МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ЇЇ СКЛАДОВИХ

Ключові слова: комплексна технологія управління, інтегрована система менеджменту, модель інтеграції, ризик-орієнтована модель, управління ризиками

Анотація

Розвиток науки і практики менеджменту призвів до появи і розвитку комплексних технологій управління – цілісних систем, що сприяють підвищенню ефективності бізнесу завдяки структуруванню та скоординованості функцій управління, спрямованих на досягнення цілей сталого розвитку організації. У сучасних підприємств існує потреба у виборі моделей формування таких технологій через інтеграцію її компонентів. Мета статті полягає в аналізі та систематизації основних характеристик моделей формування комплексної технології управління підприємством та у обґрунтуванні її компонентів з урахуванням вимог сучасного бізнес-середовища. Для досягнення мети було використано методи теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу, компаративного аналізу. Проведений аналіз наявних моделей формування комплексної технології управління підприємством дозволив виділити системну, процесну, синергетичну, інноваційну, комплексну, ризик-орієнтовану. Виявлено, що у більшості моделей, за виключенням ризик-орієнтованих, недостатньо уваги приділяється систематичній оцінці та управлінню ризиками, що з урахуванням сучасних тенденцій посилення різноманітних загроз має бути невід’ємною частиною технології управління підприємством. Визначено, що хоча існуючі ризик-орієнтовані моделі формування комплексної технології управління підприємством включають у себе процес оцінювання й управління ризиками, проте він пов’язаний із впровадженням інтегрованої системи менеджменту, а не з її функціонуванням. Обґрунтовано доцільність використання комбінованої моделі інтеграції окремих технологій, а саме доповнення комплексної моделі ризик-орієнтованою складовою. При цьому на відміну від існуючих ризик-орієнтованих моделей пропонуємо впровадити процес оцінювання й управління ризиками не лише при імплементації комплексної управлінської технології на рівні окремих технологій, що інтегруються, а й в процесі постійного функціонування створеної комплексної технології. Це забезпечить безперервне вдосконалення, підвищення результативності, якості організаційних процесів і продукції, задоволення інтересів стейкхолдерів, зниження втрат, і у кінцевому підсумку досягнення цілей сталого розвитку організації.

Посилання

Alherian N., Majstorovic V., Kirin S., Brkic V. S. Risk model for integrated management system. Tehnicki vjesnik - Technical Gazette. 2019. December, рр. 1-11. DOI:10.17559/tv-20190123142317

Asif M., Bruijn E.J., Fisscher O.A.M. Searcy C., Steenhuis H.-J. (2009). Process embedded design of integrated management systems. International Journal of Quality and Reliability Management. 2009. No 26. pp. 261–282.

Asif M., de Bruijn E.J., Fisscher O.A.M., Searcy C. Meta-management of integration of management systems. TQM Journal. 2010. No 22. pp. 570–582.

Bernardo M., Casadesus M., Karapetrovic S., Heras I. How integrated are environmental, quality and other standardized management systems? An empirical study. Journal of Cleaner Production. 2009. No 17. pp. 742–750. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.11.066

Bernardo M. Integration of management systems as an innovation: A proposal for a new model. Journal of Cleaner Production. 2014. 82. 132–142.

Chruzik K. Integration model of management systems in Sea Transport. International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation. 2020. No 14. pp. 393–396. DOI: 10.12716/1001.14.02.16

de Souza Barbosa A., da Silva L.B., de Souza V.F., Morioka S.N. Integrated Management Systems: Their organizational impacts. Total Quality Management and Business Excellence. 2022. No 33. pp. 794–817.

Ispas L., Mironeasa C. The Identification of Common Models Applied for the Integration of Management Systems: A Review. Sustainability. 2022. No 14(6). pp. 3559. doi.org/10.3390/su14063559

Ispas L., Mironeasa C., Silvestri A. Risk-Based Approach in the Implementation of Integrated Management Systems: A Systematic Literature Review. Sustainability. 2023. No 15. pp. 10251. doi.org/10.3390/ su151310251

Jørgensen T.H., Remmen A., Mellado M.D. Integrated management systems–three different levels of integration. Journal of Cleaner Production. 2006. No 14. pp. 713–722.

Karapetrovic S., Willborn W. Integration of quality and environmental management systems. TQM Magazine. 1998. No 10(3). pp. 204–13.

Labodová A. Implementing integrated management systems using a risk analysi based approach. Journal of Cleaner Production. 2004. No 12. pp. 571–580.

Martins Y.S., da Silva C.E.S., Sampaio P.A., da Costa Araújo Sampaio P.A., Catalani G. L. ISO 9001: 2015 and risk-based thinking: Scientific research insights. Total Quality Management and Business Excellence. 2022. No 33. pp. 1326–1343.

Masuin R., Latief Y., Zagloel T.Y. Development of integration risk on integrated management system in order to increase organisational performance of construction company. International Journal of Project Organisation and Management. 2020. No 12. pp.164–177.

Mežinska I., Lapin I., Mazais J. Integrated management systems towards sustainable and socially responsible organisation. Total Quality Management and Business Excellence. 2015. No 26. pp. 469–481.

Muthusamy G., Palanisamy C., & Mohanraj M. A. Comprehensive Model and Holistic Approach for Implementing an Integrated Management Systems. Journal of Computational and Theoretical Nanoscience. 2018. No 15(1). pp.392-401. DOI: 10.1166/jctn.2018.7101

Pourrajab V., Eftekhari N., Hashemi S.K. Implementation of an integrated management system for monitoring risks and opportunities: A case study at TAMCO. International Journal of Quality and Innovation, 2019. No 4. pp. 210–231.

Ramos D., Afonso P., Rodrigues M. Integrated management systems as a key facilitator of occupational health and safety risk management: A case study in a medium sized waste management firm. Journal of Cleaner Production. 2020. No 262. pp. 121346.

Rebelo M., Santos G., Silva R. Conception of a flexible integrator and lean model for integrated management systems. Total Quality Management and Business Excellence. 2014. No 25. pp. 683–701.

Rocha M., Searcy C., Karapetrovic S. Integrating Sustainable Development into Existing Management Systems. Total Quality Management & Business Excellence. 2007. No 18:1-2. pp. 83-92. DOI: 10.1080/14783360601051594

Sampaio P., Saraiva P., Domingues P. Management systems: integration or addition? International Journal of Quality & Reliability Management. 2012. No 29. pp. 402-424. doi.org/10.1108/02656711211224857.

Zeng S. X., Shi J. J., Lou G. X. A synergetic model for implementing an integrated management system: An empirical study in China. Journal of Cleaner Production. 2007. No 15(18). pp. 1760-1767.

Zeng S.X., Tam C.M., Tam V.W.Y. Integrating safety, environmental and quality risks for project management using a FMEA method. Engineering Economics. 2010. No 21. pp. 44-52.

Переглядів статті: 43
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Сяоцін, Г. (2023). МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЦІЇ ЇЇ СКЛАДОВИХ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-79
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ