БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ

Ключові слова: банківська система, банківські групи, активи, фінансовий сектор, ВВП

Анотація

Ефективна та надійна банківська система будь-якої країни забезпечує стабільний розвиток бізнесу та відповідний соціально-економічний рівень життя населення. Великобританія є однією з провідних та економічно розвинених країн світу. З огляду на це, дослідження еволюційного розвитку банківської системи Сполученого Королівства та оцінка її нинішнього стану дає інформаційне підґрунтя для розуміння шляхів побудови ефективної національної банківської системи. Метою статті є дослідження еволюції розвитку банківської системи Великобританії від часів її формування до сьогодення. Інформаційною базою слугували звіти про фінансову стабільність Банку Англії, наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, інтернет-ресурси, статистичні дані щодо роботи банківської системи Великобританії. У результаті дослідження проаналізовано діяльність фінансово-кредитних установ Сполученого Королівства у ХХ столітті, еволюцію їх створення, поглинання і укрупнення. Описані послуги, які надавали різні фінансово-кредитні установи клієнтам, поділ грошово-кредитного ринку між різними фінансово-кредитними установами. У статті зазначені періоди реформування банківського сектору Великобританії. У роботі досліджено основні тенденції щодо обсягів активів у поточному періоді. Наведені прогнози Банку Англії щодо перспектив стабільності банківської системи Великобританії, зважаючи на зростаючі загрози у світовій економіці. Зроблені висновки щодо подальшої стабільності банківської системи.

Посилання

Король М., Баженова О., Король І., Баженов В., Ярмоленко Ю., Василець Н. Банківська система Великої Британії: аналіз і моделювання. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice. 2020. № 6(41). С. 43–55. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251390

Фінанси зарубіжних країн: навчальний посібник / [Кізима Т. О., Кравчук Н. Я., Горин В. П. та ін.]; за ред. О. П. Кириленко. Тернопіль : Економічна думка, 2013. 287 с.

Kelly Richards. The Evolution of Banking in the UK. CashFloat. 2022. August 3. URL: https://www.cashfloat.co.uk/blog/personal-finance/evolution-banking-uk/

Richard Davies, Peter Richardson. Evolution of the UK banking system. Quarterly Bulletin. 2010. Q4. P. 321–332. URL: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2010/evolution-of-the-uk-banking-system.pdf

Total assets of the banking sector in the United Kingdom (UK) from 2002 to 2021. Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/615140/financial-assets-banking-sector-united-kingdom-uk/

United Kingdom GDP. Trading Economics. URL: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp

Активи банків України. Мінфін. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/

Europe’s 50 largest banks by assets, 2022. S&P Global Market Intelligence. URL: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/europe-s-50-largest-banks-by-assets-2022-69689461

Financial Stability Report (December 2022). Bank of England. URL: https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-report/2022/december-2022

Korol, M., Bazhenova, O., Korol, I., Bazhenov, V., Yarmolenko, Yu. & Vasylets N. (2020). Bankivska systema Velykoi Brytanii: analiz i modeliuvannia [The banking system of Great Britain: analysis and modeling]. Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice, 6(41), 43–55. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251390

Kizyma, T. O., Kravchuk, N. Ja., Ghoryn, V. P. & oth. (2013). Finansy zarubizhnykh krajin [Finances of foreign countries]. In O. P. Kyrylenko (Ed). Ternopilj : Ekonomichna dumka. [in Ukrainian]

Kelly Richards. (2022). The Evolution of Banking in the UK. CashFloat, August 3. Retrieved from: https://www.cashfloat.co.uk/blog/personal-finance/evolution-banking-uk/

Richard Davies, Peter Richardson. (2010). Evolution of the UK banking system. Quarterly Bulletin, Q4. 321-332. Retrieved from: https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/quarterly-bulletin/2010/evolution-of-the-uk-banking-system.pdf

Total assets of the banking sector in the United Kingdom (UK) from 2002 to 2021. (2022). Statista. Retrieved from: https://www.statista.com/statistics/615140/financial-assets-banking-sector-united-kingdom-uk/

United Kingdom GDP. (2022). Trading Economics. Retrieved from: https://tradingeconomics.com/united-kingdom/gdp

Aktyvy bankiv Ukrainy [Assets of Ukrainian banks]. (2022). Minfin. Retrieved from https://index.minfin.com.ua/ua/banks/stat/active/

Europe’s 50 largest banks by assets, 2022. (2022). S&P Global Market Intelligence. Retrieved from: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-headlines/europe-s-50-largest-banks-by-assets-2022-69689461

Financial Stability Report (December 2022). (2022). Bank of England. Retrieved from: https://www.bankofengland.co.uk/financial-stability-report/2022/december-2022

Переглядів статті: 347
Завантажень PDF: 223
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Посаднєва, О. (2022). БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ВЕЛИКОБРИТАНІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-63
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають