород, 2020. 447 с.

Кубиний Н.Ю., Данайканич О.В., Белей Н.П. Образование и его влияние на экономическое развитие в Украине. Challrenges of Globalization in Economics and business. Proceeding of the 5 international scientific conference. Georgia, 2020. Tbilisi, November 6. P. 240–248.

Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Мошак С.М. Рейтинг конкурентоспроможності України за критерієм ефективності праці. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 3. С. 199–208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dse_2015_3_17

Наукова та інноваційна діяльність України. Статистичний збірник. 2019. Київ. 2020. 100 с.

Статистичний збірник «Регіони України» 2017. Частина 1. Київ. 2017. 323 с.

Статистичний збірник «Регіони України» 2016. Частина 2. Київ. 2016. 692 с.

Статистичний щорічник України. 2019. Київ. 2020. 465 c.

Honcharenko I., Dubinina M., Kubiniy N., & Honcharenko O. (2021) Evaluation of the Regional Public Authorities Activities. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43(1), 90–99.

Kubiniy N., Marhitich V., Kosovilka T. (2019) Potential of strategic development of regional economy. Challaenges in Globalizationn in Economic and Business. Proceedings of the 4th International Scientific Conference. Tbilisi University. Georgia. 1–2 November, 237–242. Retrieved from: https://dspace.tsu.ge/handle/123456789/523?locale-attribute=en

Lujza Jurkovicova, Natalya Kubiniy, Tamila Kosovilka (2016) The Signs and Principles of Goal Setting as a Specofic Kind of Activity. Studia Commercialia Bratislavencia. Volume 9, N 36, pp. 420–428.

Zakarpattya 2019. Statistic yearbook. Uzhhorod. 2020. 447 p. (in Ukrainian)

Kubiniy N.Y., Danaykanych O.V., Beley N.P. (2020) Obrazovanie I ego vlijanie na ekonomicheskoe razvitie v Ukraine [Education and its influence on the development in Ukraine]. Challrenges of Globalization in Economics and business. Proceeding of the 5 international scientific conference. Tbilisi, 240–248. (in Russian)

Miklovda V., Kubiniy N., Moshak S. (2015) Reytyng konkyrentosromozhnosti Ukrainy za ktyteriem efektyvnosty praci [Level of competitiveness of Ukraine under the labor efficiency]. Demography and social economy, 3, 99–208. (in Ukrainian)

Naykova ta innovacijna dijalnist Ukrainy. Statystychnyi shorichnyk 2019 [Scientific and innovation activity of Ukraine. Statistic yearbook 2019]. Kyiv. 2020. 100 p. (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk “Regiony Ukrainy” 2017 [Statistic book Regions of Ukraine 2017]. Part 1. Kyiv. 2017. 323 p. (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk “Regiony Ukrainy” 2016 [Statistic book Regions of Ukraine 2016]. Part 2. Kyiv. 2016. 692 p. (in Ukrainian)

Statystychnyi shorichnyk Ukrainy [Statistic yearbook of Ukraine]. 2019. Kyiv. 2020. 465 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 215
Завантажень PDF: 142
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Латинін, К. (2021). ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ КАРПАТСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-16
Розділ
ЕКОНОМІКА