УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ У КАПІТАЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ

Ключові слова: форми участі працівників у капіталі, участь в прибутках, участь в управлінні, участь у власності, механізм управління

Анотація

У статті досліджуються специфічні методи управління, які створені внаслідок еволюції ідей участі, що беруть свій початок від утопічного соціалізму і простежується у всій історії становлення і розвитку капіталізму, а саме: залучення підприємствами своїх працівників до участі в капіталі та відповідно у прибутку, що має глибокий вплив на створення стійкої їх заінтересованості в ефективній діяльності підприємства. Розглядається три форми участі працівників в капіталі: участь у боргах, пайова участь та змішані форми, на основі чого проведено SWOT-аналіз та підсумовано результати. Взято до уваги досвіт світових практик у залученні підприємствами своїх працівників до участі в капіталі, та проведено аналіз іноземної компанії, яка має статус акціонерного товариства, де акціонерами виступають працівники. Підкреслено важливість поширення специфічних методів управління у вітчизняних підприємствах.

Посилання

Державна програма «Доступні кредити 5-7-9%» у цифрах. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/pidsumki_tizhnia_za_rezultatami_programi_dostupni_krediti_5-7-9_259_kreditnikh_ugod_na_519_milioniv_griven-2537

Derek C. Jones. (2018).The economics of Participation and Employee Ownership (PEO): an assessment. Journal of Participation and Employee Ownership. Retrieved from: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPEO-02-2018-0004/full/html

Трещевский Ю.И. Курс «Экономика участия». URL: http://russeca.kent.edu/EconomicsOfParticipation/program.html

Стрижеус Л.В. (2019). Особливості розвитку «економіки участі» в організації. Електронний журнал «Ефективна економіка». URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1941

Сімакова Ю.С. Партисипативне управління як один із найперспективніших напрямів у теорії та практиці управління. URL: http://www.drohobych.net/2010/pdf

Malte Rosenberg, Doreen Geyer. (2019). Mitarbeiterkapitalbeteiligung. Zeitschrift über Schlaglichter der Wirtschaftspolitik. (s. 3) Zugriffsmodus: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2019-09-mitarbeiterkapitalbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Jens Lowitzsch. (2020). Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie: „Verbreitung der Mitarbeiterkapitalbeteiligung in Deutschland und Europa – Entwicklungsperspektiven“. (s.15) Zugriffsmodus: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/verbreitung-der-mitarbeiterkapitalbeteiligung-in-deutschland-und-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=8

Toda la información de Komunikazio Biziagoa S.A.L. El acceso a los. URL: http://www.infocif.es/ficha-empresa/komunikazio-biziagoa-sal

State program "Affordable loans 5-7-9%" in numbers [Derzhavna prohrama «Dostupni kredyty 5-7-9%» u tsyfrakh]. URL: https://mof.gov.ua/uk/news/pidsumki_tizhnia_za_rezultatami_programi_dostupni_krediti_5-7-9_259_kreditnikh_ugod_na_519_milioniv_griven-2537

Derek C. Jones. (2018). The economics of Participation and Employee Ownership (PEO): an assessment. Journal of Participation and Employee Ownership. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JPEO-02-2018-0004/full/html

Treshchevsky Yu.I. Course "Economics of Participation". URL: http://russeca.kent.edu/EconomicsOfParticipation/ program.html

Strizheus LV (2019). Features of the development of "participatory economy" in the organization [Osoblyvosti rozvytku "ekonomiky uchasti" v orhanizatsiyi]. Elektronnyy zhurnal «Efektyvna ekonomika. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1941

Simakova Y.S. Participatory management as one of the most promising areas in the theory and practice of management [Partysypatyvne upravlinnya yak odyn iz nayperspektyvnishykh napryamiv u teoriyi ta praktytsi upravlinnya]. URL: http://www.drohobych.net/2010/pdf

Malte Rosenberg, Doreen Geyer. (2019). Employee equity participation. Journal of Economic Policy Highlights. (p. 3). URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/Monatsbericht/Monatsbericht-Themen/2019-09-mitarbeiterkapitalbeteiligung.pdf?__blob=publicationFile&v=6

Jens Lowitzsch. (2020). Study on behalf of the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy: "Spreading employee equity participation in Germany and Europe - development prospects". (p.15). URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Studien/verbreitung-der-mitarbeiterkapitalbeteiligung-in-deutschland-und-europa.pdf?__blob=publicationFile&v=8

All the information on Komunikazio Biziagoa S.A.L. URL: http://www.infocif.es/ficha-empresa/komunikazio-biziagoa-sal

Переглядів статті: 137
Завантажень PDF: 114
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Ковальчук, Н., Зубик, І., & Поштарюк, А. (2021). УЧАСТЬ ПРАЦІВНИКІВ У КАПІТАЛІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОРПОРАТИВНОГО ФІНАНСУВАННЯ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-56
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ