ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

  • Марина Кравченко Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-5405-0159
  • Тамара Павленко Національний технічний університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-0164-5789
Ключові слова: інвестиції, інвестиційна привабливість, прямі іноземні інвестиції, інвестиційний потенціал

Анотація

У статті розглянуто макроекономічні фактори формування інвестиційної привабливості підприємств та забезпечення інвестиційного клімату в країні в цілому. Досліджено основні проблеми та вплив зовнішніх факторів залучення інвестицій для ефективного функціонування вітчизняних підприємств. Визначено проблеми забезпечення іноземного інвестування у вітчизняні підприємства, проаналізувано рівень інвестиційної привабливості України. Проаналізовано динаміку надходження іноземних інвестицій, ідентифіковано чинники, які впливають на їх скорочення. Виокремлено сильні сторони та переваги інвестування у вітчизняні підприємства для зменшення наслідків російської воєнної агресії. Незважаючи на те, що Україна продовжує свої зусилля з повернення окупованих Росією територій, український уряд та країни-союзники, а також міжнародні фінансові інституції та аналітичні центри в усьому світі планують управління та фінансування її відновлення протягом місяців одразу після війни та її довгострокову реконструкцію та модернізацію. Хоча тривалість війни залишається невизначеною, але вже зараз настав час почати планувати майбутнє України. На основі даного дослідження було виділено перспективи інвестиційної привабливості України в умовах сьогодення.

Посилання

Чапляк Н. Інвестиційна привабливість України: проблеми та шляхи вирішення в сучасних реаліях. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-80

Атамась Г., Петренко О. Інвестиційна діяльність підприємств у короно-кризисних умовах. Галицький економічний вісник. 2022. № 2 (75). с. 7-14. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.007

Мазур Н., Кушнір О. Капітальні інвестиції в економіці України: значення та вплив в умовах змін. Проблеми сучасних трансформацій. 2022. № 4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-03-05

Melnyk O., Adamiv M., Smereka L. Diagnostics of investment attractiveness of business entities in conditions of European integration. Economics, Entrepreneurship, Management. 2018. Vol. 5. Pp. 15-22. DOI: https://doi.org/10.23939/eem2018.01.015

Ukraine: Investment Guide. DLF attorneys-at-law. 2019. URL: https://dlf.ua/wp-content/uploads/2019/07/Investing-in-Ukraine-DLF-law-firm-in-Ukraine-Investment-Guide-2021.pdf

Doing Business – 2020: Economy Profile of Ukraine. Word Bank Group. 2021. URL: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf

Інвестиційний індекс. European Business Association. 2022. URL: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka

Прямі іноземні інвестиції. Мінфін. 2021. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2021

Ukraine Invest Guide: Rebuilding Ukraine with Private Sector. URL: https://china.mfa.gov.ua/storage/app/sites/20/ukraineinvest-guide-rebuilding-ukraine.pdf

Advantage Ukraine: The investment initiative of the Government of Ukraine. 2022. URL: https://advantageukraine.com

Ukraine’s National Recovery Plan. URL: https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c166751fcf41105380a733_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_ENG.pdf

Chaplyak N. (2022) Investytsiyna pryvablyvistʹ Ukrayiny: problemy ta shlyakhy vyrishennya v suchasnykh realiyakh [Investment attractiveness of Ukraine: problems and solutions in modern realities]. Economy and Society. Issue 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-80. (in Ukrainian)

Atamas G., Petrenko O. (2022) Investytsiyna diyalʹnistʹ pidpryyemstv u korono-kryzysnykh umovakh. [Investment activity of enterprises in corona-crisis conditions]. Galician Economic Herald. No. 2 (75). pp. 7-14. DOI: https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2022.02.007. (in Ukrainian)

Mazur N., Kushnir O. (2022) Kapitalʹni investytsiyi v ekonomitsi Ukrayiny: znachennya ta vplyv v umovakh zmin [Capital investments in the economy of Ukraine: significance and impact in conditions of change]. Problems of modern transformations. No. 4. DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-4-03-05 (in Ukrainian)

Melnyk O., Adamiv M., Smereka L. (2018) Diagnostics of investment attractiveness of business entities in conditions of European integration. Economics, Entrepreneurship, Management. Vol. 5. pp. 15-22. DOI: https://doi.org/10.23939/eem2018.01.015

Ukraine: Investment Guide. DLF attorneys-at-law. 2019. Available at: https://dlf.ua/wp-content/uploads/2019/07/Investing-in-Ukraine-DLF-law-firm-in-Ukraine-Investment-Guide-2021.pdf. (accessed 20 November 2022)

Doing Business – 2020: Economy Profile of Ukraine. Word Bank Group. 2021. Available at: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/u/ukraine/UKR.pdf. (accessed 20 November 2022)

Investment index. European Business Association. 2022. Available at: https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analityka. (accessed 21 November 2022)

Direct foreign investment. Ministry of Finance. 2021. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/fdi/2021. (accessed 21 November 2022)

Ukraine Invest Guide: Rebuilding Ukraine with the Private Sector. Available at: https://china.mfa.gov.ua/storage/app/sites/20/ukraineinvest-guide-rebuilding-ukraine.pdf (accessed 23 November 2022)

Advantage Ukraine: The investment initiative of the Government of Ukraine. 2022. Available at: https://advantageukraine.com. (accessed 23 November 2022)

Ukraine's National Recovery Plan. Available at: https://uploads-ssl.webflow.com/621f88db25fbf24758792dd8/62c166751fcf41105380a733_NRC%20Ukraine%27s%20Recovery%20Plan%20blueprint_ENG.pdf (accessed 25 November 2022)

Переглядів статті: 119
Завантажень PDF: 215
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Кравченко, М., & Павленко, Т. (2022). ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-104
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ