ПОТЕНЦІАЛ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МОДЕЛЮВАННІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ ВІРТУАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ

Ключові слова: обробка інформації, організаційна динаміка, розвиток виробничих систем, цільова спрямованість

Анотація

У статті досліджено особливості моделювання продуктових інновацій у віртуальних корпораціях, які функціонують в онлайн-середовищі без фізичних офісів. Автори визначають, що поширення віртуальної реальності та штучного інтелекту в моделюванні продуктових інновацій у віртуальних корпораціях має значний потенціал. Метою статті є визначення цього потенціалу віртуальної реальності та штучного інтелекту в моделюванні продуктових інновацій віртуальних корпорацій. Для досягнення цієї мети використані методи логічного аналізу та систематизації. У межах дослідження було підтверджено, що ключові характеристики ефективних продуктових інновацій для віртуальних організацій формуються за допомогою передових досягнень в області обробки інформації, організаційної динаміки та розвитку виробничих систем. Саме інструменти віртуальної реальності та штучного інтелекту створюють потенціал для їх моделювання, сприяючи створенню інноваційних продуктів. За результатами дослідження було встановлено, що потенціал віртуальної реальності та штучного інтелекту в моделюванні продуктових інновацій віртуальних корпорацій можна представити як категорію, яка за сутнісним охопленням узагальнює наступні риси: цифрова орієнтованість процесу; гнучкість у моделюванні продуктових інновацій; віддалена комунікація та співпраця учасників процесу моделювання; крос-функціональність інноваційних команд; фокус на розвиток та спільну координацію процесів. Констатовано, що використання інструментів віртуальної реальності (VR) та штучного інтелекту (AI) в моделюванні продуктових інновацій може дійсно розширити можливості віртуальних корпорацій через наступні кроки: аналіз ринку та потреб споживачів; створення віртуальних прототипів та тестових версій продуктів та послуг; адаптація до змін у вимогах ринку, взаємодія з розподіленими командами; оновлення та підтримка їх. Практична значущість дослідження полягає у розширенні знань про вплив інструментів VR та AI на процеси моделювання продуктових інновацій та у формуванні можливостей для розробки стратегій для їх ефективного використання.

Посилання

Hnylyansʹka O. V., Karyy O. I. (2023) Efektyvne vykorystannya internetu rechey (iot) v administratyvnomu menedzhmenti: zavdannya ta mozhlyvosti dlya orhanizatsiy u suchasnomu biznes-seredovyshchi. Pidpryyemnytstvo i torhivlya [Effective use of the Internet of Things (IoT) in administrative management: tasks and opportunities for organizations in the modern business environment]. Pidpryyemnytstvo i torhivlya, vol. 39, pp. 58–66.

Kalʹchenko T. V. (2009) Hlobalʹna ekonomika: metodolohiya systemnykh doslidzhenʹ [Global economy: methodology of systematic research]. Kyiv.: Kyyivsʹkyy natsionalʹnyy ekonomichnyy un-t im. Vadyma Hetʹmana. (in Ukrainian)

Kraus N.M, Kraus K.M., Kryvoruchko O.S. (2018) Virtualʹna realʹnistʹ natsionalʹnoho informatsiyno-innovatsiynoho prostoru [Virtual reality of the national information and innovation space]. Ekonomika i suspilʹstvo. vol. 4, pp. 22–35.

Kutsenko T. M. (2012) Teoretychni osnovy formuvannya stratehiyi innovatsiynoho rozvytku v konteksti intensyfikatsiyi innovatsiynykh protsesiv [Theoretical basis of formation of innovative development strategy in the context of intensification of innovative processes]. Marketynh i menedzhment innovatsiy, vol. 4, pp. 308–317.

Limanski A. (2010) Sutnistʹ i vydy produktovykh innovatsiy u stratehiyi pidpryyemstva [The essence and types of product innovations in enterprise strategy]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Natsionalʹnoho universytetu «Lʹvivsʹka politekhnika». Problemy ekonomiky ta upravlinnya, vol. 683, pp. 358–364.

Mashika Hannа, Zelic Victoria, Kiziun Alla, Maslyhan Roman et al. (2023) Services sphere cluster management: virtualization and methodological aspects. Odesa: KUPRIENKO SV. (in Ukrainian)

Oliynyk L. V. (2017) Upravlinnya innovatsiynym rozvytkom pidpryyemstva na osnovi formuvannya innovatsiynykh prohram [Management of innovative development of the enterprise based on the formation of innovative programs]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya, vol. 3 (27), pp. 51-59.

Polinkevych O. M. (2018) Stratehiyi ta tekhnolohiyi innovatsiynoho rozvytku [Strategies and technologies of innovative development: a monograph]. Lutsʹk : Vezha-Druk. (in Ukrainian)

Shaban K. S., Zozulʹov O. V. (2016) Klasyfikatsiya innovatsiy pidpryyemstv, shcho vkhodyatʹ do mizhorhanizatsiynykh obʺyednanʹ [Classification of innovations of enterprises that are part of inter-organizational associations]. Ekonomichnyy visnyk NTUU «KPI», vol. 13, pp. 493–500.

Гнилянська О. В., Карий О. І. Ефективне використання інтернету речей (іот) в адміністративному менеджменті: завдання та можливості для організацій у сучасному бізнес-середовищі. Підприємництво і торгівля. 2023. №. 39. С. 58–66.

Кальченко Т. В. Глобальна економіка: методологія системних досліджень. Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. К.: КНЕУ, 2006. 248 с

Краус Н.М, Краус К.М., Криворучко О.С. Віртуальна реальність національного інформаційно-інноваційного простору. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 4. С. 22–35.

Куценко Т. М. Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 308–317.

Ліманскі А. Сутність і види продуктових інновацій у стратегії підприємства. Збірник наукових праць Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління. 2010. № 683. С. 358-364.

Services sphere cluster management: virtualization and methodological aspects: монографія / [Authors team : Mashika Hannа, Zelic Victoria, Kiziun Alla, Maslyhan Roman et al.]. Odesa: KUPRIENKO SV, 2023 131 с

Олійник Л. В. Управління інноваційним розвитком підприємства на основі формування інноваційних програм. Економiка i органiзацiя управлiння. 2017. № 3 (27). С. 51–59.

Стратегії та технології інноваційного розвитку : монографія / за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 416 с

Шабан К. С., Зозульов О. В. Класифікація інновацій підприємств, що входять до міжорганізаційних об’єднань. Економічний вісник НТУУ «КПІ». 2016. № 13. С. 493–500.

Переглядів статті: 9
Завантажень PDF: 7
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Кулініч , Т., & Головачко, В. (2024). ПОТЕНЦІАЛ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В МОДЕЛЮВАННІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ ВІРТУАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-93
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ