СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КРИЗОВИХ УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: електронна комерція, тенденції, пандемія Covid-19, наслідки, зміни, криза, продажі, м-комерція

Анотація

У статті обґрунтовується актуальність дослідження поширення у світі електронної комерції завдяки наслідкам пандемії Covid-19. Аналіз останніх публікацій з цього питання показав, що світова роздрібна торгівля зазнала суттєвих змін завдяки постійній цифровізації сучасного життя. За світовими прогнозами на 2023 рік зростання електронної комерції в роздрібних продажах досягне 5,9 трильйона доларів США. П’ятіркою лідерів за приростом у роздрібних продажах електронної комерції стануть наступні країни: Китай ‒ 70,3%, США ‒ 45,7%, Франція ‒ 45,6%, Австралія ‒ 44,6%, Росія ‒ 44,2%. Лідерами у світовому рейтингу веб-сайтів з роздрібної торгівлі за обсягом трафіку є Amazon, Taobao та Tmall. Однією з найбільших тенденцій у світовій електронній комерції є використання мобільних пристроїв як напрямку роздрібної торгівлі, що демонструє перспективне зростання. За прогнозом групи компаній EVO в Україні у 2021 році передбачається, також як у світі, зростання роздрібного електронного комерційного продажу на третину.

Посилання

Волинчук Ю. В., Ковальчук Н. В., Кулик Ю. М. Електронна взаємодія в ключових секторах електронної комерції. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка. 2020. Вип. 17. С. 39–49.

Гаврилюк О. В., Божидарнік Т. В. Глобальна пандемія: модифікація пріоритетів споживачів та електронної комерції у форс-мажорних обставинах. Наукові горизонти. 2020. № 4. С. 7–14.

Симаков В. С. Зміст управління підприємствами електронної комерції як суб'єктами інноваційного підприємництва. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 3(2). С. 6–14.

Червона О. Ю. Тенденції розвитку електронної комерції. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Вип. 39. С. 65–68.

Michael Keenan. Global Ecommerce Explained: Stats and Trends to Watch in 2021. URL: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics

Юдін Антон. Світовий E-commerce і M-commerce – статистика і факти електронної комерції 2020. URL: https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/

Kaleigh Moore Create An App For Your Store: How To Use No-cote Ecommerce App Development. URL: https://www.abetterlemonadestand.com/ecommerce-app-development/

Daniela Coppola E-commerce worldwide – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/

Karolina Kulach 10 significant ecommerce statistics you need to know in 2021. URL: https://www.webinterpret.com/au/blog/ecommerce-statistics/

E-commerce 2020: сума онлайн-покупок за рік в Україні зросла на 41%. URL: https://ua-times.com/news-uk/e-commerce-2020-suma-onlajn-pokupok-za-rik-v-ukrayini-zrosla-na-41.html

Volynchuk Y. V., Kovalʹchuk N. V., Kulyk Y. M. (2020) Elektronna vzayemodiya v klyuchovykh sektorakh elektronnoyi komertsiyi. [Electronic interaction in key sectors of e-commerce] Ekonomichni nauky. Seriya: Rehionalʹna ekonomika. Vyp. 17. S. 39–49.

Havrylyuk O. V., Bozhydarnik T. V. (2020) Hlobalʹna pandemiya: modyfikatsiya priorytetiv spozhyvachiv ta elektronnoyi komertsiyi u fors-mazhornykh obstavynakh. [Global pandemic: modification of consumer priorities and e-commerce in force majeure] Naukovi horyzonty. № 4. S. 7–14.

Symakov V. S. (2020) Zmist upravlinnya pidpryyemstvamy elektronnoyi komertsiyi yak sub'yektamy innovatsiynoho pidpryyemnytstva. [The content of management of e-commerce enterprises as subjects of innovative entrepreneurship] Derzhava ta rehiony. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo. № 3(2). S. 6–14.

Chervona O. YU. (2020) Tendentsiyi rozvytku elektronnoyi komertsiyi. [Trends in e-commerce] Naukovyy visnyk Khersonsʹkoho derzhavnoho universytetu. Vyp. 39. S. 65–68.

Michael Keenan. Global Ecommerce Explained: Stats and Trends to Watch in 2021. URL: https://www.shopify.com/enterprise/global-ecommerce-statistics

Yudin Anton. World E-commerce and M-commerce - statistics and facts of e-commerce 2020. URL: https://marketer.ua/ua/e-commerce-worldwide-statistics-facts/

Kaleigh Moore Create An App For Your Store: How To Use No-cote Ecommerce App Development. URL: https://www.abetterlemonadestand.com/ecommerce-app-development/

Daniela Coppola E-commerce worldwide – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/871/online-shopping/

Karolina Kulach 10 significant ecommerce statistics you need to know in 2021. URL: https://www.webinterpret.com/au/blog/ecommerce-statistics/

E-commerce 2020: сума онлайн-покупок за рік в Україні зросла на 41%. URL: https://ua-times.com/news-uk/e-commerce-2020-suma-onlajn-pokupok-za-rik-v-ukrayini-zrosla-na-41.html

Переглядів статті: 1331
Завантажень PDF: 1585
Опубліковано
2021-04-27
Як цитувати
Бергер, А., & Галета, А. (2021). СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ З УРАХУВАННЯМ КРИЗОВИХ УМОВ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (26). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-18
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ