ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Ключові слова: комунікація, соціальна комунікації, спілкування, засоби комунікації, бар’єри комунікації

Анотація

Ця стаття узагальнює теоретичні основи визначення соціальної комунікації. Основною метою проведеного дослідження є виокремлення характерних ознак та концептуальних основ соціальної комунікації. Актуальність дослідження визначається постійно зростаючою потребою у використання нових засобів комунікації з метою поширення інформації за наявності дистанційної зайнятості, глобалізаційних зрушень, економічних та політичних потрясінь. Дослідження теоретичних основ поняття соціальної комунікації здійснюється на основі виокремлення теоретичних конструкцій, рівнів, функцій та засобів спілкування. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали історичний та логічний методи, графічний метод, методи аналізу та синтезу – для формування базових основ соціальної комунікації. Об’єктом дослідження обрано особливості, засоби та інструментацій соціальної комунікації. Результати проведеного дослідження можуть бути корисними для побудови внутрішньо особистісного та міжособистісного спілкування.

Посилання

Gortat A. Komunikacja społeczna i interpersonalna. Kanały przepływu informacji. URL: https://liderzykooperacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/01_Materia%C5%82y-szkoleniowe-Komunikacja-spo%C5%82eczna-i-interpersonalna.pdf

Холод О. Соціальна комунікація як інтердисциплінарна область: погляди Юзефа Подгурецьки. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Журналістські науки. 2017. № 883. С. 144–157.

Kudra B. O komunikacji społecznej. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/288926585.pdf

Glapiak P. Elementy procesu komunikacji. URL: http://zsmosina.powiat.poznan.pl/e_nauka/internat_217.pdf

Nęcki Z. Komunikacje międzyludzka. Wyd. Antykwa, Kraków 2000. URL: http://zsmosina.powiat.poznan.pl/e_nauka/internat_217.pdf

Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання. Інформаційне суспільство. 2009. № 10. С. 64–66.

W jaki sposób komunikacja społeczna wpływa na Twój sposób komunikowaniasię? URL: https://cloud1k.edupage.org/cloud?z%3AmydfLcxcTUGqcBK2w%2BQuwtucn0bfqyDzOioD6%2FxkJEwGSooEvdn3S2m5HYW30DYa

Горовий В. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; наук. ред. Л.А. Дубровіна. Київ, 2010. 230 с.

Dobek-Оstrowska B. Postawy komunikowania społecznego, wydawnictwo astrum, Wrocław 1999.

Сobley P. Communication. Definitions and Concepts, [w:] The Concise Encyclopedia of Communication, w. donsbach (ed.), wiley-Blackwell, Malden–oxford–chichester 2015.

Gortat A. Komunikacja społeczna i interpersonalna. Kanały przepływu informacji. Available at: https://liderzykooperacji.pl/wp-content/uploads/2021/03/01_Materia%C5%82y-szkoleniowe-Komunikacja-spo%C5%82eczna-i-interpersonalna.pdf

Kholod O. (2017) Sotsialna komunikatsiia yak interdystsyplinarna oblast: pohliady Yuzefa Podhuretsky [Social communication as an interdisciplinary field: the views of Józef Podgurecki]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Zhurnalistski nauky, vol. 883, pp. 144–157. [in Ukrainian]

Kudra B. O komunikacji społecznej. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/288926585.pdf

Glapiak P. Elementy procesu komunikacji. Available at: http://zsmosina.powiat.poznan.pl/e_nauka/internat_217.pdf

Nęcki Z. (2000) Komunikacje międzyludzka. Wyd. Antykwa, Kraków. Available at: http://zsmosina.powiat.poznan.pl/e_nauka/internat_217.pdf

Kurban O.V. (2009) Sotsialna komunikatsiia v systemi suchasnoho naukovoho znannia [Social communication in the system of modern knowledge] Informatsiine suspilstvo, vol. 10, pp. 64–66. [in Ukrainian]

W jaki sposób komunikacja społeczna wpływa na Twój sposób komunikowaniasię? Available at: https://cloud1k.edupage.org/cloud?z%3AmydfLcxcTUGqcBK2w%2BQuwtucn0bfqyDzOioD6%2FxkJEwGSooEvdn3S2m5HYW30DYa

Horovyi V. (2010) Sotsialni informatsiini komunikatsii, yikh napovnennia i resurs [Social information communications, their content and resources] / NAN Ukrainy, Nats. bka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho; nauk. red. L. A. Dubrovina. Kyiv, 230 p. [in Ukrainian]

Dobek-ostrowska B. (2009) Postawy komunikowania społecznego, wydawnictwo astrum, wrocław 1999; Encyclopedia of Communication Theory, S.w. Littlejohn, k.a. Foss (eds.), SaGe, Los angeles–London–new delhi–Singapore–washington.

Сobley P. Communication. Definitions and Concepts, [w:] The Concise Encyclopedia of Communication, w. donsbach (ed.), wiley-Blackwell, Malden–oxford–chichester 2015; F.e.X. dance, The “Concept” of Communication, „journal of communication” 1970, vol. 20, iss. 2.

Переглядів статті: 58
Завантажень PDF: 43
Опубліковано
2023-07-25
Як цитувати
Шегинська, Н., & Тимкович, О. (2023). ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Економіка та суспільство, (53). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-13
Розділ
ЕКОНОМІКА