МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС АНАЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ

Ключові слова: страхування, страхові послуги, інформаційна база, модель прогнозування, аналітичний інструментарій, моніторинг ринку

Анотація

Актуальність економічної бізнес-аналітики для управління обумовлена необхідністю розробляти та обирати вірні рішення. Для цього необхідна повна і достовірна статистична інформація. З посиленням глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі, розвитком комп’ютерно-інформаційних технологій, страхування є незамінним механізмом для забезпечення циклічності відтворювального процесу, гарантування соціальної стабільності, безпеки та впевненості у завтрашньому дні. Також страхування можна розглядати і як перспективний вид бізнесу, тобто як діяльність, що приносить прибуток, і при виваженій державній політиці є джерелом наповнення державного бюджету, провідною галуззю фінансово-кредитної системи, що підносить Україну на вищий рівень поряд із високорозвиненими країнами світу та забезпечує їй сталий соціально-економічний розвиток. Незважаючи на стабілізацію та зростання основних показників діяльності страхових компаній України, варто зазначити, що на фоні високорозвинених країн світу страхування та страховий бізнес у нашій державі розвинуті ще досить слабо. У зв’язку з цим виникає потреба у зміцненні конкурентних позицій страхового ринку України та розробці шляхів його розвитку. Аналітичному дослідженню було започатковано статистичні данні у 2015-2020 рр. Як результат - зроблені рекомендаційні висновки та аналітичне прогнозування наявності і шляхів подолання перешкод, що стримують розвиток ринку.

Посилання

Additive and multiplicative models. URL: http://www-ist.massey.ac.nz/dstirlin/CAST/CAST/Hmultiplicative/multiplicative1.html (дата звернення: 10.08.2021)

Статистична інформація. Офіційний сайт державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 10.08.2021)

Time series analysis and forecasting Caterpillar-SSA method URL: http://www.gistatgroup.com (дата звернення: 10.08.2021)

Additive and multiplicative models. URL: http://www-ist.massey.ac.nz/dstirlin/CAST/CAST/Hmultiplicative/multiplicative1.html (accessed 10August 2021)

Statystychna informatsiia. Ofitsiinyi sait derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy [Statistical information. Official site of the State Statistics Service of Ukraine]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 10August 2021)

Time series analysis and forecasting Caterpillar-SSA method URL: http://www.gistatgroup.com (accessed 10August 2021)

Переглядів статті: 206
Завантажень PDF: 158
Опубліковано
2021-07-27
Як цитувати
Кущенко, О., & Воловод, А. (2021). МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС АНАЛІТИЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ РИНКУ ПОСЛУГ. Економіка та суспільство, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-24
Розділ
ЕКОНОМІКА