ОПТИМІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БРЕНДУ

  • Наталія Овсієнко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0001-7694-7522
Ключові слова: маркетинг, маркетингова політика комунікацій, воронка продажів, медійна реклама, діджитал маркетинг

Анотація

Суспільство постійно еволюціонує завдяки комунікації. І розвиток наукових технологій, безперечно, сприяє цьому процесу. Сьогоднішній світ – це світ інновацій та відкритої конкуренції. Тому кожна фірма, за словами Портера, «повинна спробувати поставити себе в таке становище, за якого вона, ймовірно, буде сприймати і найкращим чином реагувати на імперативи конкурентної переваги». Для досягнення такої конкурентної переваги підприємства повинні зосередити свої зусилля на вдосконаленні комунікації та інноваціях. Це повинно привести до формування готовності функціонування в умовах підвищеної конкуренції, реалістичного розуміння навколишнього середовища і того, як його поліпшити. Інформація та комунікації відіграють дуже важливу роль в здатності і можливості підприємства впроваджувати інновації і успішно надавати конкурентні відповіді за допомогою пропозицій по створенню доданої вартості для своїх клієнтів. Оскільки комунікація настільки суттєво відображається на здатності фірми впливати на себе, своїх клієнтів, постачальників та суміжні галузі, настав час маркетинговим комунікаціям оновити власну теорію та підвищити рівень розуміння їх розширених здібностей.

Посилання

Портер М. Конкурентна перевага. Як досягати стабільно високих результатів. Київ : Наш формат, 2019. С. 36–40.

Google Аналітика. URL: https://analytics.google.com/. (дата звернення: 14.03.2021)

Планувальник ключових слів. URL: https://ads.google.com/aw/keywordplanner. (дата звернення: 20.03.2021)

Bond C. (2019) Conversion Rate Benchmarks: Find Out How YOUR Conversion. URL:https://www.wordstream.com/blog/ws/2019/08/19/conversion-rate-enchmarks. (дата звернення: 24.03.2021)

Porter M. (2019) Konkurentna perevaga. Yak dosyagati stabіl'no visokikh rezul'tatіv. [Competitive advantage. How to achieve steadily high results] Kyiv: Nash format. (in Ukrainian)

Google Analіtika. Retrieved from: https://analytics.google.com/ (accessed: 14.03.2021)

Planuval'nik klyuchovikh slіvn [Keyword Scheduler]. Retrieved from: https://ads.google.com/aw/keywordplanner (accessed: 20.03.2021)

Bond C. (2019) Conversion Rate Benchmarks: Find Out How YOUR Conversion. Retrieved from: https://www.wordstream.com/blog/ws/2019/08/19/conversion-rate-enchmarks (accessed: 24.03.2021)

Переглядів статті: 28
Завантажень PDF: 31
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Овсієнко, Н. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ КОМУНІКАЦІЙ ДІЯЛЬНОСТІ БРЕНДУ. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-47
Розділ
МАРКЕТИНГ