LEAN-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КРИЗИ

Ключові слова: управління, LEAN-менеджмент, ощадливе виробництво, потенціал, криза

Анотація

Стаття присвячена вивченню використання інструментів LEAN-менеджменту підприємствами в умовах кризи. Саме LEAN-менеджмент дає можливість досягти головних завдань підприємства в умовах кризи по збереженню продуктивності колективу та для максимально якісного використання наявних ресурсів. В статті коротко представлено історію становлення даної філософії, основні принципи, інструменти та концептуальну модель впровадження LEAN-менеджменту на підприємстві. Особливо зосереджено увагу на взаємодії персоналу та менеджменту підприємства щодо досягнення цілей ощадного управління. Обґрунтовано доцільність використання саме LEAN-менеджменту в умовах криз на противагу антикризовому управлінню, оскільки філософія LEAN є більш соціально відповідальною. Також запропоновані першочергові кроки менеджменту підприємства по впровадженню LEAN-управління в умовах кризи.

Посилання

A Brief History of Lean. Офіційний сайт Lean Enterprise Institute (Бостон, США). URL: https://www.lean.org/explore-lean/a-brief-history-of-lean/

Arnheiter, E.D., Maleyeff, J. The integration of lean management and Six Sigma. The TQM Magazine. 2005. Vol. 17(1). Р. 5–18. DOI: DOI: https://doi.org/10.1108/09544780510573020

Bruce, M., Daly, L., Towers, N. Lean or agile: A solution for supply chain management in the textiles and clothing industry? International Journal of Operations and Production Management. 2004. Vol. 24(1-2). P. 151–170. DOI: DOI: https://doi.org/10.1108/01443570410514867

Lawal O.R., Elegunde A.F. Lean Management: A Review of Literature. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. URL: http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2020_2/Lawal_Elegunde.pdf

Liker J.K. The Toyota Way: 14 Management Principles from the Worlds Greatest Manufacturer (McGraw-Hill, New York, 2004). URL: https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071392310

Veres C. Conceptual Model for Introducing Lean Management Instruments. Procedia Manufacturing. 2020. Vol. 46. P. 233–237. DOI: DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.034

Yang, M.G., Hong, P., Modi, S.B. Impact of lean manufacturing and environmental management on business performance: An empirical study of manufacturing firms. International Journal of Production Economics. 2011. Vol. 129(2). P. 251–261. DOI: DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.10.017

Вумек Дж., Джонс Д.Т., Рус Д. (2017) Машина, що змінила світ / пер. з англ. Вид-во Pabulum і Лін Інститут Україна. 338 с.

Офіційний сайт наукометричної бази даних SCOPUS. URL: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

Риженко О.М. Особливості впровадження концепції leanmanagement на металургійному підприємстві. Review of transport economics and management. 2021. № 6(22). C. 60–71. URL: http://pte.diit.edu.ua/article/view/260593

A Brief History of Lean. Official website of the Lean Enterprise Institute (Boston, USA). Available at: https://www.lean.org/explore-lean/a-brief-history-of-lean/

Arnheiter, E.D., Maleyeff, J. (2005) The integration of lean management and Six Sigma. The TQM Magazine. Vol. 17(1). Р. 5–18. DOI: https://doi.org/10.1108/09544780510573020

Bruce, M., Daly, L., Towers, N. (2004) Lean or agile: A solution for supply chain management in the textiles and clothing industry? International Journal of Operations and Production Management. Vol. 24(1-2). P. 151–170. DOI: https://doi.org/10.1108/01443570410514867

Lawal O.R., Elegunde A.F. Lean Management: A Review of Literature. Annals of “Dunarea de Jos” University of Galati. Available at: http://www.eia.feaa.ugal.ro/images/eia/2020_2/Lawal_Elegunde.pdf

Liker J.K. The Toyota Way: 14 Management Principles from the Worlds Greatest Manufacturer (McGraw-Hill, New York, 2004). Available at: https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071392310

Veres C. (2020) Conceptual Model for Introducing Lean Management Instruments. Procedia Manufacturing. Vol. 46. P. 233–237. DOI: https://doi.org/10.1016/j.promfg.2020.03.034

Yang, M.G., Hong, P., Modi, S.B. (2011) Impact of lean manufacturing and environmental management on business performance: An empirical study of manufacturing firms. International Journal of Production Economics. Vol. 129(2). P. 251–261. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2010.10.017

Vumek Dzh., Dzhons D.T., Rus D. (2017) Mashyna, shcho zminyla svit [The Machine That Changed The World]. Vyd-vo Pabulum i Lin Instytut Ukraina. 338 p. [in Ukrainian]

Ofitsiinyi sait naukometrychnoi bazy danykh SCOPUS [Scientometric database SCOPUS]. Available at: https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic#basic

Ryzhenko O.M. (2021) Osoblyvosti vprovadzhennia kontseptsii leanmanagement na metalurhiinomu pidpryiemstvi [Peculiarities of implementing the concept of lean management at a metallurgical enterprise]. Review of transport economics and management. № 6(22). p. 60–71. Available at: http://pte.diit.edu.ua/article/view/260593 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 232
Завантажень PDF: 275
Опубліковано
2022-12-27
Як цитувати
Денисюк, О., & Саннікова, С. (2022). LEAN-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В УМОВАХ КРИЗИ. Економіка та суспільство, (46). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-13
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ