АЛЬТЕРНАТИВИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ З ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ

Ключові слова: інновації, інноваційний розвиток, глобалізація, інституціоналізація, інтеграція, криза, морегосподарчий комплекс, глобальний ринок морської торгівлі, підприємницькі структури, судноплавна компанія

Анотація

Стаття присвячена актуальним питанням інноваційних підходів з позиції підприємницьких структур та інституційних критеріїв. Прискорення мінливості існуючих економічних та інституційних умов зіштовхує суб'єкти морегосподарського комплексу з новим рядом проблем, для вирішення яких необхідні нові підходи і способи, що стрімко прискорює інновації та процеси модернізації. Зважаючи на це, ключовим фактором для розвитку морської індустрії на національному та міжнародному рівнях стає інноваційна політика. Таким чином, потрібні розробки і впровадження в господарську практику нових підходів до формування інноваційних стратегій і їх управління. У глобальному ринку морської торгівлі для підприємництва все більшої актуальності набуває інтеграція в зовнішні і внутрішньо ринкові системи. Глобальні інноваційні мережі в більшій мірі впливають на інноваційні системи країни. Особливої актуальності набуває створення і управління кластерами, інноваційними мережами, а також питання трансформації інтелектуальної власності та інституційного забезпечення інноваційної діяльності. У даному дослідженні обґрунтована актуальність розробки, впровадження та вдосконалення підходів інституціоналізації інновацій в умовах глобалізації. Актуальність теми статті підтверджується пріоритетами і організаційними формами модернізації морегосподарського комплексу України. На жаль, послуги, що надаються на ринку морської торгівлі в Україні не в повній мірі враховують інституціональні особливості відкритої національної економіки та сучасні тенденції на глобальному ринку інновацій. Зважаючи на це в даний час Україна потребує нові методологічні підходи в управлінні інноваційним розвитком морегосподарського комплексу з урахуванням потрібних моделей і технологій жорсткої конкуренції. З огляду на це з теоретичних позицій досліджено еволюцію інновацій в системі підприємницьких структур на ринку морської торгівлі, розкрито теоретичні підходи до вивчення інноваційних систем та принципи глобальної інноваційної взаємодії. В даному дослідженні представлений інституційний підхід до впровадження інновацій в морегосподарський ринок України, а також узагальнено практичний досвід інституціоналізації НДС в глобальному ринку морської торгівлі, визначено необхідність в інноваційно-модернізованому розвитку національної морської індустрії.

Посилання

Shumska S.S. (2007) Іnstrument virobnichoi funktsіi v doslіdzhennі ukrayns'koi ekonomіki [The tool of the production function in the study of the Ukrainian economy]. Ekonomіka ta prognozuvannya, no. 4, pp. 104–123.

Miyusov M.V. (2018) Ekonomiko-pravovye aspekty effektivnogo funktsionirovaniya morskoy transportnoy industrii [Economic and legal aspects of the effective functioning of the maritime transport industry]. Odesa: NU “OMA”, 313 p. (in Russian)

Frasynjuk T.I. (2017) Systema zabezpechennja stijkosti rozvytku pidsystem morsjkoji transportnoji industriji [The system of ensuring the sustainability of the development of subsystems of the maritime transport industry]: monoghrafija [monograph]. Odesa: YnformYzdat, 303 p. (in Ukrainian)

The problems of sustainable development of the global Maritime transport industry’s subsystems / Primachev N. etc. Kherson: UGIT i HM, 2014. 316 p.

Frasyniuk T., Primacheva N. (2018) Marine Shipping Industry Within the System of Global Economic Relations Sustainability. International Journal of Engineering & Technology. vol.7, no. 4.3: special issue 3, рp. 451–455. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19914

Frasyniuk T. (2013) Importance of administration and entepreneurship in the development of Ukrainian sea transport [Electronic resource] / N. Primachev, T. Frasyniuk // Contemporary Economy Electronic Scientific Journal “Współczesna Gospodarka”, vol. 4, issue 2, pр. 25–32. Available at: http://www.wspolczesnagospodarka.pl

Шумська С.С. Інструмент виробничої функції в дослідженні української економіки. Економіка та прогнозування. 2007. № 4. С. 104–123.

Экономико-правовые аспекты эффективного функционирования морской транспортной индустрии / М.В. Миюсов и др.; за ред. Н.Т. Примачев. Одесса : НУ "ОМА", 2018. 313 с.

Фрасинюк Т.І. Cистема забезпечення стійкості розвитку підсистем морської транспортної індустрії : монографія. Одеса : ИнформИздат, 2017. 303 с.

The problems of sustainable development of the global Maritime transport industry’s subsystems / Primachev N. etc. Kherson : UGIT i HM, 2014. 316 p.

Frasyniuk T., Primacheva N. Marine Shipping Industry Within the System of Global Economic Relations Sustainability. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. No 4.3: Special Issue 3. Рp. 451–455. DOI: 10.14419/ijet.v7i4.3.19914

Frasyniuk T. Importance of administration and entepreneurship in the development of Ukrainian sea transport [Electronic resource] / N. Primachev, T. Frasyniuk // Contemporary Economy Electronic Scientific Journal “Współczesna Gospodarka”. 2013. Vol. 4. Issue 2. Р. 25–32. Available at: http://www.wspolczesnagospodarka.pl

Переглядів статті: 223
Завантажень PDF: 147
Опубліковано
2021-03-30
Як цитувати
Фрасинюк , Т., Яворська, А., & Левинська, Т. (2021). АЛЬТЕРНАТИВИ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ З ПОЗИЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ КРИТЕРІЇВ. Економіка та суспільство, (25). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-31
Розділ
ЕКОНОМІКА