ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕМ

Ключові слова: бізнес-середовище, система управління бізнес-середовищем, держава, бізнес-асоціації, підприємство, бізнес, бізнесовий сектор, деструкція системи управління бізнес-середовищем, оптимізація системи управління бізнес-середовищем

Анотація

Розвинене та дієве бізнес-середовище є передумовою використання потенціалу бізнесу, підвищення ефективності та стабільності ринкової економіки. Управління бізнес-середовищем вважається одним із напрямів поліпшення його якості, яка в свою чергу є узагальнюючим результатом його функціонування. Суб’єктний підхід до аналізу процесу управління бізнес-середовищем дозволяє стверджувати, що означена система функціонує на рівні таких її суб’єктів як держави, бізнес-асоціацій та підприємств та визначається адекватністю їх дій. На думку авторів, процес порушення чи руйнування цілісності взаємодії зазначених суб’єктів є деструкцією, головним фактором якої є особистісний фактор. Саме зорієнтованість суб’єктів – держави, бізнес-асоціацій та підприємств – на реалізацію власних інтересів, а не на потреби партнера цілісної системи, підриває стабільність системи управління бізнес-середовищем та актуалізує питання оптимізації – тобто знаходження такого стану та умов бізнес-середовища, які забезпечують найвищу ефективність взаємодії його суб’єктів.

Посилання

Біла І.С., Насікан Н.І. Деструкція системи управління сучасним бізнес-середовищем. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 2 (25). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/15.pdf

Біла І.С., Насікан Н.І. Ієрархія суб’єктів управління бізнес-середовищем: держава – бізнес-асоціації – підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. № 3 (20). URL: http:// www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Bila I.S., Nasikan N.I. (2020) Destruktsiia systemy upravlinnia suchasnym biznes-seredovyshchem [Destruction of the management system of the modern business environment] Eastern Europe: Economy, Business and Management (electronic journal), vol. 2 (25). Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/25_2020/15.pdf

Bila I.S., Nasikan N.I. (2019) Ijerarkhija sub'jektiv upravlinnja biznes-seredovyshhem: derzhava – biznes-asociaciji – pidpryjemstva [The hierarchy of business management entities: state – business associations – enterprises], Eastern Europe: Economy, Business and Management (electronic journal), vol. 3 (20). Available at: www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr

Переглядів статті: 295
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-05-25
Як цитувати
Біла, І., & Насікан, Н. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ СУЧАСНИМ БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩЕМ. Економіка та суспільство, (27). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-27-32
Розділ
ЕКОНОМІКА