АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ГНУЧКОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ

  • Оксана Лошенюк Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1678-4044
Ключові слова: бізнес-процес, автоматизація, система управління, витрати, переваги, софт, програма для автоматизації

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо автоматизації управління бізнес процесами підприємства крізь призму аналізу наявних систем управління. Визначено передумови для активного поширення автоматизації бізнес-процесів у практиці ведення бізнесу. Встановлено мотиви, якими керуються підприємства під час прийняття рішення про автоматизацію. Систематизовано переваги від автоматизації бізнес-процесів за допомогою графічного їх відображення. Визначено напрямки діяльності підприємства, яка є найбільш популярними під час прийняття рішення про автоматизацію, а саме: закупівлі, фінанси, управління людськими ресурсами, продажі та маркетинг. Проаналізовано етапи проведення автоматизації бізнес-процесу на підприємстві із деталізованим описом кожного із них. Проведено градацію бізнес-процесів по критерію важливості їх автоматизації для підприємства. Деталізовано системи управління бізнес процесами у розрізі наступних напрямків: системи управління проєктами та завданнями, бухгалтерським обліком, клієнтами, сервіси для управління робочим часом та персоналом, ESP-системи, CMS-системи, системи для розбудови організаційної структури. Досліджено тенденції у сфері автоматизації бізнес процесів. Визначено перелік програм, на які найчастіше падає вибір під час автоматизації з розподілом по групах: автоматизація фінансового менеджменту та звітності, управління персоналом, маркетингом, продажами, робочими процесами, даними та комплексні рішення. Проаналізовано вартість на програми для автоматизації HubSpot, ActiveCampaign та Expensify із описом функцій, які вони забезпечують в межах різних тарифів.

Посилання

Кріско Ю. Що таке автоматизація бізнес процесів: визначення, приклади та сервіси. Snowio. 2022. URL: https://snov.io/glossary/ua/business-process-automation-ua/ (дата звернення: 10.12.2022).

Microsoft Annual Report 2021. Microsoft. 2022. URL: https://www.microsoft.com/investor/reports/ar21/index.html (дата звернення: 10.12.2022).

Lawton G., Tucci L. Business Process Automation. TechTarget. 2022. URL: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/business-process-automation (дата звернення: 10.12.2022).

Що таке автоматизація бізнес-процесів? from ua. 2022. URL: https://from-ua.info/shcho-take-avtomatyzatsiia-biznes-protsesiv/ (дата звернення: 10.12.2022).

Соловйова І. Коли компанії потрібна автоматизація бізнес процесів? Економічна правда. 2021. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/27/679100/ (дата звернення: 10.12.2022).

Business Process Management. Automation Anywhere. 2022. URL: https://www.automationanywhere.com/rpa/business-process-management (дата звернення: 11.12.2022).

A Quick Start Guide To Process Management for the Enterprise. agilepoint. 2022. URL: https://www.agilepoint.com/insights/business-process-management/a-quick-start-guide-to-business-process-management-for-the-enterprise (дата звернення: 12.12.2022).

Steward J. How much Does Marketing Automation Software Cost? Comparison of Pricing Plans. Finance Online. 2022. URL: https://financesonline.com/how-much-does-marketing-automation-software-cost-comparison-of-pricing-plans/ (дата звернення: 12.12.2022).

Jalli A. 5 Best Business Automation Software of 2023 (Complete Guide). codingem.com. 2022. URL: https://www.codingem.com/best-business-automation-software/ (дата звернення: 12.12.2022).

Krisko, Yu. (2022). Shcho take avtomatyzatsiia biznes protsesiv: vyznachennia, pryklady ta servisy [What is the automation of business processes: definition, examples and services]. Snowio. Retrieved from: https://snov.io/glossary/ua/business-process-automation-ua/ [in Ukrainian].

Microsoft Annual Report 2021. (2022). Microsoft. Retrieved from: https://www.microsoft.com/investor/reports/ar21/index.html [in English].

Lawton, G., & Tucci, L. (2022). Business Process Automation. TechTarget. 2022. Retrieved from: https://www.techtarget.com/searchcio/definition/business-process-automation [in English].

Shcho take avtomatyzatsiia biznes-protsesiv? [What is business process automation?] (2022). from ua. 2022. Retrieved from: https://from-ua.info/shcho-take-avtomatyzatsiia-biznes-protsesiv/ [in Ukrainian].

Soloviova, I. (2021). Koly kompanii potribna avtomatyzatsiia biznes protsesiv? [When does a company need automation of business processes?]. Ekonomichna pravda [Economic truth]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2021/10/27/679100/ [in Ukrainian].

Business Process Management. (2022). Automation Anywhere. Retrieved from: https://www.automationanywhere.com/rpa/business-process-management

A Quick Start Guide To Process Management for the Enterprise. (2022). agilepoint. Retrieved from: https://www.agilepoint.com/insights/business-process-management/a-quick-start-guide-to-business-process-management-for-the-enterprise

Steward, J. (2022). How much Does Marketing Automation Software Cost? Comparison of Pricing Plans. Finance Online. Retrieved from: https://financesonline.com/how-much-does-marketing-automation-software-cost-comparison-of-pricing-plans/

Jalli A., (2022). 5 Best Business Automation Software of 2023 (Complete Guide). codingem.com. 2022. Retrieved from: https://www.codingem.com/best-business-automation-software/

Переглядів статті: 170
Завантажень PDF: 278
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Лошенюк, О. (2022). АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ГНУЧКОСТІ ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ: ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-46
Розділ
ЕКОНОМІКА