ВИБІР КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ОДЯГУ

Ключові слова: конкурентні стратегії, міжнародні ринки, класифікація, вибір, ринок одягу

Анотація

Сучасний міжнародний ринок одягу є надзвичайно конкурентоспроможним. Компанії, які займаються виробництвом та продажем одягу на міжнародних ринках, повинні розробляти ефективні конкурентні стратегії, які дозволять їм виділитися серед конкурентів і завоювати свою частку ринку. Стаття присвячена аналізу аспектів вибору конкурентних стратегій на міжнародних ринках одягу. Проаналізовано та систематизовано підходи до визначення поняття «конкурентна стратегія». За результатами дослідження сформульовано авторське визначення категорії «конкурентна стратегія підприємства». Досліджено різні підходи до класифікації конкурентних стратегій на міжнародних ринках, які запропоновані відомими дослідниками. Здійснюючи огляд цих стратегій, було наголошено на важливості адаптації стратегій до різних ситуацій та умов міжнародних ринків. На основі проведеного аналізу пропонуються рекомендації для компаній, які займаються виробництвом та продажем одягу на міжнародних ринках. Проведено аналіз вибору конкурентних стратегій для міжнародної компанії, яка функціонує на ринку одягу.

Посилання

Ansoff I. Strategic management, Wiley, New York, 1979.

Kotler P., Turner R. E. Marketing Management, – Prentice Hall Canada inc. Ontario, 1995.

Кулиняк Ю.І. Проблеми визначення сутності конкурентної стратегії організації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». 2011. № 714. С. 87–95.

Porter M. Competitive strategy. Techniques for AnalyzingIndustries and Competitors. New York: The Free Press, 1998. 422 p.

Бондаренко С.М., Свірінюк О.В. Аналіз сучасних стратегій конкуренції. URL: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Bondarenko2015060407.pdf

Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York, 1989.

Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. N. Y. : Free Press, 1985. 592 p.

Бутенко Н. Конкурентні стратегії підприємства в розрізі виробничих ланцюгів. Конкуренція: Вісник антимонопольного комітету України. 2011. № 2. С. 33–40.

Офіційний сайт компанії Іndіtex. URL: https://www.inditexcareers.com/portalweb/uk_UA/inditex

Ansoff I. Strategic management, Wiley, New York, 1979.

Kotler P., Turner R. E. Marketing Management, – Prentice Hall Canada inc. Ontario, 1995.

Kulinyak Yu.I. Problems of determining the essence of the competitive strategy of the organization. Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic" "Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development". 2011. No. 714. P. 87–95.

Porter M. Competitive strategy. Techniques for AnalyzingIndustries and Competitors. New York: The Free Press, 1998. 422 p.

Bondarenko S. M., Svirinyuk O. V. Analysis of modern competition strategies. Available at: https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Ukrainian_editions/Bondarenko2015060407.pdf

Kotler P., Armstrong G. Principles of marketing. Englewood Cliffs, Prentice Hall, New York, 1989.

Porter M. Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. N. Y. : Free Press, 1985. 592 p.

Butenko N. Competitive strategies of the enterprise in terms of production chains. Competition: Bulletin of the Antimonopoly Committee of Ukraine. 2011. No. 2. P. 33–40.

The official website of Inditex. Available at: https://www.inditexcareers.com/portalweb/uk_UA/inditex

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 90
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Пащук, Л., & Свищук, І. (2023). ВИБІР КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ ОДЯГУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-71
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ