АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КРУЇЗІВ

  • Анна Романова Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-7336-1032
  • Євгеній Бицань Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-6295-0365
Ключові слова: круїзний туризм, туристична індустрія, туристична дестинація, портові термінали, туристичні атракції

Анотація

Для визначення ресурсного потенціалу України щодо організації та обслуговування круїзних напрямків було досліджено інфраструктурні та туристичні наявні ресурси, які є обов’язковою умовою та складовою круїзного маршруту: глибоководні річки; портові термінали, які призначені для обслуговування пасажирів; туристичні підприємства, які займаються організацією круїзів; дестинації другого плану (місця з туристичним потенціалом, які приваблюють туристів та знаходяться в зоні доступності круїзних лайнерів). Проведено аналіз вже задіяних ресурсів та тих, які можуть використовуватися без попередньої підготовки для організації круїзних подорожей. Досліджено круїзні ресурси, які нині не використовуються для організації круїзних подорожей та обслуговування. Сформульовано рекомендації для відновлення та розвитку міжнародної круїзної індустрії в Україні.

Посилання

Романова А.А. П’ять порад, як рятувати український туризм під час пандемії. Новое время. 2020. URL: https://cutt.ly/qhn74W2

Круїзна туристична компанія «Червона рута». URL: http://ruta-cruise.com/uk/ (дата звернення 02.05.2021).

Іванов Г.С. Аналіз стану показників розвитку українських портів. Державне управління: удосконалення та розвиток. Дніпро, 2017. №5. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=183 (дата звернення 02.05.2021).

Tripadvisor: веб-сайт. URL: https://www.tripadvisor.co.uk/ (дата звернення 02.05.2021).

Romanova, A. Features and trends of the Chernobyl tourism development. Economic Annals-XXI. 2020. Issue 5–6. P. 134–141. DOI: https://doi.org/10.21003/ea

Романова А. А. Дослідження туристичних потоків дестинації: теорія та практика. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 2020. №6. С. 65–69. DOI: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-6-11

Romanova A.A. (2020). Piat porad, yak riatuvaty ukrainskyi turyzm pid chas pandemii [Five tips on how to save Ukrainian tourism during a pandemic]. Novoe vremya – New time. Retrited from https://cutt.ly/qhn74W2

Kruizna turystychna kompaniia «Chervona ruta» [Cruise travel company "Chervona Ruta"]. Retrited from: http://ruta-cruise.com/uk/

Ivanov H. (2017) Analiz stanu pokaznykiv rozvytku ukrainskykh portiv [Analysis of the state of development indicators of Ukrainian ports.]. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok – Public administration: improvement and development №5. Retrited from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=183

Tripadvisor. Retrited from: https://www.tripadvisor.co.uk/

Romanova. A. (2020) Features and trends of the Chernobyl tourism development. Economic Annals-XXI. Issue 5–6. P. 134–141. Retrited from: https://doi.org/10.21003/ea

Romanova. A. (2020) Doslidzhennia turystychnykh potokiv destynatsii: teoriia ta praktyka [Research of tourist flows of the destination: theory and practice]. Vcheni zapysky Tavriiskoho natsionalnoho universytetu imeni V.I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia – Scientific notes of Tavriya National University named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, 6, 65–69. Retrited from: https://doi.org/10.32838/2523-4803/70-6-11

Переглядів статті: 193
Завантажень PDF: 212
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Романова, А., & Бицань, Є. (2021). АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КРУЇЗІВ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-39