ТРЕНДИ РОЗРОБКИ ІНФЛЮЕНС СТРАТЕГІЇ

  • Ірина Гнилякевич-Проць Львівський національний університет https://orcid.org/0000-0002-0998-2333
  • Марія-Вікторія Павлисько Львівський національний університет
Ключові слова: інфлюенсер, інфлюенс-маркетинг, тенденції інфлюенс-маркетингу, інфлюенс стратегія

Анотація

У статті досліджено тренди розробки інфлюенс стратегії. Було розглянуто основні поняття інфлюенс-маркетингу. Виокремлено усі типи інфлюенсерів за кількістю послідовників у соціальних мережах. Досліджено вартість глобального ринку інфлюенс-маркетингу за 2016-2021 рр. та прогноз на 2022 рік. Зазначено кількість компаній, які працюють у цій сфері за 2019-2021 рр. Досліджено інвестиції у програми та інструменти, які використовуються в інфлюенс-маркетингу. Представлено результати опитування компаній щодо витрат на інфлюенс-маркетинг та співпрацю з впливовими особами. Досліджено витрати на рекламу в Україні у цій галузі за 2017-2022 рр. та прогноз до 2027 року. Запропоновано покрокову інфлюенс стратегію, яка включає: визначення цілей; визначення цільової аудиторії для конкретної маркетингової кампанії; аналіз інфлюенсерів та визначення найкращих для компанії; обговорення співпраці з впливовими особами; укладання договору; слідкування за прогресом та результатами вибраного інфлюенсера. Описано переваги від розробки інфлюенс стратегії.

Посилання

Горобченко О.А. Інфлюенсерство як інструмент розвитку e-бізнесу. Економіка і суспільство. 2022. Вип. 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1322/1277 (дата звернення 04.11.2022)

Журило В.В. Маркетинг впливу як комунікаційний інструмент просування товарів у соціальних інтернет-мережах. 2020. Вип. 11-2. С. 30. URL: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/282/276 (дата звернення 04.11.2022)

Attarbashi B.H. History of Influencer Marketing and What to Takeaway for 2022. AI bees, 2022. URL: https://www.ai-bees.io/post/history-of-influencer-marketing-and-what-to-takeaway-for-2022 (дата звернення 04.11.2022)

DeBroff S. 5 reasons why influencer marketing has emerged as today’s go-to strategy. Luxury Daily, 2016. URL: https://www.luxurydaily.com/5-reasons-why-influencer-marketing-has-emerged-as-todays-go-to-strategy/ (дата звернення 04.11.2022)

Jones S. Influencer marketing – Luxury Memo special report. Luxury Daily, 2018. URL: https://www.luxurydaily.com/influencer-marketing-luxury-memo-special-report-4/ (дата звернення 05.11.2022)

Sanders R. The 5 Types of Influencers You Need to Know. Simplilearn, 2022. URL: https://www.simplilearn.com/types-of-influencers-article (дата звернення 05.11.2022)

Geyser W. The State of Influencer Marketing 2022: Benchmark Report. Influencer Marketing Hub, 2022. URL: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/ (дата звернення 05.11.2022)

Geyser W. The State of Influencer Marketing 2021: Benchmark Report. Influencer Marketing Hub, 2021. URL: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/ (дата звернення 05.11.2022)

Influencer Advertising – Ukraine. Statista, 2022. URL: https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/influencer-advertising/ukraine (дата звернення 05.11.2022)

Rose A. How to track your Influencer Marketing Campaign Results in 2022? The Complete KPI Guide. INSG, 2022. URL: https://www.insg.co/en/track-influencer-campaign/ (дата звернення 05.11.2022)

Pandey M. How To Create An Influencer Marketing Strategy? Feedough, 2022. URL: https://www.feedough.com/how-to-create-an-influencer-marketing-strategy/ (дата звернення 05.11.2022)

Newberry C. Influencer Marketing Guide: How to Work With Influencers. Hootsuite, 2022. URL: https://blog.hootsuite.com/influencer-marketing/ (дата звернення 05.11.2022)

McLachlan S. How to Create a Buyer Persona (Free Buyer/Audience Persona Template). Hootsuite, 2021. URL: https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ (дата звернення 06.11.2022)

McLachlan S. What is Social Listening, Why it Matters, and 10 Tools to Make it Easier. Hootsuite, 2021. URL: https://blog.hootsuite.com/social-listening-business/ (дата звернення 06.11.2022)

Geyser W. 24 FREE Influencer Marketing Tools to Find Influencers. Influencer Marketing Hub, 2022. URL: https://influencermarketinghub.com/free-influencer-marketing-tools/ (дата звернення 06.11.2022)

Top 1,000 Instagram Influencers. HypeAuditor. URL: https://hypeauditor.com/top-instagram/ (дата звернення 06.11.2022)

Geyser W. How to Spot Fake Instagram Followers [Free Instagram Audit Tool & Fake Follower Check]. Influencer Marketing Hub, 2022. URL: https://influencermarketinghub.com/fake-follower-checker/ (дата звернення 06.11.2022)

Micro-influencers vs Celebrities. Influencer Marketing Hub. URL: https://influencermarketinghub.com/micro-influencers-vs-celebrities/ (дата звернення 06.11.2022)

Horobchenko О. (2022). Infliuenserstvo yak instrument rozvytku e-biznesu [Influenza as a tool of e-business development]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society. Issue 38. Available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1322/1277 (accessed 04 November 2022) [in Ukrainian]

Zhurylo V.V. (2020). Marketynh vplyvu yak komunikatsiinyi instrument prosuvannia tovariv u sotsialnykh internet-merezhakh [Influencer marketing as a communication tool for promoting products in social networks]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society. Issue 11-2. p. 30. Available at: http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/282/276 (accessed 04 November 2022) [in Ukrainian]

Attarbashi B.H. History of Influencer Marketing and What to Takeaway for 2022. AI bees. 2022. Available at: https://www.ai-bees.io/post/history-of-influencer-marketing-and-what-to-takeaway-for-2022 (accessed 04 November 2022)

DeBroff S. 5 reasons why influencer marketing has emerged as today’s go-to strategy. Luxury Daily. 2016. Available at: https://www.luxurydaily.com/5-reasons-why-influencer-marketing-has-emerged-as-todays-go-to-strategy/ (accessed 04 November 2022)

Jones S. Influencer marketing – Luxury Memo special report. Luxury Daily. 2018. Available at: https://www.luxurydaily.com/influencer-marketing-luxury-memo-special-report-4/ (accessed 05 November 2022)

Sanders R. The 5 Types of Influencers You Need to Know. Simplilearn. 2022. Available at: https://www.simplilearn.com/types-of-influencers-article (accessed 05 November 2022)

Geyser W. The State of Influencer Marketing 2022: Benchmark Report. Influencer Marketing Hub. 2022. Available at: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/ (accessed 05 November 2022)

Geyser W. The State of Influencer Marketing 2021: Benchmark Report. Influencer Marketing Hub, 2021. Available at: https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report-2021/ (accessed 05 November 2022)

Influencer Advertising - Ukraine. Statista. 2022. Available at: https://www.statista.com/outlook/amo/advertising/influencer-advertising/ukraine (accessed 05 November 2022)

Rose A. How to track your Influencer Marketing Campaign Results in 2022? The Complete KPI Guide. INSG. 2022. Available at: https://www.insg.co/en/track-influencer-campaign/ (accessed 05 November 2022)

Pandey M. How To Create An Influencer Marketing Strategy? Feedough. 2022. Available at: https://www.feedough.com/how-to-create-an-influencer-marketing-strategy/ (accessed 05 November 2022)

Newberry C. Influencer Marketing Guide: How to Work With Influencers. Hootsuite. 2022. Available at: https://blog.hootsuite.com/influencer-marketing/ (accessed 05 November 2022)

McLachlan S. How to Create a Buyer Persona (Free Buyer/Audience Persona Template). Hootsuite. 2021. Available at: https://blog.hootsuite.com/buyer-persona/ (accessed 06 November 2022)

McLachlan S. What is Social Listening, Why it Matters, and 10 Tools to Make it Easier. Hootsuite. 2021. Available at: https://blog.hootsuite.com/social-listening-business/ (accessed 06 November 2022)

Geyser W. 24 FREE Influencer Marketing Tools to Find Influencers. Influencer Marketing Hub. 2022. Available at: https://influencermarketinghub.com/free-influencer-marketing-tools/ (accessed 06 November 2022)

Top 1,000 Instagram Influencers. HypeAuditor. Available at: https://hypeauditor.com/top-instagram/ (accessed 06 November 2022)

16. Geyser W. How to Spot Fake Instagram Followers [Free Instagram Audit Tool & Fake Follower Check]. Influencer Marketing Hub. 2022. Available at: https://influencermarketinghub.com/fake-follower-checker/ (accessed 06 November 2022)

Micro-influencers vs Celebrities. Influencer Marketing Hub. Available at: https://influencermarketinghub.com/micro-influencers-vs-celebrities/ (accessed 06 November 2022)

Переглядів статті: 253
Завантажень PDF: 224
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Гнилякевич-Проць, І., & Павлисько, М.-В. (2022). ТРЕНДИ РОЗРОБКИ ІНФЛЮЕНС СТРАТЕГІЇ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-64
Розділ
МАРКЕТИНГ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають