ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Ключові слова: методи управління, регіональний розвиток, стратегія конкурентоспроможності, удосконалення регіональної стратегії, співробітництво, електронний уряд

Анотація

Розвиток регіону залежить від багатьох факторів. Проте завдання підвищення конкурентоспроможності регіону лягає безпосередньо на керівників державного сектору, які спонукають працівників, а також представників громадськості та окремих організацій до спільної роботи для досягнення результату. Кінцевий результат залежатиме від засобів, інструментів і методів, які використовуються в процесі управління. Метою даної статті є проведення дослідження існуючих сучасних методів управління конкурентоспроможністю в регіоні з метою аналізу отриманої інформації та визначенню оптимальної в сучасних умовах розвитку стартегії конкурентоспроможності регіону. У статті пропонуються узагальнені та згруповані у блоки підходи, яку можуть бути застосовані до державного сектору України для підвищення рівня конкурентоспроможності стратегій регіонального розвитку. Перший блок – підходи до співробітництва з різними суб’єктами регіонального розвитку. Ці методи зараз популярні, оскільки одним із основних завдань менеджерів є залучення громадськості до співпраці. Блок поділяється на підблоки. Перший підблок передбачає співпрацю влади та населення регіону. Другий підблок включає співпрацю з підприємствами. Третій стосується співпраці з вищими навчальними закладами. Четвертий і п'ятий блоки стосуються співпраці з громадськими організаціями та ЗМІ. Другий блок включає підходи до управління. Найефективнішим напрямком у цьому плані є перехід до проектного менеджменту, який давно застосовується в діяльності підприємств і національних організацій, але майже не відображається в діяльності публічного сектора. У третьому розділі розглядаються підходи до використання технологічних інновацій в менеджменті. У зв’язку з цим мова йде про впровадження поширеного в світі електронного управління. Четвертий блок представлений підходами до застосування інноваційних інструментів управління, тобто перехід до концепції маретингу. П'ятий блок підхідів складається з методів, спрямованих на використання спрощених адміністративних інновацій, покликати знизити рівень бюрократії. Шостий блок – це підходи до використання соціально-етичних інновацій, спрямованих на забезпечення довгострокового сталого розвитку регіону.

Посилання

Akilina, O. V. and Panchenko, A. H. (2021), Aktualitety rehionalnoi polityky v Ukraini [Relevance of regional policy in Ukraine]. Derzhavne upravlinnia : udoskonalennia ta rozvytok, [Online], vol. 8, Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/32.pdf

Hordiienko, V. P., Onishchenko, M. L. and Malonkina, I. S. (2019), Zarubizhnyi dosvid detsentralizatsii publichnoi vlady ta mozhlyvosti yoho transformatsii v Ukraini [Foreign experience of decentralization of public power and the possibility of its transformation in Ukraine], Visnyk SumDU. Seriia “Ekonomika”, vol. 3, pp. 83–89.

Denysenko, M. P. and Breus, S. V. (2021), Zarubizhnyi dosvid rehionalno-administratyvnoho upravlinnia ta mozhlyvosti yoho implementatsii v Ukraini [Foreign experience regionally administration and possibilities of its implementation in Ukraine], Investytsii : praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 56–60.

Kasych, A. O. and Petrushko, A. S. (2017), Upravlinnia protsesamy detsentralizatsii : zarubizhnyi dosvid ta stratehichni zavdannia dlia Ukrainy [Managing decentralization processes : foreign experience and strategic tasks for Ukraine], Ekonomika i suspilstwo, vol. 13, pp. 71–77, available at: https://economyandsociety.in.ua/journals/13_ukr/12.pdf (Accessed 11 April 2023).

Keretsman, V. Y. (2019), Derzhavne rehuluvaniia rozvytku rehionav Ukrainy : teoriia i praktyka [State regulation of the development of regions of Ukraine: theory and practice], TOV “RIK-U”, Uzhgorod, Ukraine.

Khrushch, S. V. (2020), Zarubizhnyi dosvid rozvytku terytorialnykh hromad v umovakh detsentralizatsii [Foreign experience of the development of territorial communities in decentralization conditions], Ekspert : paradyhmy yurydychnykh nauk i derzavnoho upravlinnia, vol.4 (10), pp. 208–216.

Акіліна О. В., Панченко А. Г. Актуалітети регіональної політики в Україні. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/8_2021/32.pdf

Гордієнко В. П., Оніщенко М. Л., Мальонкіна І. С. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади та можливості його трансформації в Україні. Вісник СумДУ. Серія «Економіка». 2019. № 3. С. 83–89.

Денисенко М. П., Бреус С. В. Зарубіжний досвід регіонально-адміністративного управління та можливості його імплементації в Україні. Інвестиції : практика та досвід. 2021. № 5. С. 56–60.

Касич А. О., Петрушко А. С. Управління процесами децентралізації : зарубіжний досвід та стратегічні завдання для України. Економіка і суспільство. 2017. Випуск 13. С. 71–77.

Керецман В. Ю. Державне регулювання розвитку регіонів України : теорія і практика : монографія. Ужгород : ТОВ «РІК-У», 2019. 512 с.

Хрущ С. В. Зарубіжний досвід розвитку територіальних громад в умовах децентралізації. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2020. № 4 (10). С. 208–216.

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 8
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Ілляшенко, Н., & Есманов, О. (2022). ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СТРАТЕГІЙ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-123
Розділ
ЕКОНОМІКА