ЦИФРОВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Ключові слова: банківський бізнес, державне регулювання, цифровізація, цифровий банкінг, мережа відділень

Анотація

Еволюція банківської сфери відбувається протягом багатьох років, адже банківські системи виконують важливі функції для обслуговування реального сектору економіки та населення. І, якщо раніше для отримання банківських послуг необхідно було фізично відвідувати банківські відділення та стояти у довгих чергах, щоб отримати гроші із рахунку, то сьогодні цифровізація карткового напрямку діяльності практично вирішила цю проблему та дала можливість переказувати кошти миттєво без фізичного відвідування банку. Послуги віддаленого доступу до банку за допомогою спеціальних програм чи додатків дозволяють відкривати депозити, оформлювати кредити, здійснювати платежі, формувати звіти та виписки, оптимізуючи якість та швидкість обслуговування і фізичних осіб, і суб’єктів корпоративного бізнесу. Тож розвиток Інтернет-банкінгу та мобільного банкінгу оптимізували процеси віддаленого доступу до багатьох банківських послуг. А інтеграція із мобільним додатками електронного урядування (в Україні – платформа «Дія») дозволяють здійснювати обмін документами і використовувати електронні методи підписування документів та ідентифікації клієнтів. Тож, розвиток технологій призвів до зміни методів виконання банківських операцій. І за останнє десятиліття банківський сектор зазнав значних змін через вплив цифровізації діяльності. Цифрова революція змінила те, як клієнти взаємодіють зі своїми банками та як банки ведуть бізнес. Наразі цей процес діджиталізації у банківській сфері триває. У той час як технології, орієнтовані на споживачів, такі як платежі в реальному часі та мобільний банкінг, мають великі перспективи для банків, модернізація інфраструктури бек-офісів може стати ключовим орієнтиром до економії коштів і посилення конкурентних переваг у перспективі. Тому у найближчому майбутньому ключовим напрямком розвитку діджиталізації банківського сектору буде зосередження на технологіях і постійних інвестиціях в ІТ у всьому секторі. Тож, у цій статті досліджується тенденція цифровізації банківського бізнесу, виконано прогнозування розвитку банківського сектору та надано рекомендації щодо покращення нормативно-інституційної бази регулювання банківського сектору в умовах цифрових змін. Практичне застосування отриманих результатів надає практичний внесок менеджменту банківських установ щодо можливих напрямів розвитку банківської сфери в умовах цифровізації.

Посилання

Бондаренко Л., Подарін А. (2022). Діджиталізація АТ «ПУМБ» як приклад цифрових процесів українського банківського сектора. Економіка та суспільство, № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-11 (дата звернення 03.05.2023)

Бондаренко Л., Подарин А. (2022). Особливості діджитал-трансформації банківського сектору України. Економіка та суспільство, (41). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-28 (дата звернення 03.05.2023)

Кретов Д. (2023). Адаптація досвіду цифровізації зарубіжних банків у банківській системі України. Науковий збірник «InterConf», (145), 54–57. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2577 (дата звернення: 03.05.2023)

МінФін (2023) Кількість банків в Україні (2008-2023). МінФін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (дата звернення 03.05.2023)

НБУ (2020). НБУ та Мінцифри спільно працюють над цифровізацією банківської системи України. 13 жовтня 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemi-ukrayini (дата звернення 03.05.2023)

НБУ (2023). Кількість структурних підрозділів банків (у розрізі банків). НБУ. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/Kil_pidr_2023-01-01.xlsx (дата звернення 03.05.2023)

IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 2021. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2021/digital_2021.pdf (дата звернення 03.05.2023)

Institute SAS (2023). Banking in 2035: global banking survey report. URL: https://www.sas.com/en/whitepapers/banking-in-2035-global-banking-survey-report-113203.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsk-gen-gbc-edn-emea&gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspA0MCuUom927eSgZe8avcY-so0r679E4tfJkzPS26J5u2k7drF4xfBoCCFkQAvD_BwE (дата звернення 03.05.2023)

Larsson A. & Viitaoja Y. (2017) Building customer loyalty in digital banking: A study of bank staff’s perspectives on the challenges of digital CRM and loyalty. International Journal of Bank Marketing, 35, 6, р.858-877 URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBM-08-2016-0112/full/html (data zvernennia 03.05.2023)Shevlin R. (2021) The 5 Hottest Technologies In Banking For 2022. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/12/31/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2022/ (дата звернення 03.05.2023)

World Bank (2022). Commercial bank branches (per 100,000 adults). World Bank. 2004-2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5 (дата звернення 03.05.2023)

Bondarenko L. & Podarin A. (2022) Didzhytalizatsiia AT «PUMB» yak pryklad tsyfrovykh protsesiv ukrainskoho bankivskoho sektora [Digitization of JSC "PUMB" as an example of digital processes of the Ukrainian banking sector]. Ekonomika ta suspilstvo, № 43. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-11 (data zvernennia 03.05.2023) [in Ukrainian]

Bondarenko L., & Podaryn A. (2022). Osoblyvosti didzhytal-transformatsii bankivskoho sektoru Ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo [Features of the digital transformation of the banking sector of Ukraine. Economy and society], №41. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-28 (data zvernennia 03.05.2023) [in Ukrainian]

Kretov D. (2023). Adaptatsiia dosvidu tsyfrovizatsii zarubizhnykh bankiv u bankivskii systemi Ukrainy [Adaptation of the experience of digitalization of foreign banks in the banking system of Ukraine]. Naukovyi zbirnyk «InterConf», (145), 54–57. URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/2577 (data zvernennia: 03.05.2023) [in Ukrainian]

MinFin (2023) Kilkist bankiv v Ukraini (2008-2023) [Number of banks in Ukraine (2008-2023)]. MinFin. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/count/ (data zvernennia 03.05.2023) [in Ukrainian]

NBU (2020). NBU ta Mintsyfry spilno pratsiuiut nad tsyfrovizatsiieiu bankivskoi systemy Ukrainy [The NBU and the Ministry of Digitization are jointly working on the digitalization of the banking system of Ukraine]. 13 zhovtnia 2020. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemi-ukrayini (data zvernennia 03.05.2023) [in Ukrainian]

NBU (2023). Kilkist strukturnykh pidrozdiliv bankiv (u rozrizi bankiv) [Number of structural subdivisions of banks (by banks)]. NBU. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/Kil_pidr_2023-01-01.xlsx (data zvernennia 03.05.2023) [in Ukrainian]

IMD WORLD DIGITAL COMPETITIVENESS RANKING 2021. URL: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/release-2021/digital_2021.pdf (data zvernennia 03.05.2023)

Institute SAS (2023). Banking in 2035: global banking survey report. URL: https://www.sas.com/en/whitepapers/banking-in-2035-global-banking-survey-report-113203.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=rsk-gen-gbc-edn-emea&gclid=CjwKCAjw3ueiBhBmEiwA4BhspA0MCuUom927eSgZe8avcY-so0r679E4tfJkzPS26J5u2k7drF4xfBoCCFkQAvD_BwE (data zvernennia 03.05.2023)

Larsson A. & Viitaoja Y. (2017) Building customer loyalty in digital banking: A study of bank staff’s perspectives on the challenges of digital CRM and loyalty. International Journal of Bank Marketing, 35, 6, р.858-877 URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJBM-08-2016-0112/full/html (data zvernennia 03.05.2023)Shevlin R. (2021) The 5 Hottest Technologies In Banking For 2022. Forbes. URL: https://www.forbes.com/sites/ronshevlin/2021/12/31/the-5-hottest-technologies-in-banking-for-2022/ (data zvernennia 03.05.2023)

World Bank (2022). Commercial bank branches (per 100,000 adults). World Bank. 2004-2021. URL: https://data.worldbank.org/indicator/FB.CBK.BRCH.P5 (data zvernennia 03.05.2023)

Переглядів статті: 48
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Реверчук, С., & Творидло, О. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-45
Розділ
ЕКОНОМІКА