НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ В СИСТЕМІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Ключові слова: наукова дипломатія, торговельно-економічні відносини, Україна, Європейський Союз

Анотація

У сучасному світі, де міжнародні відносини відіграють ключову роль у розвитку країн, наукова дипломатія стає все більш актуальною. Це новий напрямок дипломатичної діяльності, який базується на використанні наукових досягнень та зв’язків для сприяння розвитку торговельно-економічних відносин. Мета статті – розкрити вплив наукової дипломатії на торговельно-економічні відносини України та ЄС, дослідити нові підходи у науковій дипломатії для покращення двосторонніх та багатосторонніх відносин між країнами. Розглядаються аспекти наукової дипломатії в системі торговельно-економічних відносин, такі як співпраця у сфері наукових досліджень та інновацій, сприяння просуванню економічних інтересів країн, підвищення престижу країни та формуванні позитивного іміджу, а також вплив на політичні рішення, пов’язані з торговельно-економічними відносинами між країнами.

Посилання

Fedoroff N.V. Science Diplomacy in the 21st Century. Cell. 2009. Vol. 136 (1). Pp. 9–11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.12.030

Legrand T., Stone D. Science Diplomacy and Transnational Governance Impact. British Politics. 2018. Vol. 13 (3). Pp. 392–408. DOI: https://doi.org/10.1057/s41293-018-0082-z

Stone D. Knowledge Actors and Transnational Governance: the Public-Private Policy Nexus in the Global Agora. Palgrave MacMillan, 2013. 222 p.

Атаманенко А., Мартинюк Н. Наукова дипломатія у глобалізованому світі: концептуалізація явища. Acta de Historia & Politica: Saeculum XXІ. 2022. Вип. 4. С. 88–97. DOI: https://doi.org/10.26693/ahpsxxi2022.04.088.

Миронова М.І. Наукова дипломатія та її вплив на систему міжнародних економічних відносин. Вісник ЛТЕУ. Економічні науки. 2022. Вип. 66. С. 72–77. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-66-10.

Koppelman B., Day N., Davison N., Elliott T., Wilsdon J. New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power. The Royal Society, 2010. URL: https://www.aaas.org/sites/default/files/New_Frontiers.pdf

Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021-2025 роки. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/public-diplomacy-strategy.pdf

EU Trade with Ukraine – Latest Developments. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_trade_with_Ukraine_-_latest_developments

Regulation (EU) 2022/870 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022. URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870

Fedoroff, N.V. (2009) Science Diplomacy in the 21st Century. Cell, 136 (1), 9–11. DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.12.030

Legrand, T. & Stone, D. (2018) Science Diplomacy and Transnational Governance Impact. British Politics, 13 (3), 392–408. DOI: https://doi.org/10.1057/s41293-018-0082-z

Stone, D. (2013) Knowledge Actors and Transnational Governance: the Public-Private Policy Nexus in the Global Agora. Palgrave MacMillan. 222 p.

Atamanenko, A. & Martyniuk, N. (2022) Naukova dyplomatiya u hlobalizovanomu sviti: kontseptualizatsiya yavyshcha [Science Diplomacy in the Globalized World: Conceptualization of the Phenomenon]. Acta de Historia & Politica: Saeculum XXІ, 4, 88–97. DOI: https://doi.org/10.26693/ahpsxxi2022.04.088 (in Ukrainian)

Myronova, M.I. (2022) Naukova dyplomatiya ta yiyi vplyv na systemu mizhnarodnykh ekonomichnykh vidnosyn [Scientific Diplomacy and Its Impact on the System of International Economic Relations]. Visnyk LTEU. Ekonomichni nauky, 66, 72–77. DOI: https://doi.org/10.36477/2522-1205-2022-66-10 (in Ukrainian)

Koppelman, B., Day, N., Davison, N., Elliott, T. & Wilsdon, J. (2010) New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power. The Royal Society. Available at: https://www.aaas.org/sites/default/files/New_Frontiers.pdf

Stratehiya publichnoyi dyplomatiyi Ministerstva zakordonnykh sprav Ukrayiny na 2021-2025 roky [Public Diplomacy Strategy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine for 2021-2025]. Available at: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/Стратегії/public-diplomacy-strategy.pdf (in Ukrainian)

EU Trade with Ukraine – Latest Developments. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=EU_trade_with_Ukraine_-_latest_developments

Regulation (EU) 2022/870 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2022. Available at: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/870

Переглядів статті: 81
Завантажень PDF: 42
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Миронова, М. (2023). НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ В СИСТЕМІ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-16
Розділ
МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ