СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ В УМОВАХ СТАГНАЦІЇ ГАЛУЗІ

  • Наталя Онищук Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1635-0801
Ключові слова: готельний бізнес, сервісна діяльність, конкурентоспроможність, сервісний процес, інновації

Анотація

У статті розглянуто сфери застосування сервісної діяльності готелів, що визначає тип і спрямованість стратегій готельних підприємств в умовах стагнації галузі. У свою чергу, сервісна діяльність готелів дозволяє конструювати відповідні економічні та управлінські механізми, оскільки вони визначаються саме типом впроваджуваного сервісу та обраної стратегії. При цьому будь-який готель в процесі реалізації системного підходу до визначення своєї стратегії розвитку, розглядає свою сервісну діяльність з урахуванням принципів і аспектів класифікації, отримує можливість точніше позиціонуватися на ринку, визначити форми просування і реалізації своїх послуг і пропозицій на ринок, які для різних типів сервісу різні. Сервісна діяльність готелів охоплює якість та безпечність послуг, впровадження нових послуг, впровадження інноваційних технологій, удосконалення маркетингової діяльності закладів розміщення.

Посилання

Асоціація індустрії гостинності України. Офіційний сайт. URL: http://aigu.org.ua/ (дата звернення: 10.07.2021).

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація малих готелів та апартаментів України». ВГО «АМГАУ». URL: https://vkursi.pro/card/vho-amhau-35142910 (дата звернення: 10.07.2021).

Ассоциация гостиниц и ресторанов Украины. URL: https://www.facebook.com/search/top/ (дата звернення: 10.07.2021).

Галасюк С. С., Шикіна О. В. Організаційно-економічні засади функціонування малих готелів : монографія. Одеса, 2015. 281 с.

Давидова О. Ю. Формування системи інноваційного управління розвитком підприємств готельно-ресторанного господарства. Бізнес Інформ. 2017. № 11. С. 459–464.

Завідна Л. Д. Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія. Київ, 2017. 600 с.

Мілашовська О. І., Гриняло А. В., Удут М. М. Інноваційний потенціал підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Економіка та суспільство. 2017. Вип. 8. С. 431–435.

Офіційний сайт заміського комплексу «Баттерфляй» URL: https://butterfly.vn.ua (дата звернення: 20.07.2021).

The Association of hospitality industry of Ukraine. Official site. Available at: http://aigu.org.ua/ (accessed 10 Jule 2021).

All-Ukrainian public organization "Association of small hotels and apartments of Ukraine". VGO "AMGAU". Available at: https://vkursi.pro/card/vho-amhau-35142910 (accessed 10 Jule 2021).

The Association of hotels and restaurants of Ukraine. Available at: https://www.facebook.com/search/top/ (accessed 10 Jule 2021).

Galasyuk, S. S., Shikina, O. V. (2015). Organizational and economic principles of operation of small hotels: monograph. Odessa, 281 p. (in Ukrainian)

Davydova, O. Yu. (2017). Formation of a system of innovative management of the development of hotel and restaurant enterprises. Biznes Inform, no. 11, рр. 459–464. (in Ukrainian)

Zavidna, L. D. (2017). Hotel business: development strategies: monograph. Kyiv, 600 p. (in Ukrainian)

Milashovska, O. I., Grynialo, A. V., Udut, M. M. (2017). Innovative potential of hotel and restaurant business enterprises. Ekonomika ta suspilstvo, iss. 8, pp. 431–435. (in Ukrainian)

ZK «Batterfliai» Official site. Available at: https://thepage.ua/ua/exclusive/sho-stanetsya-z-gotelyami-cherez-koronavirus (accessed 20 Jule 2021).

Переглядів статті: 451
Завантажень PDF: 326
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Онищук, Н. (2021). СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГОТЕЛІВ В УМОВАХ СТАГНАЦІЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-54
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА