ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД ДО ВУГЛЕЦЕВОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ: РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ

Ключові слова: енергетичний перехід, кліматичні зміни, система вуглецевої нейтральності, стале фінансування, державний та приватний сектор

Анотація

Зважаючи на кліматичні, геополітичні, економічні та енергетичні виклики сьогодення, аргументовано необхідність прискореного енергетичного переходу до вуглецевої нейтральності. Досягнення амбітних цілей такого переходу передбачає мобілізацію глобальної фінансової системи для розвитку та поширення зелених технологій та практик, а відтак – налагоджену міжнародну співпрацю, ефективне державне управління на національному рівні, мотивований приватний сектор та підтримку громадянського суспільства. Визначальну роль, зокрема у формуванні та реалізації системної політки із чіткими та досяжними цілями, відіграватиме державне управління, формуючи ринки та задаючи тренди в напрямі сталого зеленого розвитку. Пріоритетність принципу справедливості, а, отже, готовність брати до уваги соціальні та економічні наслідки від енергетичного переходу для вразливих регіонів чи груп людей, повинна бути невід’ємною частиною цієї політики. Доволі важливою складовою успішного енергетичного переходу є налагоджена співпраця та продуктивні відносини державного та приватного секторів задля забезпечення довготермінового фінансування у необхідних обсягах, розвитку і поширення зелених технологій. Роль ефективного державного управління також зводиться до активного залучення приватного сектору та його мотивації щодо енергетичного переходу до вуглецевої нейтральності. Приватні інвестори та бізнес, реагуючи на кліматичні зміни інші виклики сьогодення, повинні адаптувати свої інвестиційні та бізнес-стратегії, зважаючи на державне регулювання, з метою отримання прибутку, здобуття конкурентних переваг та уникнення кліматичних ризиків у майбутньому.

Посилання

Медоуз Д.Межі зростання / Медоуз Д., Медоуз Д., Рандерс Й. – Київ : Pabulum, 2018. – 464 с.

IPCC. Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change: Working Group III Contribution to the IPCC Sixth Assessment Report 2022. 2022. Available at: https://www.unep.org/resources/adaptation-gap-report-2022

PWC. Net Zero Economy Index 2022. 2022. Available at: https://www.pwc.co.uk/services/sustainability-climate-change/insights/net-zero-economy-index.html

BNEF. Investment Requirements of a Low-Carbon World: Energy Supply Investment Ratios. 2022. Available at: https://about.bnef.com/blog/investment-requirements-of-a-low-carbon-world-energy-supply-investment-ratios

IEA. World Energy Outlook, 2021. 2021. Available at: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021

World Resources Institute. COP21: What Is GHG Emissions Neutrality in the Context of the Paris Agreement?. 2015. Available at: https://www.wri.org/insights/cop21-qa-what-ghg-emissions-neutrality-context-paris-agreement

Rodrik D. The New Productivism Paradigm? / Rodrik D. // Project Syndicate. 2022. Available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/new-productivism-economic-policy-paradigm-by-dani-rodrik-2022-07

Mazzucato M. The Entrepreneurial State Must Lead on Climate Change /.Mazzucato M. // Project Syndicate. 2022. Available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/entrepreneurial-state-only-solution-to-climate-change-by-mariana-mazzucato-2022-11

Mazzucato M. Mission Economy: A Moonshot Guide to Changing Capitalism. / Mazzucato M. – Penguin. – 2020.

Sabel C. Fixing the Climate: Strategies for an Uncertain World / Sabel C., Victor D. G. – Princeton University Press. – 2022.

European Commission. The European Green Deal. 2019. Available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

European Parliament. European Green Deal Investment Plan. 2020. – Available at :https://www.europarl.europa.eu/

European Commission. Finance and the Green Deal. 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal_en

European Commission. NextGenerationEU and green bonds. 2021. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/

European Commission. The Just Transition Mechanism: making sure no one is left behind. 2020. Available at: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/finance-and-green-deal/just-transition-mechanism_en

European Comission. REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy. 2022. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_1511

European Comission. Factsheet on Financing REPowerEU. 2022. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_22_3135

European Commission. Eurobarometer: Europeans approve EU's response to the war in Ukraine. 2020. Available at: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2784

European Comission. The Recovery and Resilience Facility. 2022. Available at: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en

European Comission. EU taxonomy for sustainable activities. 2020. Available at: https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/tools-and-standards/eu-taxonomy-sustainable-activities_en

Bloomberg. Making the EU Taxonomy work in practice: Highlights from the data and usability report. 2022. Available at: https://www.bloomberg.com/professional/blog/making-the-eu-taxonomy-work-in-practice-highlights-from-the-data-and-usability-report/

Kauffman C., Robinson M. ESGs: Invest with Caution. 2022. Available at: https://www.jamesmadison.org/esgs-invest-with-caution

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures: 2022 Status Report. 2022. Available at: https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2022/10/2022-TCFD-Status-Report.pdf

ECB. Supporting the green transition. 2022. Available at: https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green_transition/html/index.en.html

ECB. A catalyst for greening the financial system. 2022. Available at: https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/blog/2022/html/ssm.blog220708~6652a16ce3.en.html

Stand Earth. 1485 institutions with assets over $39.2 Trillion have committed to divest from fossil fuels. 2021. Available at: https://www.stand.earth/divestinvest2021

Ghosh J. The Rich World's Climate Hypocrisy Change / 27. Ghosh J. // Project Syndicate. 2021. Available at: https://www.project-syndicate.org/commentary/climate-change-cop26-rich-world-hypocrisy-by-jayati-ghosh-2021-11

GFANZ. Financial Institution Net-zero Transition Plans. 2022. Available at: https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/09/Recommendations-and-Guidance-on-Financial-Institution-Net-zero-Transition-Plans-November-2022.pdf

BlackRock. From ambition to action - the path to net zero. 2022. Available at: https://www.blackrock.com/corporate/sustainability/committed-to-sustainability

Цапко-Піддубна, О. (2022). Енергетичний перехід в часи геополітичної нестабільності. Економіка та суспільство, (43). URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1720/1657

Переглядів статті: 235
Завантажень PDF: 115
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Цапко-ПіддубнаO. (2022). ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПЕРЕХІД ДО ВУГЛЕЦЕВОЇ НЕЙТРАЛЬНОСТІ: РОЛЬ ДЕРЖАВНОГО ТА ПРИВАТНОГО СЕКТОРІВ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-83
Розділ
ЕКОНОМІКА