ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ «КАПІТАЛ» ТА «КАПІТАЛІЗАЦІЯ»

  • Руслан Воробей Національний університет біоресурсів і природокористування України https://orcid.org/0000-0001-9823-665X
Ключові слова: капітал підприємства, фінансові ресурси, капіталізація компанії, джерела фінансування, відтворення капіталу

Анотація

Капітал та капіталізація є одними з фундаментальних концепцій в сучасній економічній системі. Науковці впродовж всієї історії звертали увагу на природу капіталу та висловлювали свої бачення до її визначення. Капітал та капіталізація займають важливу ланку в механізмі функціонування економіки та від побудови стратегії їх ефективної роботи та взаємодії багато в чому залежить загальний економічний розвиток суспільства. Це все обумовлює актуальність подальшого дослідження, систематизації та структурування визначених економічних категорій, а саме «капітал» та «капіталізація». Виходячи з цього, у статті проаналізовано теоретичні підходи до трактування економічних категорій «капітал» та «капіталізація». Було узагальнено та систематизовано існуючі напрацювання науковців різних країн, економічних шкіл та напрямків щодо визначення змісту поняття «капітал», їх зміна та еволюція впродовж історії розвитку економічної думки. Проведено аналіз та наведено розподіл прихильників серед зарубіжних та вітчизняних вчених по визначених трьох основних базових напрямках трактування дефіціції «капітал» - капітал як виробниче устаткування або реальний капітал, що уособлює матеріалістичний підхід; капітал як гроші або фінансовий капітал та капітал як функція або певні специфічні суспільні відносини, що дозволило оцінити як еволюцію зміни підходів до трактування поняття «капітал» впродовж історії, так і зрозуміти відмінності в підходах зарубіжних та вітчизняних науковців. Також проведено аналіз літературних джерел, узагальнення та систематизацію підходів до визначення поняття «капіталізація», що є похідним від терміну «капітал», визначено основні спільні напрямки за якими узагальнюються та класифікуються існуючі підходи – капіталізація як величина у формі ринкової вартості акцій публічних компаній, бухгалтерської вартості матеріальних та нематеріальних активів, дисконтованої вартості майбутніх грошових потоків, а також та капіталізація як процес у вигляді перетворення економічних результатів діяльності в капітал або початкового авансування ресурсів для формування капіталу.

Посилання

Tarasevych, V.M., & Petrunia, I.I. (Ed.). (2013) Istoriia ekonomichnykh vchen [History of economic studies]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Korniichuk, L.I., Tatrenko, N.O., & Poruchnyk, A.M., et al. (1999) Istoriia ekonomichnykh uchen [History of economic studies]. Kyiv: KNEU. (in Ukrainian)

Bazylevych, V.D., Hrazhevska, N.I., & Maslov, A.O. (2011) Istoriia ekonomichnykh uchen [History of economic studies]. In V.D. Bazylevych (Ed.). Kyiv: Znannia. (in Ukrainian)

Nesenenko, P.P., & Artemenko, O.A. (2017) Istoriia ekonomichnykh uchen [History of economic studies]. Odesa: Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, ONEU. (in Ukrainian)

Marx, K. (1934) Kapital. Krytyka politychnoi ekonomii. Tom I. Kn. I [Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 1]. In D. Rabynovych (Ed.). Kyiv: Partvydav (in Ukrainian)

Marshall, A., 1842–1924. (1920) Principles of Economics; an Introductory Volume. London: Macmillan

Keynes, J. M., 1883–1946. (1936) The general theory of employment, interest and money. London: Macmillan

Veblen, T. (1908) "On the Nature of Capital: Investment, Intangible Assets, and the Pecuniary Magnate." The Quarterly Journal of Economics, vol. 23, no. 1. DOI: https://doi.org/10.2307/1883967

Bazylevych, V.D. (Ed.) (2007) Ekonomichna teoriia: Politekonomiia [Economic theory: Politeconomy]. Kyiv: Znannia-Pres. (in Ukrainian)

Mochernyi, S.V., et al. (2000) Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh. T. 1 [Economic encyclopedia in 3 volumes. Vol. 1] In S.V. Mochernyi (Ed.). Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia». (in Ukrainian)

Kramarenko, O.H., & Chorna, O.I. (2009) Finansovyi menedzhment [Finance management]. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». (in Ukrainian)

Ziatkovskyi, I.V. (2000) Teoretychni zasady finansiv pidpryiemstv [Theoretical foundations of enterprise finance]. Finansy Ukrainy, vol. 4, pp. 25–29. (in Ukrainian)

Poddieriohin, A.M., Babiak, N.D. & Bilyk, M.D., et al. (2017) Finansovyi menedzhment [Finance management]. In A.M. Poddieriohin (Ed.). Kyiv: KNEU.

Katan, L.I., Brovko, L.I., Dubrova, N.P., & Bondarchuk, N.V. (2009) Finansovyi menedzhment [Finance management]. Sumy: «Dovkillia». (in Ukrainian)

Marx, K. (1932) Kapital. Krytyka politychnoi ekonomii. Tom II. Kn. II [Capital: A Critique of Political Economy, Vol. 2]. In D. Rabynovych (Ed.). Kyiv: Partvydav. (in Ukrainian)

Hrytsenko, A.A. (2018) Tsyfrovyi rozvytok: struktura, kapitalizatsiia ta sotsializatsiia [Digital development: structure, capitalization and socialization]. Economic theory, vol. 4, pp. 5–20. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2018_4_3 (in Ukrainian)

Andriichuk, V.H. (2005) Kapitalizatsiia vitchyznianoho silskoho hospodarstva: sut, napriamy, mekhanizmy i pershi otsinky zdiisnennia [Capitalization of domestic agriculture: essence, directions, mechanisms and first evaluations of implementation]. Ekonomika APK, vol. 7, pp. 69–74. (in Ukrainian)

Pronko, LM., & Berezok, S.V. (2011). Vartist i kapitalizatsiia pidpryiemstv ta metody yikh otsinky [The value and capitalization of enterprises and methods of their evaluation]. Ekonomichni nauky. Oblik i finansy, vol. 8, pp. 384–391. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2011_8_50 (in Ukrainian)

Baranovskyi, O. (2003) Nedokapitalizovana ekonomika [Undercapitalized economy]. Dzerkalo tyzhnia, no 42, pp. 1–7. Available at: https://zn.ua/ukr/business/nedokapitalizovana_ekonomika.html (in Ukrainian)

Davydenko, N.M. (2015) Modern paradigm of agrarian units’ financial security assessment. Economic Journal XXI, vol. 6, pp. 90–93. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2015_5-6_23

Davydenko, N. (2016). Conceptual approaches to capitalization of enterprises. Economic Journal of the Lesia Ukrainka East European National University, vol. 1, pp. 62–67.

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 48
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Воробей, Р. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КАТЕГОРІЙ «КАПІТАЛ» ТА «КАПІТАЛІЗАЦІЯ». Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-64
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ