ГУРУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Ключові слова: гуру менеджменту, керівники, компанії, концепції управління, цілі, стратегії

Анотація

Статтю присвячено розгляду теорій та досвіду бізнес-діяльності гуру менеджменту. Проаналізовано основні наукові ідеї найбільш відомих сучасних концепцій менеджменту. Показано сфери їх застосування для вирішення конкретних завдань управління. Так П. Друкер переміщає увагу з наукового менеджменту у бік підходу, у якому цілі мають важливіше значення ніж функції. Т. Пітерс пропонує керівникам та компаніям конкретні шляхи просування до майбутнього успіху. Роботи М. Портера надали компаніям ефективні методи аналізу конкуренції та розробки стратегії на внутрішніх та міжнародних ринках. Встановлено, що використання та перетворення накопиченого досвіду в управлінські рішення стає важливим компонентом успіху сучасних керівників, допомагає їм ефективно вирішувати проблеми та досягати поставленої мети. Підкреслено важливість практичного застосування теорій управління в реальних умовах.

Посилання

Andrzej Huczynski. Management Gurus: Cengage Learning Emea; First Edition, 1996. 352 p.

Stufrt Crainer. The Ultimate Business Library : The Greatest Books That Made Management. John Wiley & Sons, LTD, 2002. 535 p.

Drucker P.F. The Practice of Management. N. Y. : Harper & Brothers, 1954. 404 р.

Peters T. J., Waterman R. H. In Search of Excellence. New York : Harper & Row, 1982. 360 р.

Майкл Портер. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів / пер. з англ. Н. Кошманенко. Київ : Наш формат, 2020. 424 с.

Michael E. Porter. The Competitive Advantage of Nations. Free Press, 1990. 855 р.

The IEBM Handbook of Management Thinking (International Encyclopedia of Business and Management) / Edition by Malcolm Warner. Thomson Learning, 2000. 781 р.

Andrzej Huczynski (1996) Management Gurus: Cengage Learning Emea; First Edition, 352 p.

Stufrt Crainer (2002) The Ultimate Business Library : The Greatest Books That Made Management. John Wiley & Sons, LTD, 535 p.

Drucker P.F. (1954) The Practice of Management. N. Y. : Harper & Brothers, 404 p.

Drucker P.F. The Practice of Management. N. Y. : Harper & Brothers, 1954. 404 p.

Maikl Porter (2020) Konkurentna stratehiia. Tekhniky analizu haluzei i konkurentiv / per. z anhl. N. Koshmanenko [Competitive strategy. Techniques for analyzing targets and competitors]. Kyiv : Nash format, 424 p.

Michael E. Porter (1990) The Competitive Advantage of Nations. Free Press, 855 p.

The IEBM Handbook of Management Thinking/ Edition by Malcolm Warner. Thomson Learning, 2000. 781 p.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2024-03-26
Як цитувати
Усіченко, І., Лисенко , Т., & Мироненко, М. (2024). ГУРУ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. Економіка та суспільство, (61). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-61-57
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ