ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

  • Ірина Мазуркевич Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0001-6648-9994
Ключові слова: : інвестиції, інвестиційна привабливість, інвестиційний клімат, методика оцінки, агропромисловий комплекс, сільське господарство

Анотація

Дана стаття містить узагальнення існуючих підходів щодо методики оцінки інвестиційної привабливості підприємств агропромислового комплексу. Автором визначено фактори, що впливають на підвищення інвестиційної привабливості АПК України. Метою написання даної статті є вивчення та узагальнення сучасних концептуальних підходів методики оцінки інвестиційної привабливості аграрного сектору країни. Проаналізовано та визначено ряд позитивних та негативних чинників, що впливають на інвестиційну привабливість АПК. Встановлено, що інвестиційної привабливість підприємств АПК знаходиться на низькому рівні. Проаналізовано існуючі методики щодо оцінки інвестиційної привабливості підприємств. Кожна з застосовуваних методик має свої переваги та недоліки. Особливу увагу приділено стану та огляду першочергових проблем розвитку сільського господарства та агропромислового комплексу на тлі військових дій в Україні.

Посилання

Козяр Н.О. Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2019. № 16. С. 67–75.

Наказ Держкомстату України від 15.04.2003 р. № 11 «Про затвердження Методики розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку» Оф. сайт «Закони України». URL: http://uazakon.com/document/fpart95/idx95633.htm

Огляд непрямих втрат від війни в сільському господарстві України. Другий випуск, 10 листопада 2022. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Losses_report_issue2_ua.pdf

Офіційний сайт (Global Food & Agriculture Investment Outlook, 2020. URL: https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/ru/c/1330453/

Сутінки агрохолдингів: як війна змінить сільське господарство України. URL: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silske-gospodarstvo-ukrayini

Чернятін А.С. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості АПК на регіональному рівні. Інвестиції: практика та досвід. № 10. 2010. С. 14–18

Kozjar N.O. (2019) Metodychni pidkhody do ocinky investycijnoji dijaljnosti siljsjkoghospodarsjkykh pidpryjemstv [Methodical approaches to the assessment of investment activity of agricultural enterprises]. Aghrosvit, 16, 67–75.

Nakaz Derzhkomstatu Ukrajiny vid 15.04.2003 r. № 11 «Pro zatverdzhennja Metodyky rozrakhunku integhraljnykh reghionaljnykh indeksiv ekonomichnogho rozvytku» Of. sajt «Zakony Ukrajiny» [Order of the State Committee of Statistics of Ukraine dated April 15, 2003 No. 11 "On Approval of the Methodology for Calculating Integrated Regional Indices of Economic Development"]. Available at: http://uazakon.com/document/fpart95/idx95633.htm

Oghljad neprjamykh vtrat vid vijny v siljsjkomu ghospodarstvi Ukrajiny. Drughyj vypusk, 10 lystopada 2022 [Review of indirect losses from the war in the agriculture of Ukraine]. Available at: https://kse.ua/wp-content/uploads/2022/11/Losses_report_issue2_ua.pdf

Global Food & Agriculture Investment Outlook, 2020 []. Available at: https://www.fao.org/policy-support/tools-and-publications/resources-details/ru/c/1330453/

Sutinky aghrokholdynghiv: jak vijna zminytj siljsjke ghospodarstvo Ukrajiny [The twilight of agricultural holdings: how the war will change the agriculture of Ukraine]. Available at: https://mind.ua/publications/20245288-sutinki-agroholdingiv-yak-vijna-zminit-silske-gospodarstvo-ukrayini

Chernjatin A.S. (2010) Metodychni pidkhody do ocinky investycijnoji pryvablyvosti apk na reghionaljnomu rivni [Methodical approaches to assessing the investment attractiveness of the agricultural sector at the regional level]. Investyciji: praktyka ta dosvid, 10, 14–18.

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 51
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Мазуркевич, І. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-87
Розділ
ЕКОНОМІКА