ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНО-МОНЕТАРНИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ключові слова: фіскально-монетарні важелі, ВВП, бюджетні видатки, податкові надходження, облікова ставка, грошова маса

Анотація

Дана стаття присвячена актуальним питанням дослідження дії фіскально-монетарних важелів економічного розвитку країни, особливостям їх реалізації у сучасних трансформаційних умовах у взаємозв'язку з макроекономічними показниками. Ключовим елементом національної економіки кожної країни є фінансовий сектор, від ефективного функціонування якого залежить створення сприятливих умов для економічного зростання, формування і розподілу фінансових ресурсів та послуг, нагромадження інвестиційного капіталу, а також динаміки позитивних змін інших макроекономічних та фіскально-монетарних показників. Монетарна політика у поєднанні з інструментами фіскального регулювання формує основу стабілізаційної політики країни. Монетарні імпульси, проходячи через низку трансмісійних каналів, сприяють досягненню головних загальноекономічних цілей: сталого економічного зростання, помірного рівня інфляції та рівноваги платіжного балансу. Враховуючи складні реалії сьогодення, а саме підвищення рівня інфляції, збільшення дефіциту державного бюджету, війна з Росією, пандемія COVID-19, надмірне зростання грошової маси в обігу, внаслідок грошової емісії, зменшення золотовалютних резервів, особливої актуальності набувають питання щодо ефективного використання фіскально-монетарних важелів та їх регулюючого впливу економічний розвитку. Дослідження існуючих та пошук нових дієвих інструментів та форм реалізації фіскально-монетарної політики, зміна базових умов функціонування національної економіки України стає викликом для удосконалення ефективності фіскально-монетарного регулювання. Визначено основні показники оцінки ефективності дії фіскально-монетарних інструментів України. Проаналізовано значення монетарних та фіскальних інструментів для макроекономічної стабільності, зокрема за показниками: ВВП, бюджетні видатки, податкові надходження, облікова ставка та грошова маса. Побудовано економіко-математичну модель аналізу ефективності дії фіскально-монетарних важелів на економічний розвиток України. На основні отриманих результатів моделювання запропоновано шляхи підвищення ефективності дії фіскально-монетарних важелів економічного розвитку України.

Посилання

Bilyk, O. (2009), “Modernization of the economy of Ukraine in the conditions of globalization: problems and contradictions”, Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia: Ekonomika, vol. 89. pp. 30–33.

Barannyk, L.B., Datsenko, V.V. (2017), “Fiscal tools for stimulating innovation and investment activities of enterprises”, Naukovyi pohliad: ekonomika ta upravlinnia, vol. 1(57). pp. 29–39.

Bidiuk, O.O. (2012), “Tax administration: international experience and Ukrainian realities”, Materialy naukovo-praktychnoho kruhloho stolu «Reformuvannia systemy splaty podatkiv ta zboriv z urakhuvanniam mizhnarodnoho dosvidu». K.: Alerta. pp. 25–29.

Vdovychenko, A. (2018), “How fiscal policy affects GDP and inflation in Ukraine”, Visnyk NBU, vol. 244. pp. 26–45.

Honcharenko, O.M., Svitlichnyi, O.S. (2017), “Stabilization of the financial and economic system of Ukraine: the latest models and development prospects”, monograph. Odesa: Atlant. 271 p.

Hrytsyuk, O. (2014), “Budgetary and tax instruments for regulating the budget deficit”, Ekonomichnyi analiz, vol. 2. pp. 146–152.

Hashchyshchyn, A. (2020), “How the interest rate affects the exchange rate”, Visnyk NBU, vol.250. pp. 4–14.

Zakharchenko, V.I. (2021), “Stages and institutional foundations of the development of the monetary and credit system of Ukraine”, Ukrainskyi zhurnal prykladnoi ekonomiky, vol. 6 (1). pp. 109–117.

Krukovets, O. (2019), “Short-term forecasting of core inflation in Ukraine: an approach with a combined ARMA model”, Visnyk NBU, vol.248. pp. 12–22.

Pasichniy, M.D. (2019), “Monetary policy in the transformational economy. Foreign trade: economy, finance, law”, Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 2. pp. 135–150.

Official site of State Tax Service (2022), available at: https://tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/misiya-ta-strategichni-tsili/ (accessed 26 November 2022).

Official site of State Statistics Service of Ukraine (2022), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 26 November 2022).

Official site of the National Bank of Ukraine (2022), available at: https://bank.gov.ua. URL: https://bank.gov.ua/ (accessed 26 November 2022).

Білик О. Модернізація економіки України в умовах глобалізації: проблеми та протиріччя. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. 2009. №89. С. 30–33.

Баранник Л.Б., Даценко В.В. Фіскальні інструменти стимулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Науковий погляд: економіка та управління. 2017. № 1(57). С. 29–39.

Бідюк О.О. Адміністрування податків: міжнародний досвід та українські реалії. Матеріали науково-практичного круглого столу «Реформування системи сплати податків та зборів з урахуванням міжнародного досвіду». Київ : Алерта, 2012. C. 25–29.

Вдовиченко А. Як фіскальна політика впливає на ВВП та інфляцію в Україні. Вісник НБУ. 2018. №244. С. 26–45.

Гончаренко О.М., Світличний О.С. Стабілізація фінансово-економічної системи України: новітні моделі та перспективи розвитку : монографія. Одеса : Атлант, 2017. 271 с.

Грицюк І.В. Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету. Економічний аналіз. 2014. № 2. С. 146–152.

Гащишин А. Як процентна ставка впливає на валютний курс. Вісник НБУ. 2020. № 250. С. 4–14.

Захарченко В. І. Етапи та інституційні засади розвитку грошово-кредитної системи України: Український журнал прикладної економіки. 2021. Том 6. № 1. С. 109–117.

Круковець Д. Короткострокове прогнозування базової інфляції в Україні: підхід із комбінованою ARMA-моделлю. Вісник НБУ. 2019. №248. С. 12–22.

Пасічний М. Д. Монетарна політика в трансформаційній економіці. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2019. № 2. С. 135–150.

Офіційний сайт Державної податкової служби України: веб-сайт. URL: https://tax.gov.ua/pro-sts-ukraini/misiya-ta-strategichni-tsili/ (дата звернення: 26.11.2022)

Офіційний сайт Державної служби статистики України: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 26.11.2022)

Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/ (дата звернення: 26.11.2022)

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2022-11-29
Як цитувати
Крючкова, Н., & Парамонова, Ю. (2022). ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФІСКАЛЬНО-МОНЕТАРНИХ ВАЖЕЛІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економіка та суспільство, (45). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-45-25
Розділ
ЕКОНОМІКА