ПЛАТІЖНІ ТОКЕНИ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ

  • Віталій Гавва Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана http://orcid.org/0000-0001-6247-9799
Ключові слова: криптовалюта, стейблкоін, криптоактиви, платіжні токени, функції грошей, фіатні валюти

Анотація

В статті було досліджено питання виконання платіжними токенами таких основних функцій грошей, як міра вартості, засіб обігу, засіб платежу, засіб нагромадження та світові гроші. Зокрема, було визначено, що такий вид платіжного токену як CBDC в повній мірі виконує всі функції грошей, оскільки і є грошима, просто в новій формі. Автором було досліджено, як інші види платіжних токенів, а саме стейблкоіни та криптовалюти виконують функції грошей. Було зроблено висновки, що рівень виконання функцій грошей окремими видами криптовалют обернено пропорційний їх волатильності.. Зокрема, було з’ясовано, що стейблкоіни, які забезпечені фіатними валютами, виконують всі функції грошей краще, ніж незабезпечені криптовалюти, а також стейблкоіни, які мають інший ніж фіатні валюти вид забезпечення. Також було визначено, що криптовалюти можуть виконувати функцію світових грошей навіть краще ніж фіатні валюти.

Посилання

ECB Data Portal. European Central Bank. URL: https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000039 (дата звернення: 01.09.2023).

Global Cryptocurrency Market Cap. CoinGecko. URL: https://www.coingecko.com/en/global-charts (дата звернення: 01.09.2023).

Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets. FSB. 2022. 30 р. URL: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160222.pdf

Cryptocurrency Ownership Data. Triple-A. URL: https://triple-a.io/crypto-ownership-data/ (дата звернення: 20.09.2023).

Корнєєв В. Цифрові валюти центробанків та приватні криптовалюти: єдність різноманіття. Мінфін. 9 липня 2021. URL: https://minfin.com.ua/ua/2021/07/09/67702102/?fbclid=IwAR2lRYCg3ivP23XbuYK_vZlR-K6ks7D0WLhFae6vpYEIQntQkXVa_79Q40U

Кудь А. А. Феномен віртуальних активів: економіко-правовий аспект International Journal of Education and Science. 2020. №3(3). С. 30–42. с. URL: https://doi.org/10.26697/ijes.2020.3.3

Ребрик М. Криптоактиви: міфи vs факти та потенційний вплив на монетарну сферу. НБУ. 2021. 56 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4

Hartman J., Johnson R. Investing During the Pandemic: What Should I Do With My Money Considering All of the Volatility and Uncertainty Today. Authority Magazine. 2020. May 1. URL: https://medium.com/authority-magazine/dr-robert-r-57fe6e29f8ad

Kuikka О. Can cryptocurrency come to fulfil the functions of money? Metropolia University of Applied Sciences. 2019. 58 р. URL: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170337/Kuikka_Oona.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ciaian P., Rajcaniova M., Kancs D. The digital agenda of virtual currencies: Can BitCoin become a global currency? Inf Syst E-Bus Manage. 2016. №14. Р. 883–919. URL: https://doi.org/10.1007/s10257-016-0304-0

EBA Opinion on «virtual currencies». EBA. 2014. URL: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1

Virtual Currencies Ante Portas. European Central Bank. 2018. URL: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180514.en.html

Central Bank Digital Currencies. Bank for International Settlements. 2018. URL: https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf

Гроші та кредит : підручник / М. І. Савлук та ін. ; за наук. ред. М. І. Савлука. Київ: КНЕУ, 2011. 589 с.

Yazar Y., Neşe А. Cryptocurrency and the Functions of Money. Giresun University Journal of Economics and Administrative Sciences. 2022. № 8(2). р. 41-54. URL: https://doi.org/10.46849/guiibd.1133475

Farrington R. Crypto Is Everywhere, But Should You Invest? Forbes. 2021. Jan 18. URL: https://www.forbes.com/sites/robertfarrington/2021/01/18/crypto-is-everywhere-but-should-you-invest/?sh=415aff1a7e73

Zurick N., Bachaumard Е. Blockchain Compensation Survey. Pantera Capital. 2023. September 26. URL: https://panteracapital.com/blockchain-compensation-survey/ (дата звернення: 26.09.2023).

Protected Products. Вinance. https://www.binance.com/en/simple-earn (дата звернення: 08.09.2023).

European Central Bank. (n. d.). ECB Data Portal. Available at: https://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=10000039 (accessed: September 1, 2023).

CoinGecko. (n. d.). Global Cryptocurrency Market Cap. Available at: https://www.coingecko.com/en/global-charts (accessed: September 1, 2023).

FSB. (2022). Assessment of Risks to Financial Stability from Crypto-assets. Available at: https://www.fsb.org/wp-content/uploads/P160222.pdf

Triple-A. (n.d.). Cryptocurrency Ownership Data. Available at: https://triple-a.io/crypto-ownership-data/ (accessed: September 20, 2023).

Kornieiev, V. (2021, June 9). Tsyfrovi valiuty tsentrobankiv ta pryvatni kryptovaliuty: yednist riznomanittia [Digital currencies of central banks and private cryptocurrencies: unity in diversity]. MinFin. Available at: https://minfin.com.ua/ua/2021/07/09/67702102/?fbclid=IwAR2lRYCg3ivP23XbuYK_vZlR-K6ks7D0WLhFae6vpYEIQntQkXVa_79Q40U [in Ukrainian]

Kud, А. А. (2020). Fenomen virtualnykh aktyviv: ekonomiko-pravovyi aspekt [The Phenomenon of Virtual Assets: Economic and Legal Aspects]. International Journal of Education and Science, vol. 3(3), pp. 30–42. DOI: 10.26697/ijes.2020.3.3 [in Ukrainian]

Rebryk, M. (2021). Kryptoaktyvy: mify vs fakty ta potentsiinyi vplyv na monetarnu sferu [Crypto assets: myths vs facts and potential impact on the monetary sphere]. NBU. 56 p. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Rebryk_2021-29-05.pdf?v=4 [in Ukrainian]

Hartman, J., Johnson, R. (2020, May 1). Investing During the Pandemic: What Should I Do With My Money Considering All of the Volatility and Uncertainty Today. Authority Magazine. Available at: https://medium.com/authority-magazine/dr-robert-r-57fe6e29f8ad

Kuikka, О. (2019). Can cryptocurrency come to fulfil the functions of money? Metropolia University of Applied Sciences. 58 р. Available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/170337/Kuikka_Oona.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Ciaian, P., Rajcaniova, M., Kancs, D. (2016) The digital agenda of virtual currencies: Can BitCoin become a global currency? Inf Syst E-Bus Manage, vol. 14, pp. 883–919. DOI: 10.1007/s10257-016-0304-0

EBA. (2014). EBA Opinion on «virtual currencies». Available at: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/657547/81409b94-4222-45d7-ba3b-7deb5863ab57/EBA-Op-2014-08%20Opinion%20on%20Virtual%20Currencies.pdf?retry=1

European Central Bank. (2018). Virtual Currencies Ante Portas. Available at: https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180514.en.html

Bank for International Settlements. (2018). Central Bank Digital Currencies. Available at: https://www.bis.org/cpmi/publ/d174.pdf

Savluk, M. I. (2011). Hroshi ta kredyt : pidruchnyk [Money and credit: a textbook]. Kyiv : KNEU, 589 p. [in Ukrainian]

Yazar, Y., Neşe, А. (2022). Cryptocurrency and the Functions of Money. Giresun University Journal of Economics and Administrative Sciences, vol. 8(2), pp. 41-54. DOI: 10.46849/guiibd.1133475

Farrington, R. (2021, January 18). Crypto Is Everywhere, But Should You Invest? Forbes. Available at: https://www.forbes.com/sites/robertfarrington/2021/01/18/crypto-is-everywhere-but-should-you-invest/?sh=415aff1a7e73

Zurick, N., Bachaumard, Е. (2023, September 26). Blockchain Compensation Survey. Pantera Capital. Available at: https://panteracapital.com/blockchain-compensation-survey/ (accessed: September 26, 2023).

Вinance. (n. d.). Protected Products. Available at: https://www.binance.com/en/simple-earn (accessed: September 8, 2023).

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 25
Опубліковано
2023-09-26
Як цитувати
Гавва, В. (2023). ПЛАТІЖНІ ТОКЕНИ ТА ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ. Економіка та суспільство, (55). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-55-44
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ