КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ключові слова: сільський туризм, сталий розвиток, сільська місцевість, регіони України, кластерний аналіз

Анотація

Туристична галузь в Україні законодавчо визнана одним із пріоритетних напрямів розвитку національної економіки та культури. З розвитком галузі туризму одночасно сформувались і нові види туризму, які поступово зайняли свої місця на туристичному ринку. Одним із таких видів є сільський туризм – перспективний напрям розвитку туристичної галузі, який відкриває нові можливості для вирішення ряду проблем розвитку сільських територій. Україна володіє значним туристичним потенціалом. Сільський туризм – перспективний напрям розвитку туристичної галузі в усіх регіонах, що приваблюють туристів своїми природними особливостями та багатою історико-культурною спадщиною. Але водночас в кожному регіоні існує значний невикористаний людський та малоосвоєний рекреаційний потенціали для розвитку сфери сільського туризму, які можна ефективно використовувати в майбутньому у відпочинково-туристичних цілях. Для цього Україна повинна стимулювати розвиток малого підприємництва у сфері організації відпочинку у селі та створити умови для всебічного заохочення населення до участі у розвитку сільського туризму. Перспективний розвиток сільського туризму в Україні потребує певної моделі організації туристичної діяльності, яка сприятиме сталому розвитку сільського туризму. Однією з таких моделей є кластерна модель розвитку сільського туризму. Географічний вимір може варіюватися від окремого міста або області (регіону) до усієї країни або навіть мережі країн, що є сусідніми між собою. У статті проведено кластерний аналіз розвитку сільського туризму в Україні. Акцентовано увагу на тому, що сільський туризм є одним із екологічно орієнтованих видів туризму, який спрямований на реалізацію концепції сталого розвитку сільських територій та громад. Звернено увагу на основні переваги організації туристичного бізнесу на основі кластерної моделі. Для проведення кластерного аналізу сформовано систему показників, які характеризують рівень розвитку сільської місцевості та стан розвитку сільського туризму в регіонах України. На основі проведеного аналізу згруповано області України за схожими ознаками розвитку. У результаті проведеного дослідження ідентифіковано привабливі регіони України і запропоновано оптимальні заходи для розвитку сільського туризму у кожному регіоні України.

Посилання

Dutka, A., Savitska, O., Savitska, N. (2019). Cluster analysis of activity of tourism activity subjects: regional aspects, Economic analysis, 29 (1): pp.114–125 .

Gavrilko, P.P., Kolodiychuk, A.V., Vazhynsky, F.A. (2018). Rural green tourism as a factor in activating the economic activity of the rural population, Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Series: Economics, 1: pp.137–141.

Hrabynskyi, I., Prykhodko, I., Halanets, V., Prokopyshyn-Rashkevych, L., Adamovsky, A., Zhygalo, I. (2022). The Impact of the Russian-Ukrainian War on the Development of the Primary Residential Real Estate Market in Ukraine: Results of a Cluster Analysis. Economic Affairs, 67(04s): pp.837–849.

Korzhylov, L.I. (2014). Tourism in Ukraine. Classification and types, Efficient economy. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3345.

Pereguda, O.V., Kapustyan, O.A., Kurylko, O.B. (2022). Statistical data processing, Kyiv, 103 p.

Pistunov, I.M., Antoniuk, O.P., Turchaninova, I.Yu. (2008). Cluster analysis in economics, Dnipropetrovsk, 84 p.

Raevneva, O.V., Aksyonova, I.V., Brovko, O.I. (2019). Statistics, Kharkiv, 389 p.

State Statistics Service of Ukraine. Collective means of accommodation in Ukraine (legal entities, separate subdivisions of legal entities) in 2020. Statistical information, 2021, Kyiv, URL: https://www.ukrstat.gov.ua/.

State Statistics Service of Ukraine. Statistical collection “Regions of Ukraine” 2020. Part 1, 2021, Kyiv, URL: https://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian]

Sydorova, A.V., Bilenko, D.V., Burkina, N.V. (2019). Business analytics, Vinnytsia, 104 p.

Zhybak, M.M., Khristenko, G.M. (2021). Rural green tourism as an innovative form of entrepreneurship, Agrosvit, 3: pp.3–8.

Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 9
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Сенета , З., & Сенета, М. (2024). КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-122
Розділ
ЕКОНОМІКА