РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄТИЧНИХ СТРАВ ДЛЯ МЕНЮ СНІДАНКІВ ПРИ ГОТЕЛЯХ

Ключові слова: цукровий діабет, цукрозамінники, підсолоджувачі, легкозасвоювані вуглеводи, діабетичне харчування, готельне господарство

Анотація

Публікація актуалізує питання розширення та удосконалення страв дієтичного призначення для меню сніданків при готелях. На сьогоднішній день цукровий діабет найрозповсюдженіше захворювання в світі, проте в закладах готельно-ресторанного господарства відсутнє харчування для людей хворих на цукровий діабет. Робота містить огляд на основні положення, такі як: що таке цукровий діабет, особливості харчування при цукровому діабеті, коротка характеристика на цукрозамінники та підсолоджувачі. На основі проведених досліджень було встановлено найбільш оптимальні дозування цукрозамінників та підсолоджувачів, і розраховано зміну енергетичної цінності солодких страв за рахунок вилучення легкозасвоюваних вуглеводів. У результаті було розширено асортимент страв діабетичного призначення, які цілком задовольняють гастрономічні потреби людей, що страждають на цукровий діабет без потреби відмови від солодких страв.

Посилання

Щеголь І.М. Цукровий діабет. Медсестринство. 2019. № 1. С. 52–54. DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9989

Боднар П.М. Ендокринологія: підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів. проф. П. М. Боднар (Ред.). Вінниця : Нова Книга, 2010.

Дедова І.І., Шестакова М.В. Цукровий діабет: діагностика, лікування, профілактика. Москва, 2011.

Дорохович А.М. Цукри, цукрозамінники, підсолоджувачі та їх використання при виробництві кондитерських виробів. Хлебный и кондитерский бизнес. 2018. № 7. С. 26–28. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31018/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82_8_2.pdf

Українець А.І. Технології цукропродуктів і цукрозамінників : Навчальний посібник. Київ : НУХТ, 2009.

Shchegol I.M. (2019) Tsukrovyy diabet [Diabetes]. Medsestrinstvo, vol. 1, pp. 52–54. DOI: https://doi.org/10.11603/2411-1597.2019.1.9989 [in Ukrainian]

Bodnar P.M. (ed.) (2010) Endokrynolohiya: pidruchnyk dlya studentiv vyshchykh medychnykh navchalʹnykh zakladiv [Endocrinology: a textbook for students of higher medical educational institutions]. Vinnytsia: New Book. [in Ukrainian]

Dedova I.I., Shestakova M.V. (2011) Tsukrovyy diabet: Diahnostyka, likuvannya, profilaktyka [Diabetes: Diagnosis, treatment, prevention]. Moscow. [in Russian]

Dorokhovych A.M. (2017) Tsukry, tsukrozaminnyky, pidsolodzhuvachi ta yikh vykorystannya pry vyrobnytstvi kondytersʹkykh vyrobiv [Sugars, sugar substitutes, sweeteners and their use in the production of confectionery products] Khlebnyy i konditerskiy biznes – Bread and confectionery business, vol. 7, pp. 26–28. Retrieved from http://dspace.nuft.edu.ua/bitstream/123456789/31018/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82_8_2.pdf [in Ukrainian]

Ukrainets A.I. (2009) Tekhnolohiyi tsukroproduktiv i tsukrozaminnykiv: navchalʹnyy posibnyk [Technologies of sugar products and sugar substitutes: tutorial]. Kyiv: NUKHT. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 68
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Романюк, А., Пушка, О., & Сильчук, Т. (2022). РОЗРОБЛЕННЯ ДІЄТИЧНИХ СТРАВ ДЛЯ МЕНЮ СНІДАНКІВ ПРИ ГОТЕЛЯХ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-108
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА