ЕКСПОРТ МОЛОДОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІ: ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ТА РИЗИКИ

Ключові слова: трудова міграція, молода робоча сила, ринок праці, фактори міграції, економічні ризики

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням експорту молодої робочої сили з України в Польщу. Охарактеризовано основні тенденції світової трудової міграції і місце України в цьому процесі. Розглянуто основні фактори переміщення української молоді як трудового ресурсу на ринок праці Польщі. Обґрунтовано причини, які сприяють міграції молоді в Польщу в порівнянні з іншими країнами Європейського союзу. Розглянуто спектр найбільш затребуваних професій іноземними трудовими мігрантами. Проведено аналіз динаміки трудової міграції в Польщу в контексті найбільш привабливих регіонів. Визначено основні ризики, викликані працевлаштуванням молодих людей з України в Польщі і їх потенційним неповерненням: скорочення трудових ресурсів, недоотримання коштів до бюджету України і в пенсійний фонд, зниження рівня відтворення населення.

Посилання

Про основні засади молодіжної політики: Проект Закону від 23.06.2021 р. № 3718. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69244 (дата звернення: 08.07.2021).

Доклад о миграции в мире 2020. Международная организация по миграции, 2020. 550 с. URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (дата звернення: 22.07.2021).

Statistics Poland. Główny Urząd Statystyczny. URL: https://stat.gov.pl/en/ (дата звернення: 30.08.2021).

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 27.08.2021).

Eurostat. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/visualisations (дата звернення: 27.08.2021).

Орлова И. Налоговые льготы для иностранцев в Польше. In Poland. URL: https://in-poland.com/nalogovye-lgoty-dlya-inostrantsev-v-polshe/ (дата звернення: 27.08.2021).

Migracje.gov.pl – Mapy i dane statystyczne imigrantów i służb migracyjnych Polski. URL: https://migracje.gov.pl/en/statistics/scope/poland/type/statuses/view/map/year/2021/?x=0.7205&y=0.947&level=1 (дата звернення: 31.08.2021).

Минфин. URL: https://index.minfin.com.ua/ (дата звернення: 27.08.2021).

Работа в Польше. Трудоустройство, бизнес в Польше – Агентство Alliance Group.URL: https://poland-ukraine.com.ua (дата звернення: 28.08.2021).

Статистика зарплат в Україні. Work.ua – сайт пошуку роботи №1 в Україні. URL: https://www.work.ua/stat/?setlp=ua (дата звернення: 31.08.2021).

Наше студентство у Польщі. Профспілка працівників освіти і науки України. URL: https://pon.org.ua/novyny/6691-nashe-studentstvo-u-polsch.html (дата звернення: 29.08.2021).

Трудова міграція: скільки українців працювали за кордоном в 2019-2021 роках. Слово і Діло. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/18/infografika/suspilstvo/trudova-mihracziya-skilky-ukrayincziv-pracyuvaly-kordonom-2019-2021-rokax (дата звернення: 20.08.2021).

Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year. Cost of Living. URL: http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp (дата звернення: 01.08.2021).

Пенсійний фонд України. Пенсійний фонд України. URL: http://www.pfu.gov.ua/2130611-pensijnyj-fond-ukrayiny-u-tsyfrah-2/ (дата звернення: 27.08.2021).

Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. https://www.zus.pl/. (дата звернення: 27.08.2021).

Соцвиплати для українців в Польщі у 2021: розмір та умови отримання. Економіка 24. URL: https://economy.24tv.ua/sotsviplati-dlya-ukrayintsiv-polshhi-2021-rozmir-garyachi-novini_n1483823 (дата звернення: 30.08.2021).

Pro osnovni zasady molodignoj polityki. Projekt zakonu vid 23.06.2021 №3718 [About the basic principles of youth policy: Draft Law]. Retrived from: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69244 (in Ukrainian)

Doklad o migratsii v mire 2020 (2020) [World Migration Report 2020]. Retrived from: https://publications.iom.int/system/files/pdf/final-wmr_2020-ru.pdf (in Russian)

Statistics Poland. Retrived from: https://stat.gov.pl/en/

Dergavna Slugba Statystyky Ukrayny [State Statistics Service of Ukraine]. Retrived from: http://www.ukrstat.gov.ua/ (in Ukrainian)

Eurostat. European Commission. Retrived from: https://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/visualisations

Orlova, I. (2021) Nalogovje lgoty dla inostrantsev v Polshe [Tax incentives for foreigners in Poland]. Retrived from: https://in-poland.com/nalogovye-lgoty-dlya-inostrantsev-v-polshe/ (in Russian)

Migracje.gov.pl. Maps and statistical data of Polish immigrants and migration services. Retrived from: https://migracje.gov.pl/en/statistics/scope/poland/type/statuses/view/map/year/2021/?x=0.7205&y=0.947&level=1

Minfin. [Ministry of Finance of Ukraine]. Retrived from: https://index.minfin.com.ua/ (in Ukrainian)

Rabota v Polshe. Trudoustrojstvo, biznes v Polshe – Agenstvo Alliance Group [Work in Poland. Employment, business in Poland – Agency Alliance Group]. Retrived from: https://poland-ukraine.com.ua (in Russian)

Statystika zarplat v Ukraini [Salary statistics in Ukraine]. Retrived from: https://www.work.ua/stat/?setlp=ua (in Ukrainian)

Nashe studenstvo v Polshi [Our students in Poland]. Retrived from: https://pon.org.ua/novyny/6691-nashe-studentstvo-u-polsch.html (in Ukrainian)

Trudova migratsija: skilki ukraintsiv pratsuvaly za kordonom v 2019-2021 rokah [Labor migration: how many Ukrainians worked abroad in 2019-2021]. Retrived from: https://www.slovoidilo.ua/2021/03/18/infografika/suspilstvo/trudova-mihracziya-skilky-ukrayincziv-pracyuvaly-kordonom-2019-2021-rokax (in Ukrainian)

Quality of Life Index by Country 2021 Mid-Year. Cost of Living. (2021) Retrived from: http://www.numbeo.com/quality-of-life/rankings_by_country.jsp

Pensijnyj fond Ukrainy [Pension Fund of Ukraine]. Retrived from: http://www.pfu.gov.ua/2130611-pensijnyj-fond-ukrayiny-u-tsyfrah-2/ (in Ukrainian)

Chugozemcy v polskim systeme ubezpiechen spolechnyh [Foreigners in the Polish social insurance system]. Retrived from: https://www.zus.pl/

Sotsvyplaty dla ukraintsiv v Polshi u 2021 rozmir ta umovy otrymannja. (2021) [Social payments for Ukrainians in Poland in 2021: the amount and conditions of receipt]. Retrived from: https://economy.24tv.ua/sotsviplati-dlya-ukrayintsiv-polshhi-2021-rozmir-garyachi-novini_n1483823 (in Ukrainian)

Переглядів статті: 251
Завантажень PDF: 174
Опубліковано
2021-08-31
Як цитувати
Аровіна, М. (2021). ЕКСПОРТ МОЛОДОЇ РОБОЧОЇ СИЛИ З УКРАЇНИ ДО ПОЛЬЩІ: ОСНОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ТА РИЗИКИ. Економіка та суспільство, (30). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-30-3
Розділ
ЕКОНОМІКА