ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ

  • Світлана Лелюк Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0001-5264-7998
  • Інна Алексєєнко Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8803-1615
  • Ольга Полтініна Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-4035-022X
Ключові слова: фінансові дані, візуалізація, управління проектами, фінансова сфера, дашборд

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо візуалізації даних в управлінні проектами в фінансовій сфері. Проаналізовано особливості та принципи реалізації проектів в системі фінансового менеджменту суб’єктів господарювання. Подано класифікацію процесів в системі управління проектами. Розглянуто зміст процесу візуалізації даних як передумови для прийняття рішень, виявлено особливості візуального управління проектами. Досліджено інструменти створення візуалізації фінансових даних за результатами реалізації проектів. Виявлено типи інфографіки для моніторингу виконання бізнес-задач проекту у розрізі порядку, ресурсів та термінів початку і закінчення. Наведено результати створення візуалізаціїй в середовищі MS Project та MS PоwerBI для бізнес-процесів управління проектами в фінансовій сфері.

Посилання

Колычев В.Д. Программная реализация визуальных моделей управления проектами. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. URL: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13219

Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року. Офіційний сайт НБУ України. URL: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy

3 ways to visualize a project plan: Timelines, calendars, and boards. URL: https://asana.com/resources/visual-project-management-kanban-timeline-calendar

DATA VISUALIZATION. Definition, technologies and tools. URL: https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/data_visualization_tool_report.pdf

Few S. Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data. O'Reilly Media, 2006. 224 p.

Kerzner H., Ward J. LeRoy Тhe future of project management. URL: https://www.iil.com/resources/future-of-project-management-v2.pdf

IFIs projects – Статистика. URL: https://proifi.gov.ua/?p=index

PMBOK® Guide – Sixth Edition. Project Management Institute, 2017. 756 p.

Kolychev V. D. (2014) Programmnaia realizatsiia vizualnykh modelei upravleniia proektami [Software implementation of visual models of project management]. Modern problems of science and education, 3. Retrieved from: http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=13219

Stratehiia rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy do 2025 roku [Strategy of Ukrainian Financial Sector Development until 2025]. National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/about/develop-strategy

3 ways to visualize a project plan: Timelines, calendars, and boards. Retrieved from: https://asana.com/resources/visual-project-management-kanban-timeline-calendar

DATA VISUALIZATION. Definition, technologies and tools. Retrieved from: https://datos.gob.es/sites/default/files/doc/file/data_visualization_tool_report.pdf

Few S. (2006) Information Dashboard Design: The Effective Visual Communication of Data. O'Reilly Media.

Kerzner H., Ward J. LeRoy (n.d.) Тhe future of project management. Retrieved from: https://www.iil.com/resources/future-of-project-management-v2.pdf

IFIs projects – Statystyka [IFIs projects – Statistics]. Retrieved from https://proifi.gov.ua/?p=index

PMBOK® Guide – Sixth Edition (2017). Project Management Institute.

Переглядів статті: 318
Завантажень PDF: 197
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Лелюк, С., Алексєєнко, І., & Полтініна, О. (2021). ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ДАНИХ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ФІНАНСОВОЇ СФЕРИ. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-74
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ