КРОС-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНГОЛЬСЬКОГО СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА

  • Тетяна Близнюк Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-8291-4150
Ключові слова: крос-культурні особливості, національний стиль лідерства, монгольський національний стиль лідерства, лідер

Анотація

Стаття присвячена дослідженню культурних особливостей монгольського стилю лідерства, який значно відрізняється від інших стилів лідерства, які традиційно відносять до азіатського типу. Для Монголії це тема особливо актуальна, оскільки зростаюча увага до Монголії як до потенційного ринку з боку інших країн вимагає від монгольських компаній пошуку нових шляхів ефективного управління та вдосконалення лідерських якостей менеджерів. В Монголії, ще досі переважають авторитарні моделі і прийоми керівництва, хоча і відбувається досить швидкий перехід до більш демократичних методів. Існують одночасно цінності традиційного, індустріального та постіндустріального суспільства. Патерналізм є невід'ємною якістю монгола. Основними рисами сучасного монгольського лідера є яркий індивідуалізм; високий ступень неприйняття невизначеності; потреба в постійному кураторстві та постійний конформізм.

Посилання

Laurent A. The Cultural diversity of western conception of management. International Studies of Management and Organization. 1983. Vol. 13. No. 1–2. P. 75–96.

Беляцкий Н. П. Основы лидерства. URL: http://itim.by/grodno/images/files/0115.pdf. (дата звернення: 14.03.2021).

Lewis R. D. When cultures collide : leading across cultures. Boston, London : Nicholas Brealey International. 2006. 625 p.

Миронова М. Н., Потапенко М. В. Современные тенденции экономического сотрудничества Монголии с Китаем и Россией. Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer (дата звернення: 14.03.2021).

Lepeyko T., Gavaa B. Asian leadership model: a case of Mongolia. Economic Annals-XXI. 2017. № 165 (5-6). P. 19–22.

Курас Л. В. Монголия после Цэдэнбала: от марксизма к социал-демократии. Гуманитарный вектор. Серия: История, политология. 2014. № 3 (39). С. 80–88.

Бор А. Влияние национальной культуры на менеджмент организации (на примере монгольской культуры). Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2012. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-natsionalnoy-kultury-na-menedzhment-organizatsii-na-primere-mongolskoy-kultury (дата звернення: 15.03.2021).

Бор А. О национальных особенностях культуры управления в Монголии. Вестник НГУЭУ. 2012. № 3. С. 270–275.

Тумуртогоо Д. Монголын эдийн засгийн сэтгэлгээний туух. УБ. : Цоморлиг. 2006. 244 с.

Rarick C., Winter G., Barczyk C., Pruett M., Nickerson I., Angriawan A. Mongolia: A Cultural Portrait using the Hofstede 5-D Model. Global Journal of Management and Business Research: Administration and Management. 2014. Volume 14. Issue 9ю Version 1.0. URL: https://globaljournals.org/GJMBR_Volume14/1-Mongolia-A-Cultural-Portrait-using.pdf (дата звернення: 15.03.2021).

Laurent, A. (1983). The Cultural diversity of western conception of management. International Studies of Management and Organization. Vol. 13, No. 1–2, 75–96.

Beljackij, N. P. (2002). Osnovy liderstva [Leadership fundamentals]. Retrieved from : http://itim.by/grodno/images/files/0115.pdf (in Russian)

Lewis, R. D. (2006). When cultures collide : leading across cultures. Boston, London : Nicholas Brealey International.

Mironova, M. N., Potapenko, M. V. (2016). Sovremennye tendencii jekonomicheskogo sotrudnichestva Mongolii s Kitaem i Rossiej [Modern trends in economic cooperation of Mongolia with China and Russia]. Izvestija Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. Jekonomicheskie i juridicheskie nauki [Bulletin of the Tula State University. Economic and legal sciences]. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-tendentsii-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-mongolii-s-kitaem-i-rossiey/viewer (in Russian)

Lepeyko, T., Gavaa, B. (2017). Asian leadership model: a case of Mongolia. Economic Annals-XXI. № 165 (5-6), 19–22. DOI: https://doi.org/10.21003/ea.V165-04

Kuras, L. V. (2014). Mongolija posle Cjedjenbala: ot marksizma k social-demokratii [Mongolia after Tsedenbala: from Marxism to Social Democracy]. Gumanitarnyj vektor. Serija: Istorija, politologija [Humanitarian vector. Series: History, Political Science]. №3 (39), 80–88. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/mongoliya-posle-tsedenbala-ot-marksizma-k-sotsial-demokratii1 (in Russian)

Bor, A. (2012). Vlijanie nacional'noj kul'tury na menedzhment organizacii (na primere mongol'skoj kul'tury) [The influence of national culture on the management of an organization (on the example of Mongolian culture)]. Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta [Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics]. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-natsionalnoy-kultury-na-menedzhment-organizatsii-na-primere-mongolskoy-kultury (in Russian)

Bor, A. (2012). O nacional'nyh osobennostjah kul'tury upravlenija v Mongolii [On the national characteristics of the culture of management in Mongolia]. Vestnik NGUJeU [NSUUE Bulletin]. № 3, 270–275. Retrieved from: https://cyberleninka.ru/article/n/o-natsionalnyh-osobennostyah-kultury-upravleniya-v-mongolii (in Russian)

Tumurtogoo, D. (2006). Mongolyn jedijn zasgijn sjetgjelgjejenij tuuh [History of economic thought of Mongolia]. Ulan Bator : Comorlig.

Rarick, C., Winter, G., Barczyk, C., Pruett, M., Nickerson, I., Angriawan, A. (2014). Mongolia: A Cultural Portrait using the Hofstede 5-D Model. Global Journal of Management and Business Research: Administration and Management. Volume 14. Issue 9, Version 1.0. Retrieved from: https://globaljournals.org/GJMBR_Volume14/1-Mongolia-A-Cultural-Portrait-using.pdf

Переглядів статті: 468
Завантажень PDF: 167
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Близнюк, Т. (2021). КРОС-КУЛЬТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МОНГОЛЬСЬКОГО СТИЛЮ ЛІДЕРСТВА. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ