РОБОТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ

  • Юлія Заволока Придніпровський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія Управління персоналом» https://orcid.org/0000-0002-3616-1725
  • Олена Кузьменко Херсонська державна морська академія https://orcid.org/0000-0001-7542-7322
  • Валентин Кузьменко Херсонська державна морська академія https://orcid.org/0000-0003-3515-2912
Ключові слова: банківська система, валютний ринок, рефінансування, ліквідність, воєнний стан, кредитування, активи, прибутковість

Анотація

У статті визначено яким потрясінням піддавалась вітчизняна банківська система протягом останніх років. Встановлено, що після часткового відновлення після карантинних обмежень усталений порядок роботи банківської сфери змінився через введення Президентом України воєнного стану. Проаналізовано сутність нормативних документів, прийнятих в перші дні війни, виокремлено ключові положення, якими керувались банки під час організації своєї діяльності. Досліджено механізми підтримки Національним банком України вітчизняної банківської системи. Проаналізовано структуру банківського сектору за останні три роки крізь призму визначення впливу воєнного стану на його зміну. Проаналізовано динаміку зміни обсягів кредитування суб’єктів господарювання окремо по групах банків та усіх загалом. Встановлено ключові тенденції, яким піддавався валютний ринок за останній рік та наведено заходи, які запроваджував Нацбанк для його стабілізації.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні. Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №64/202 / Президент України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: Постанова НБУ від 24 лютого 2022 року №18 / Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18

Дадашова П. Фінансова оборона країни. Як працює банківська система під час війни. Українська правда. 2022. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/16/684104/

Стан фінансового сектору України та заходів НБУ з підтримки його безперебійного функціонування в умовах воєнного стану. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu

Які грошові перекази за кордон дозволені: роз’яснення НБУ. Дебет-Кредит. 2022. URL: https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/76363-iaki-grosovi-perekazi-za-kordon-dozvoleni-roziasnennia-nbu

Огляд банківського сектору: лютий 2023 року. Національний банк України. 2023. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4

Кознова О. За 2022 рік банки скоротили кожне п’яте відділення – огляд банківського сектору від НБУ. Ліга Закон. 2023. URL: https://biz.ligazakon.net/news/217614_za-2022-rk-banki-skorotili-kozhne-pyate-vddlennya---oglyad-bankvskogo-sektoru-vd-nbu

Звіт про фінансову стабільність. Грудень 2022 року. Національний банк України. 2022. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4

Корнилюк Р. Головні тенденції банківського ринку після 12 місяців війни. Економічна правда. 2023. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/13/697976/

President of Ukraine (2022). About the introduction of martial law in Ukraine. Decree of the President of Ukraine dated 24 of February 24, 2022 № 64/202. Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397 [in Ukrainian].

National Bank of Ukraine (2022). On the operation of the banking system during the introduction of martial law: Resolution of the NBU of 24 of February, 2022 №18. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18 [in Ukrainian].

Dadashova, P. (2022). Finansova oborona krainy. Yak pratsiuie bankivska systema pid chas viiny [Financial defense of the country. How the banking system works during wartime]. Ukrainska pravda – Ukrainian Truth. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/03/16/684104/ [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine] (2022). Stan finansovoho sektoru Ukrainy ta zakhodiv NBU z pidtrymky yoho bezperebiinoho funktsionuvannia v umovakh voiennoho stanu – The state of the financial sector of Ukraine and the NBU's measures to support its smooth functioning under martial law conditions. Retrieved from: https://bank.gov.ua/ua/news/all/stan-finansovogo-sektoru-ukrayini-ta-zahodi-nbu-z-pidtrimki-yogo-bezperebiynogo-funktsionuvannya-v-umovah-voyennogo-stanu [in Ukrainian].

Debet-Kredyt [Debit-Credit] (2022). Iaki hroshovi perekazy za kordon dozvoleni: roziasnennia NBU – Which money transfers abroad are allowed: clarification by the NBU. Retrieved from: https://news.dtkt.ua/finance/bank-system/76363-iaki-grosovi-perekazi-za-kordon-dozvoleni-roziasnennia-nbu [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (2023). Ohliad bankivskoho sektoru: liutyi 2023 roku – Overview of the banking sector: February 2023. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banking_Sector_Review_2023-02.pdf?v=4 [in Ukrainian].

Koznova, O. (2023). Za 2022 rik banky skorotyly kozhne piate viddilennia – ohliad bankivskoho sektoru vid NBU [For 2022, banks will reduce every fifth branch – review of the banking sector by the NBU]. Liha Zakon – Law League. Retrieved from: https://biz.ligazakon.net/news/217614_za-2022-rk-banki-skorotili-kozhne-pyate-vddlennya---oglyad-bankvskogo-sektoru-vd-nbu [in Ukrainian].

Natsionalnyi bank Ukrainy [National Bank of Ukraine]. (2022). Zvit pro finansovu stabilnist. Hruden 2022 roku – Report on financial stability. December 2022. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2022-H2.pdf?v=4 [in Ukrainian].

Kornyliuk, R. (2023). Holovni tendentsii bankivskoho rynku pislia 12 misiatsiv viiny [The main trends of the banking market after 12 months of war]. Ukrainska pravda – Ukrainian Truth.. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/13/697976/ [in Ukrainian].

Переглядів статті: 334
Завантажень PDF: 362
Опубліковано
2023-04-25
Як цитувати
Заволока, Ю., Кузьменко, О., & Кузьменко, В. (2023). РОБОТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ. Економіка та суспільство, (50). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-3
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають