ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ

  • Оксана Нечипорук Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0002-9474-3715
Ключові слова: іноземні інвестиції, залучення, потенційні інвестори, війна

Анотація

У статті проведено дослідження проблеми залучення іноземних інвестицій в Україні під час війни, розглянуто та проаналізовано процес залучення іноземних інвестицій. Виділено ряд негативних факторів, які вплинули процес залучення інвестицій в розвиток економіки, зокрема: розвиток країни та її економіки в умовах війни, військова агресія з боку росії негативно впливають на потенційних інвесторів; відсутність захисту та системи гарантування іноземних інвестицій на рівні держави. Розглянуто та проаналізовано фактори, які створюють позитивний імідж країни та сприятливі передумови для залучення іноземних інвестицій. Серед таких факторів наступні: активна зовнішня політика держави; засудження повномасштабного вторгнення росії в Україну переважної більшості держав світу, лідерів цих держав та світової спільноти; прийняття низки санкційних пакетів проти агресора та розірвання економічних угод з росією країнами Європейського союзу та США; багатостороння підтримка від країн G7 та Європейського Союзу; авторитет Президента України на світовій арені; активний пошук сучасних платформ та інноваційних інструментів для залучення іноземних інвестицій; включення українських логістичних шляхів до індикативних мап Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T). В дослідженні наведено перелік галузей економіки, які мають суттєвий інвестиційний потенціал. Запропоновано можливі шляхи та напрями для залучення інвестицій в умовах війни.

Посилання

Не спізнитися на «український потяг». URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/18/689232/

Панкова Л.І. Аналіз тенденцій та перспектив залучення іноземних інвестицій в умовах економіки війни. URL: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-6-03-02

Чому варто інвестувати в Україну? URL: https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chas-viyny-327240

Інвестування в Україну під час війни. URL: https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chas-viyny-327240

Visa information. Міністерство закордонних справ України: вебсайт. URL: https://mfa.gov.ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information

Угода про асоціацію. Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu

Відносини Україна‒НАТО. Вікіпедія ‒ вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/

Брайлян Є. (2022). Топ-10 перемог зовнішньої політики України URL: https://armyinform.com.ua/2022/08/24/top-10-peremog-zovnishnoyi-polityky-ukrayiny/

Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму. Що це значить. BBC NEWS Україна. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-63730807

МЗС України: про санкції проти рф. URL: https://finap.com.ua/mzs-ukrayiny-pro-sanktsiyiproty-rf

Володимир Зеленський: людина року та почесні нагороди Президента України. Visit Ukraine today. URL: https://visitukraine.today/uk/blog/1300/volodimir-zelenskii-lyudina-roku-ta-pocesni-nagorodiprezidenta-ukraini-v-2022-roci

Інвестиції в Україну та відновлення економіки. Міністерство економіки України. Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації, Державні сайти України. URL: https://me.gov.ua/

Як залучити інвестора під час війни та забезпечити його захист. URL: https://espreso.tv/yak-zaluchiti-investora-pid-chas-viyni-ta-zabezpechiti-yogo-zakhist 1. Ne spiznytysia na «ukrainskyi potiah» [Do not miss the "Ukrainian train"]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/07/18/689232/ [in Ukrainian].

Pankova L.I. Analiz tendentsii ta perspektyv zaluchennia inozemnykh investytsii v umovakh ekonomiky viiny [Analysis of trends and prospects for attracting foreign investment in the war economy]. Retrieved from: https://reicst.com.ua/pmt/article/view/2022-6-03-02 [in Ukrainian].

Chomu varto investuvaty v Ukrainu? [Why is it worth investing in Ukraine?]. Retrieved from: https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chas-viyny-327240 [in Ukrainian].

Investuvannia v Ukrainu pid chas viiny [Investing in Ukraine during the war]. Retrieved from: https://trans.info/ua/investuvannya-v-ukrayinu-pid-chas-viyny-327240 [in Ukrainian].

Visa information. Ministerstvo zakordonnykh sprav Ukrainy: vebsait [Visa information. Ministry of Foreign Affairs of Ukraine: website]. Retrieved from: https://mfa.gov. ua/en/consular-affairs/entry-and-stay-foreigners-ukraine/visa-information [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu. Uriadovyi portal. Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy [Association Agreement. Government portal. The only web portal of the executive authorities of Ukraine]. Retrieved from: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yevropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu [in Ukrainian].

Vidnosyny Ukraina‒NATO [Ukraine-NATO relations]. Vikipediia ‒ vilna entsyklopediia [Wikipedia is a free encyclopedia]. Retrieved from: https://uk.wikipedia.org/wiki/ [in Ukrainian].

Brailian Ye. (2022). Top-10 peremoh zovnishnoi polityky Ukrainy [Top 10 victories of Ukraine's foreign policy]. Retrieved from: https://armyinform.com. ua/2022/08/24/top-10-peremog-zovnishnoyi-polityky-ukrayiny/ [in Ukrainian].

Ievroparlament vyznav Rosiiu derzhavoiu-sponsorom teroryzmu. Shcho tse znachyt. BBC NEWS Ukraina [The European Parliament has recognized Russia as a state sponsor of terrorism. What it means. BBC NEWS Ukraine]. Retrieved from: https://www.bbc.com/ukrainian/news-63730807 [in Ukrainian].

MZS Ukrainy: pro sanktsii proty rf. [MFA of Ukraine: on sanctions against Russia]. Retrieved from: https://finap.com.ua/mzs-ukrayiny-pro-sanktsiyiproty-rf [in Ukrainian].

Volodymyr Zelenskyi: liudyna roku ta pochesni nahorody Prezydenta Ukrainy. Visit Ukraine today [Volodymyr Zelenskyy: Person of the Year and Honorary Awards of the President of Ukraine. Visit Ukraine today]. Retrieved from: https://visitukraine.today/uk/blog/1300/volodimir-zelenskii-lyudina-roku-ta-pocesni-nagorodiprezidenta-ukraini-v-2022-roci [in Ukrainian].

Investytsii v Ukrainu ta vidnovlennia ekonomiky. Ministerstvo ekonomiky Ukrainy. [Investments in Ukraine and economic recovery. Ministry of Economy of Ukraine.] Viddil zviazkiv z hromadskistiu ta zasobamy masovoi informatsii, Derzhavni saity Ukrainy [Department of Public and Mass Media Relations, State Websites of Ukraine]. Retrieved from: https://me.gov.ua/ [in Ukrainian].

Iak zaluchyty investora pid chas viiny ta zabezpechyty yoho zakhyst [How to attract investors during the war and ensure their protection]. Retrieved from: https://espreso.tv/yak-zaluchiti-investora-pid-chas-viyni-ta-zabezpechiti-yogo-zakhist [in Ukrainian].

Переглядів статті: 425
Завантажень PDF: 457
Опубліковано
2023-08-29
Як цитувати
Нечипорук, О. (2023). ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (54). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-6
Розділ
ЕКОНОМІКА