ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

  • Антон Венглюк Київський національний університет технологій та дизайну
  • Ольга Батрак Київський національний університет технологій та дизайну https://orcid.org/0000-0003-1386-4169
Ключові слова: банк, невизначеність, кредитна політика, кредитний механізм, кредитний ризик

Анотація

У статті розроблено теоретичну модель впливу невизначеності на кредитну політику банків, яка дозволяє не лише розуміти сутність невизначеності, але й враховувати її при розробці стратегій прийняття кредитних рішень та управління кредитними ризиками. Для цього було уточнено сутність поняття «невизначеність» у контексті розроблення кредитної політики. Також у статті розроблена типологія невизначеності за джерелами походження, що враховує різноманітні фактори, які можуть впливати на процес управління кредитами, такі як економічна та політична нестабільність, а також небезпека екстремальних подій, таких як пандемії чи геополітичні конфлікти. Цей аналіз дозволив виокремити як прямий (безпосередній вплив на банк як кредитор), так і непрямий (опосередкований вплив на банк через зміни в діяльності позичальників) способи впливу невизначеності на кредитний механізм та кредитну політику банків.

Посилання

Ashraf B. N., Shen Y. Economic policy uncertainty and banks’ loan pricing. Journal of Financial Stability. 2019. № 44. Р. 100695.

Bordo M. D., Duca J. V., Koch C. Economic Policy Uncertainty and the Credit Channel: Aggregate and Bank Level U.S. Evidence Over Several Decades. FRB of Dallas Working Paper. 2016. № 1605. 41 р. URL: https://ssrn.com/abstract=2810447 (дата звернення: 29.03.2024).

Buch C. M., Buchholz M., Tonzer L. Uncertainty and International Banking. Annual Conference 2015 (Muenster): Economic Development – Theory and Policy 113072, Verein für Socialpolitik. URL: https://www.dnb.nl/en/binaries/paper%20session%205%20Buch%20-%20Buchholz%20-%20Tonzer%20update%20June%206_tcm47-308845.pdf (дата звернення: 29.03.2024).

Chi Q., Li W. Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks. China Journal of Accounting Research. 2017. Vol. 10, Issue 1. P. 33-50. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309116300466 (дата звернення: 29.03.2024).

Grimme C., Henzel S. R. Uncertainty and credit conditions: Non-linear evidence from firm-level data. International Review of Economics & Finance. 2024. DOI:HTTPS://DOI.ORG/10.1016/J.IREF.2024.03.039 (дата звернення: 29.03.2024).

Orden‐Cruz C., Paule‐Vianez J., Lobão J. The effect of Economic Policy Uncertainty on the credit risk of US commercial banks. International Journal of Finance & Economics. 2023. № 28(3). Р. 3420-3436.

Ковальова О., Іоргачова М. Кредитна політика комерційного банку в умовах невизначеності економічного середовища. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2021. № 5(40). Р. 65–75.

Ashraf B. N., Shen Y. (2019). Economic policy uncertainty and banks’ loan pricing. Journal of Financial Stability, no. 44, pp. 100695.

Bordo M. D., Duca J. V., Koch C. (2016). Economic Policy Uncertainty and the Credit Channel: Aggregate and Bank Level U.S. Evidence Over Several Decades. FRB of Dallas Working Paper, no. 1605, 41 р. Available at: https://ssrn.com/abstract=2810447 (accessed March 29, 2024).

Buch C. M., Buchholz M., Tonzer L. (2015). Uncertainty and International Banking. Economic Development – Theory and Policy : Annual Conference (Muenster). Available at: https://www.dnb.nl/en/binaries/paper%20session%205%20Buch%20-%20Buchholz%20-%20Tonzer%20update%20June%206_tcm47-308845.pdf (accessed March 29, 2024).

Chi Q., Li W. (2017). Economic policy uncertainty, credit risks and banks’ lending decisions: Evidence from Chinese commercial banks. China Journal of Accounting Research, Vol. 10, Issue 1, рр. 33-50. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1755309116300466 (accessed March 29, 2024).

Grimme C., Henzel S. R. (2024). Uncertainty and credit conditions: Non-linear evidence from firm-level data. International Review of Economics & Finance. Available at: https://doi.org/10.1016/j.iref.2024.03.039 (accessed March 29, 2024).

Orden‐Cruz C., Paule‐Vianez J., Lobão J. (2023). The effect of Economic Policy Uncertainty on the credit risk of US commercial banks. International Journal of Finance & Economics, no. 28(3), pp. 3420-3436.

Kovalova O., Iorhachova M. (2021). Kredytna polityka komertsiinoho banku v umovakh nevyznachenosti ekonomichnoho seredovyshcha [Credit policy of a commercial bank in conditions of uncertainty of the economic environment]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, no. 5(40), pp. 65–75.

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2024-03-25
Як цитувати
Венглюк, А., & Батрак , О. (2024). ВПЛИВ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ НА КРЕДИТНУ ПОЛІТИКУ БАНКІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-83
Розділ
ЕКОНОМІКА