АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КРЕАТИВУ У ВІДЕОРЕКЛАМІ

  • Андрій Купрієнко ТОВ «СКРІНЛАЙФ СТУДІЯ»
Ключові слова: реклама, відеореклама, креатив, креативна реклама, соціальні мережі, телевізійна реклама, ефективність реклами, рекламна стратегія, рекламодавець

Анотація

У статті запропоновано алгоритм створення рекламних креативів у відеоформаті. Акцент зроблено на тезі, що в процесі прийняття рішення щодо купівлі, споживач проходить ряд етапів: звертає увагу на оголошення, відчуває зацікавленість та бажання дізнатись більше, хоче спробувати продукт, вивчає переваги продукту й продавця, приймає рішення щодо купівлі. До цієї низки подій можуть додаватись й інші проміжні етапи, а інформаційний шум навколо споживача створює додаткові перешкоди. Саме тому, визначення чіткого алгоритму створення креативу у відеорекламі допоможе мінімізувати час на комунікації, привернути та утримати увагу споживача. Адже відеоконтент, як телевізійний, так і онлайновий залишається основним рекламним драйвером. Автором запропоновано наступні етапи розробки креативної відеореклами: вивчення аудиторії, дослідження собливостей рекламованого продукту, ефективний плейсмент, вибір формату рекламного креативу, а також налаштування та реалізація комунікаційної стратегії. У статті розглянуті основні аспекти створення креативного контенту. Доведено, що ключовий полягає в активному використанні технологій та інновацій, особливо в тих випадках, коли йдеться про аудиторію до 40-45 років. На прикладі креативних рекламних кампаній, створених рекламною агенцією Screenlife для компанії Київстар продемонстровано можливості ефективного застосування запропонованого алгоритму із використанням новітніх технологій на перетині різних жанрів.

Посилання

В багатьох телевізійних рекламних роликах ігноруються ефективні методи привернення уваги та стимуляції емоцій глядачів. URL: http://surl.li/gwdqh

Тенденції 2022 в управлінні маркетинговими комунікаціями. Аналітичний звіт. ВРК. URL: http://surl.li/gpyzi

Григорова З. В. Сучасні тенденції розвитку рекламного ринку України. Економіка та суспільство. 2021. № 24. 6 с. URL: http://surl.li/gpyzr

Вікарчук О.І., Калініченко О.О., Ніколаєнко С.М., Пойта І.О. Рекламний креатив : навчальний посібник. Житомир. 2021. 208 с.

Яненко Я. В. Сучасні рекламні комунікації як чинник соціалізації : монографія. Суми : Сумський державний університет, 2022. 300 с.

Шаповал К. Круте телевізійне піке. 2022. URL: http://surl.li/gpzds

V bahatokh televiziinykh reklamnykh rolykakh ihnoruiutsia efektyvni metody pryvernennia uvahy ta stymuliatsii emotsii hliadachiv. URL: http://surl.li/gwdqh

Tendentsii 2022 v upravlinni marketynhovymy komunikatsiiamy. Analitychnyi zvit. VRK. URL: http://surl.li/gpyzi

Hryhorova Z. V. Suchasni tendentsii rozvytku reklamnoho rynku Ukrainy. Ekonomika ta suspilstvo. 2021. № 24. 6 s. URL: http://surl.li/gpyzr

Vikarchuk O.I., Kalinichenko O.O., Nikolaienko S.M., Poita I.O. Reklamnyi kreatyv : navchalnyi posibnyk. Zhytomyr. 2021. 208 s.

Ianenko Ya. V. Suchasni reklamni komunikatsii yak chynnyk sotsializatsii : monohrafiia. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 2022. 300 s.

Shapoval K. Krute televiziine pike. 2022. URL: http://surl.li/gpzds

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Купрієнко, А. (2022). АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ КРЕАТИВУ У ВІДЕОРЕКЛАМІ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-101
Розділ
МАРКЕТИНГ