РОЗВИТОК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19

Ключові слова: діджиталізація, бізнес, розвиток, перевага, COVID-19

Анотація

В статті досліджено стан бізнесу в період пандемії. У процесі дослідження з'ясувалися наступні тенденції: з приходом карантину більшість споживачів стали біднішими; зниження обсягів доходів не завжди призводить до зменшення витрат; з настанням пандемії бізнес почав адаптацію до нових реалій шляхом впровадження інновацій в способах комунікації з клієнтами і освоюючи нові канали продажів. Встановлено, що пандемія COVID-19 доповнила картину масивних змін у бізнесі та бути «Діджитал» стало обов'язковим і справжнім лідером цифрової трансформації стали не СЕО, не СТО, а COVID-19. Застосування адаптивного інтелекту в поєднанні з креативним мисленням, допомогло багатьом власникам бізнесу не просто втриматися на ринку, а й відкрити нові горизонти. Розглянуто підхід «Трьох горизонтів» зростання бізнесу, ідея якого полягає в тому, щоб описати і проаналізувати можливості для зростання, а також знайти конкретні ідеї і помістити їх в потрібний горизонт. Визначено переваги розвитку діджиталізації бізнесу після COVID-19, а саме: перевагу в ефективності; перевага в продуктивності; перевага безпеки; перевага для клієнтів; перевага гнучкості.

Посилання

Berman, S.J. and Bell, R. (2011), «Digital transformation: creating new business models where digital meets physical», Executive report, IBM Global Business Service, New York, NY, April.

Brennen, J.S. and Kreiss, D. (2016), «Digitalization», in Jensen, K.B., Rothenbuhler, E.W., Pooley, J.D. and Craig, R.T. (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556-566.

Chesbrough, H. (2010), «Business model innovation: opportunities and barriers», Long Range Planning, Vol. 43 Nos 2-3, pp. 354-363.

Kagermann, H., Wahlster, W. and Helbig, J. (2013), «Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: final report of the Industrie 4.0 Working Group», Communication Promoters Group of the Industry-Science Research, Frankfurt, April.

Kagermann, H., Riemensperger, F., Hoke, D., Schuh, G., Scheer, A.-W., Spath, D., Leukert, B., Wahlster, W., Rohleder, B. and Schweer, D. (2015), «Smart service welt – recommendations for the strategic initiative web-based services for businesses», final report, long version, Smart Service Welt Working Group, Berlin, March.

Linz, C., Müller-Stewens, G. and Zimmermann, A. (2017), Radical Business Model Transformation: Gaining the Competitive Edge in a Disruptive World, Kogan Page, London, Philadelphia, PA and New Delhi.

McKinsey & Company https://www.mckinsey.com (дата звернення 24.01.2021)

Matzler, K., Bailom, F., von den Eichen, S.F. and Anschober, M. (2016), Digital Disruption. Wie Sie Ihr Unternehmen auf das digitale Zeitalter vorbereiten, Vahlen, München.

Porter, M.E. and Heppelmann, J.E. (2015), «How smart, connected products are transforming companies», Harvard Business Review, Vol. 93 No. 10, pp. 96-114

Souto, J.E. (2015), «Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation», Tourism Management, Vol. 51, December, pp. 142-155.

Unruh, G. and Kiron, D. (2017), «Digital transformation on purpose», MIT Sloan Management Review, November 6, available at https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-on-purpose/ (дата звернення 24.01.2021).

Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P. and McAfee, A. (2011), «Digital transformation: a road-map for billion-dollar organizations», MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, Cambridge, MA and Paris.

Грановська В. Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами ( за видами економічної діяльності)»; М-во освіти і науки України, Дніпр. держ. аграрно-економічний ун-т. Дніпро, 2019. 40 с.

Жосан Г. Стан розвитку диджиталізації в Україні. Економічний аналіз Том 30 No 1(2) 2020. Режим доступу до ресурсу: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (Дата звернення: 17.01.2021).

Berman, S.J. and Bell, R. (2011), «Digital transformation: creating new business models where digital meets physical», Executive report, IBM Global Business Service, New York, NY, April.

Brennen, J.S. and Kreiss, D. (2016), «Digitalization», in Jensen, K.B., Rothenbuhler, E.W., Pooley, J.D. and Craig, R.T. (Eds), The International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy, Wiley-Blackwell, Chichester, pp. 556-566.

Chesbrough, H. (2010), «Business model innovation: opportunities and barriers», Long Range Planning, Vol. 43 Nos 2-3, pp. 354-363.

Kagermann, H., Wahlster, W. and Helbig, J. (2013), «Recommendations for implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0: final report of the Industrie 4.0 Working Group», Communication Promoters Group of the Industry-Science Research, Frankfurt, April.

Kagermann, H., Riemensperger, F., Hoke, D., Schuh, G., Scheer, A.-W., Spath, D., Leukert, B., Wahlster, W., Rohleder, B. and Schweer, D. (2015), «Smart service welt – recommendations for the strategic initiative web-based services for businesses», final report, long version, Smart Service Welt Working Group, Berlin, March.

Linz, C., Müller-Stewens, G. and Zimmermann, A. (2017), Radical Business Model Transformation: Gaining the Competitive Edge in a Disruptive World, Kogan Page, London, Philadelphia, PA and New Delhi.

McKinsey & Company https://www.mckinsey.com (дата звернення 24.01.2021)

Matzler, K., Bailom, F., von den Eichen, S.F. and Anschober, M.(2016), Digital Disruption. Wie Sie Ihr Unternehmen auf das digitale Zeitalter vorbereiten, Vahlen, München.

Porter, M.E. and Heppelmann, J.E. (2015), «How smart, connected products are transforming companies», Harvard Business Review, Vol. 93 No. 10, pp. 96-114

Souto, J.E. (2015), «Business model innovation and business concept innovation as the context of incremental innovation and radical innovation», Tourism Management, Vol. 51, December, pp. 142-155.

Unruh, G. and Kiron, D. (2017), «Digital transformation on purpose», MIT Sloan Management Review, November 6, available at https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-on-purpose/(accessed January 24, 2021).

Westerman, G., Calméjane, C., Bonnet, D., Ferraris, P. and McAfee, A. (2011), «Digital transformation: a road-map for billion-dollar organizations», MIT Center for Digital Business and Capgemini Consulting, Cambridge, MA and Paris.

Hranovska VG Management of competitiveness of agricultural enterprises: author's ref. dis. … Dr. Econ. Science: special. 08.00.04 «Economics and management of enterprises (by type of economic activity)»; City of Education and Science of Ukraine, Dnipro. state Agrarian and Economic University Dnipro, 2019. 40 p.

Zhosan, G. (2020), «The state of development of digitalization in Ukraine», Ekonomichnyy analiz, vol. 30, no. 1 (2), available at: https://www.econa.org.ua/index.php/econa/article/view/1792/6565656864 (Accessed 17 Jan 2021).

Переглядів статті: 213
Завантажень PDF: 183
Опубліковано
2021-02-23
Як цитувати
Жосан, Г. (2021). РОЗВИТОК ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19. Економіка та суспільство, (24). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-40
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ