ПРОГНОЗУВАННЯ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЧЕРЕЗ РОЗРАХУНОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД

  • Богдан Стасюк Центр Державного підприємства «Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М.П. Шульгіна» https://orcid.org/0000-0003-2504-6577
Ключові слова: розрахунок, безпека, автомобільні дороги, дорожньо-транспортні пригоди, ефективність, втрати, прогноз

Анотація

Безпека на автомобільних дорогах – головний чинник економічного зростання будь-якої країни. За дотримання усіх нормативних вимог з безпеки можливо досягти «нульової» смертності на дорогах, що в свою чергу дозволяє ефективно використовувати бюджетні фінансові ресурси на інші потреби. В умовах постійного зростання кількості транспортних засобів на автомобільних дорогах України, без належного розвитку інфраструктури буде зростати ймовірність виникнення аварійних ситуацій на дорогах. Згідно світової статистики щороку дорожньо-транспортні пригоди стають причиною загибелі десятків тисяч і отримання травм сотнями тисяч людей. Кожна дорожньо-транспортна пригода несе за собою суттєві соціально-економічні втрати, які експоненціально залежать від тяжкості травм або наявності загиблих. Таким чином, річний розмір соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод відображає результат економічного оцінювання безпеки автомобільних доріг. Об’єкт дослідження – оцінювання безпеки автомобільних доріг через визначення розміру соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод в Україні та країнах Європи. Мета роботи – розрахувати орієнтовний прогноз соціально-економічних втрат в Україні та країнах Європи до 2025 року та оцінити ефективність інвестицій в проекти з підвищення безпеки дорожнього руху. Методи дослідження – аналіз статистичних даних, прогнозування соціально-економічних втрат на основі екстраполяції трендів з визначенням параметрів квадратичного рівняння за методом детермінантів, порівняння фактичної економії від зменшення втрат від дорожньо-транспортних пригод, розрахунок економічної ефективності заходів з підвищення безпеки дорожнього руху. У статті представлено розрахунок соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортних пригод з подальшим прогнозом цих витрат у 5-річній перспективі, а також оцінка ефективності інвестицій в заходи з підвищення безпеки дорожнього руху. Отримано підтвердження того, що фінансування дорожніх проектів з підвищення безпеки руху дозволяє отримати значний економічний ефект для національної економіки країн Європейського Союзу та України. Результати роботи можуть бути використані під час інвестиційного процесу та при підготовці техніко-економічного обґрунтування дорожніх проектів.

Посилання

Bezuglyi A. (2013) Otsinka socialno-economichnykh vtrat vid dorozhnyo-transportnykh prygod [Assessment of the socio-economic costs of road accidents]. Management of project, systems analysis and logistics, no 12, рp. 231–238. (in Ukrainian)

Bezuglyi A., Kontseva V., Stasiuk B. (2019) The Theorethical Aspects of Determination Index of Socio-economic Losses from Road Accidents. Visnyk National Transport University, issue 2 (44).

Bezuglyi A., Kontseva V., Stasiuk B. (2020) The Conceptual Background of Determination and the Reasoning of Size of Socio-Economic Losses from Road Accidents, Dorogi і mosti [Roads and bridges], no. 21, рр. 18–27. Available at: http://dorogimosti.org.ua/files/upload/18-27.pdf

Stasiuk B., Bezuglyi A., Kontseva V. (2020) The Rationale of the Safety Index for Estimation of Socio-Economic Costs of Road Accidents, Rivista Di Studi Sulla Sostenibilita, Issue 2.

Statistic of population and employment and GDP in Ukraine. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed: 07.02.2021)

Official exchange rates from Euro to Hryvna. Available at: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart?startDate=01.01.2009&endDate=14.02.2021 (accessed: 07.02.2021)

Statistic of GDP and main components (output, expenditure and income) in Europe. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMQ_10_GDP__custom_542678/default/table?lang=en (accessed: 07.02.2021)

Statistic of population and employment in Europe. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/NAMQ_10_PE__custom_542660/default/table?lang=en (accessed: 07.02.2021)

Statistic of persons killed in road accidents by type of vehicle (CARE data) in Europe. Available at: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=tran_sf_roadve&lang=en (accessed: 07.02.2021)

Bezuglyi A., Bibyk Y., Stasiuk B.: М 42.1-37641918-779:2020 “Methodology estimation socio-economic costs of road accidents”, signed first deputy of Head of State Road Agency of Ukraine.

Graboveckyi B. (2013) Plannuvannia ta Economichne Prognozuvannia [Planning and economic forecasting], Second edition, VNTU. Available at: http://hrabovecky.vk.vntu.edu.ua/file/b62a24a7998a0cfba91c11ba7ec693df.pdf

Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine Pro zatverdzhennya Derzhavnoyi prohramy pidvyshchennya rivnya bezpeky dorozhnʹoho rukhu v Ukrayini na period do 2020 roku [About Approval of the State Program to Increase the Level of Road Safety in Ukraine for the Period up to 2020]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-2018-%D0%BF#Text (accessed: 07.02.2021)

Переглядів статті: 318
Завантажень PDF: 117
Опубліковано
2021-06-29
Як цитувати
Стасюк, Б. (2021). ПРОГНОЗУВАННЯ ОЦІНКИ БЕЗПЕКИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЧЕРЕЗ РОЗРАХУНОК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ВІД ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД. Економіка та суспільство, (28). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-58
Розділ
ЕКОНОМІКА