ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Ключові слова: кібербезпека, російсько-українська війна, безпека даних, українські розробники, хмарні технології, цифровізація, автоматизація

Анотація

У даній статті розглядається ситуація в Україні з використанням російського програмного забезпечення в Україні, що є не лише технічним питанням, а й механізмом впливу на культурне та політичне середовище країни. Це викликає занепокоєння щодо безпеки та конфіденційності даних користувачів через тісний зв'язок російських компаній-розробників програмного забезпечення з урядом країни-агресора. У статті наголошується на негативних економічних наслідках використання російського програмного забезпечення. Останні події, пов'язані з російсько-українською війною, підкреслюють необхідність заміни російського програмного забезпечення вітчизняними або іноземними альтернативами. Документ окреслює дослідницький проект, спрямований на вивчення присутності російського програмного забезпечення в Україні та визначення можливостей для його заміни українськими альтернативами. Дослідницький проект передбачає детальне вивчення ситуації з поширенням російського програмного забезпечення в Україні, а також розробку стратегії цифрової трансформації бізнес-процесів на українських підприємствах у контексті експансії російського програмного забезпечення. Також обговорюється потенціал хмарних технологій та пропозиції українських розробників програмного забезпечення як альтернативи російському програмному забезпеченню. Розглянуто різні види програмного забезпечення для різних типі підприємств та різних галузей. Окрема увага присвячена інтеграції різних сервісів за допомогою API Application Programming Interface.

Посилання

Курган Н. В. Автоматизація обліку експортної діяльності ІТ-підприємств України. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2023. № 1 (23).

Грибовська Ю., Кононенко Ж. Застосування інформаційних систем в управлінні підприємством. Економіка та суспільство. 2023. № 47, DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-84.

Бунда О., Матюха М., Цифровізація системи бухгалтерського обліку підприємства. Журнал стратегічних економічних досліджень. 2023 № 6(17), DOI: 10.30857/2786-5398.2023.6.14

Dimitrios, S. (2022). The Cyberwarfare in Ukraine. IEEE, 58, 88-91. DOI: 10.1109/MC.2022.3170644

Matthieu J. G., Julien F. (2023). Facing cyberthreats in a crisis and post-crisis era: Rethinking security services response strategy Computers in Human Behavior Reports, 3, 100282

Kwitee D. G., Ravirajsinh S. V. (2022). Mitigation and Prevention Methods for Distributed Denial-of-Service Attacks on Network Servers Advancements in Smart Computing and Information Security, 1760, 70

Makarenko K., Nagornyi K., Tkachuk N. (2022). Mitigation and Prevention Methods for Distributed Denial-of-Service Attacks on Network Servers Advancements in Smart Computing and Information Security, 1760, 70

Maurer, T., & Geers, K. (2015). Cyber proxies and the crisis in Ukraine. In Cyber war in perspective: Russian aggression against Ukraine (pp. 79-86)

Pakharenko, G. (2015). Cyber operations at MAIDAN: a first-hand account. In Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine (pp. 59-66).

Azhaman, I., Petryshchenko, N., Hronska, M., Pandas, A., & Pushchina, N. (2021, July). Project management software in Ukraine. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1141, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.

Adam, J. A. (2022). The Impact of Tech Services Exports from Ukraine, Belarus and Russia on Global Prosperity. Zeitschrift für Außen-und Sicherheitspolitik, 15(2-3), 151-162.

Kurgan, N. V. (2023) Avtomatyzatsiia obliku eksportnoi diialnosti IT-pidpryiemstv Ukrainy. Ekonomichnyi Zhurnal Odeskoho Politekhnichnoho Universytetu. [Automation of accounting for export activities of IT enterprises of Ukraine]. Zhurnal Odeskoho Politekhnichnoho Universytetu–Economic Journal of the Odessa Polytechnic University. vol. 1 (23).

Hrybovska, Y., Kononenko, Zh. (2023) Zastosuvannia informatsiinykh system v upravlinni pidpryiemstvom. [Application of information systems in enterprise management]. Ekonomika ta Suspilstvo– Economy and Society. vol. 47, DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-84.

Bunda, O., and Matiukha, M., (2023) Tsyfrovizatsiia systemy bukhhalterskoho obliku pidpryiemstva [Digitalization of the company's accounting system.] Zhurnal Stratehichnykh Ekonomichnykh Doslidzhen– Journal of Strategic Economic Studies. vol. 6(17), DOI: 10.30857/2786-5398.2023.6.14

Dimitrios, S. (2022). The Cyberwarfare in Ukraine. IEEE, vol.58, pp.88–91. DOI: 10.1109/MC.2022.3170644

Matthieu J. G., Julien F. (2023). Facing cyberthreats in a crisis and post-crisis era: Rethinking security services response strategy Computers in Human Behavior Reports, 3, 100282

Kwitee D. G., Ravirajsinh S. V. (2022). Mitigation and Prevention Methods for Distributed Denial-of-Service Attacks on Network Servers Advancements in Smart Computing and Information Security, 1760, 70

Makarenko K., Nagornyi K., Tkachuk N. (2022). Mitigation and Prevention Methods for Distributed Denial-of-Service Attacks on Network Servers Advancements in Smart Computing and Information Security, 1760, 70

Maurer, T., & Geers, K. (2015). Cyber proxies and the crisis in Ukraine. In Cyber war in perspective: Russian aggression against Ukraine (pp. 79–86)

Pakharenko, G. (2015). Cyber operations at MAIDAN: a first-hand account. In Cyber War in Perspective: Russian Aggression against Ukraine (pp. 59–66).

Azhaman, I., Petryshchenko, N., Hronska, M., Pandas, A., & Pushchina, N. (2021, July). Project management software in Ukraine. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (Vol. 1141, No. 1, p. 012012). IOP Publishing.

Adam, J. A. (2022). The Impact of Tech Services Exports from Ukraine, Belarus and Russia on Global Prosperity. Zeitschrift für Außen-und Sicherheitspolitik, vol.15(2-3), pp.151–162.

Переглядів статті: 18
Завантажень PDF: 13
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Святобог , О. (2024). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ . Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-121
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ