ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ

  • Людмила Гуляєва Академія праці, соціальних відносин і туризму; Польський інститут перспективних досліджень (PIAST) https://orcid.org/0000-0002-0045-8551
Ключові слова: жінки, внутрішньо переміщені особи, зайнятість, ринок праці, соціально-економічна адаптація, Україна

Анотація

У цій статті проведено аналіз впливу війни на зайнятість жінок-внутрішньо переміщених осіб в Україні. За допомогою структурованого опитування, яке охопило респондентів з різних регіонів країни, було зібрано дані щодо соціально-економічної ситуації цієї вразливої групи жінок та їх позицій на ринку праці. Результати дослідження наочно демонструють специфічні потреби, бар’єри та виклики, з якими зіткнулися жінки-внутрішньо переміщені особи у сфері зайнятості. Наголошується на необхідності розробки та реалізації програм підтримки та адаптації жінок з урахуванням їх специфічних потреб. Результати дослідження можуть слугувати основою для розробки ефективних стратегій та політик, спрямованих на підтримку жінок-внутрішньо переміщених осіб, їхню адаптацію до ринку праці та поліпшення соціально-економічного становища.

Посилання

E-дані. Внутрішньо переміщені особи. Державне підприємство «Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України». URL: https://www.ioc.gov.ua/dashboardVpo/

Трубавіна І. М. Проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні як основа ведення випадку в соціальній роботі з ними / Гібридна війна на Сході України в міждисциплінарному вимірі: витоки, реалії, перспективи реінтеграції : зб. наук. пр. / Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [за заг. ред. В. С. Курило, С. В. Савченко, О. Л. Караман]. – Старобільськ : ДЗ «ЛНУ ім. Т. Шевченка», 2017. С. 320–342. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1222

Fawcett, J. T. (2019). Women in the cities of Asia: Migration and urban adaptation. Routledge, 2019. URL: https://www.routledge.com/Women-In-The-Cities-Of-Asia-Migration-And-Urban-Adaptation/Fawcett/p/book/9780367216474

Hlibko, Serhii; Rozghon, Olha; Podrez-Riapolova, Iryna V. Problems of the Implementation of Economic Rights of Internally Displaced Persons. L. & Innovative Soc'y, 2022, 10. DOI: https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-1

IWM-PIASt. Problem aspects of economic and social situation of women forced migrants and ways to their solving: the experience of Ukraine and Poland. IWM-PIASt Fellowship Programme, 2022.

Kok, S., Bosch, N., Deelen, A., & Euwals, R. Migrant women on the labour market: On the role of home-and host-country participation. IZA Discussion Paper. 2011. No. 5817. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1877630

O’Neil, T., Fleury, A., & Foresti, M. Women on the move. Migration, Gender Equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development. ODI. 2016. URL: https://odi.org/en/publications/women-on-the-move-migration-gender-equality-and-the-2030-agenda-for-sustainable-development/

Yeoh, B. S., Huang, S., & Gonzalez III, J. Migrant female domestic workers: debating the economic, social and political impacts in Singapore. International Migration Review. 1999. Vol. 33(1). P. 114–136. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12294976/

E-dani. Vnutrishno peremishcheni osoby. Derzhavne pidpryiemstvo «Informatsiino-obchysliuvalnyi tsentr Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy» [E-data. Internally displaced persons. State enterprise "Information and Computing Center of the Ministry of Social Policy of Ukraine".] (in Ukrainian) URL: https://www.ioc.gov.ua/dashboardVpo/ (accessed June 19, 2023)

Ministerstvo sotsialnoi polityky Ukrainy. Vnutrishno peremishcheni osoby [Ministry of Social Policy of Ukraine. Internally displaced persons]. Available at: https://www.msp.gov.ua/timeline/Vnutrishno-peremishcheni-osobi.html (accessed June 19, 2023)

Trubavina I.M. (2017) Problemy vnutrishno peremishchnykh osib v Ukraini yak osnova vedennia vypadku v sotsialnii roboti z nymy [Problems of internally displaced persons in Ukraine as the basis of case management in social work with them]. Starobilsk : DZ «LNU im. T. Shevchenka». (in Ukrainian)

Fawcett, J.T. (2019). Women in the cities of Asia: Migration and urban adaptation. Routledge. Available at: https://www.routledge.com/Women-In-The-Cities-Of-Asia-Migration-And-Urban-Adaptation/Fawcett/p/book/9780367216474

Hlibko, S., Rozghon, O., & Podrez-Riapolova, I.V. (2022). Problems of the Implementation of Economic Rights of Internally Displaced Persons. L. & Innovative Soc'y, 10. DOI: https://doi.org/10.37772/2309-9275-2022-1(18)-1

IWM-PIASt (2022). Problem aspects of economic and social situation of women forced migrants and ways to their solving: the experience of Ukraine and Poland. IWM-PIASt Fellowship Programme.

Kok, S., Bosch, N., Deelen, A., & Euwals, R. (2011). Migrant women on the labour market: On the role of home-and host-country participation. IZA Discussion Paper No. 5817. DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1877630

O’Neil, T., Fleury, A., & Foresti, M. (2016). Women on the move. Migration, Gender Equality and the 2030 Agenda for Sustainable Development. ODI. Available at: https://odi.org/en/publications/women-on-the-move-migration-gender-equality-and-the-2030-agenda-for-sustainable-development/

Yeoh, B.S., Huang, S., & Gonzalez III, J. (1999). Migrant female domestic workers: debating the economic, social and political impacts in Singapore. International Migration Review, 33(1), 114–136. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12294976/

Переглядів статті: 99
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2023-05-30
Як цитувати
Гуляєва, Л. (2023). ВПЛИВ ВІЙНИ НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЖІНОК-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ. Економіка та суспільство, (51). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-51-33
Розділ
ЕКОНОМІКА