МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ

  • Володимир Капустян Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-1987-5953
  • Аліна Параніч Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-1724-7715
Ключові слова: енергетична система, критична інфраструктура, післявоєнне відновлення, міжнародні інвестиції, прогнозна модель

Анотація

Стаття присвячена актуальному питанню післявоєнного відновлення України у напрямку енергетичного розвитку. Враховуючи досить складну нинішню ситуацію в країні визначена необхідність аналізу стану енергетичної системи та наслідків ворожих атак. Здійснено аналіз економічного стану України та зміну рівня ВВП порівняно з попередніми роками. Досліджено причинного-наслідкові зв’язки повномасштабного вторгнення на сферу енергетики, яка являється критичною інфраструктурою. Запропоновано прогнозні моделі, що містять динамічний характер формуючи сценарії розвитку енергетичного стану України в період війни та за її відсутності. Описано рекомендації та комплекс заходів по кожному із напрямків енергетики, які спрямовані на адаптацію та стабілізацію енергетичної ситуації, що в перспективі сприятиме розвитку «зеленої» енергетики.

Посилання

Розрахунки Центру Разумкова на підставі аналізу структури споживання електроенергії України. Така оцінка співставна із заявою ЄБРР. URL: https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in-ebrd-regions.html

Офіційний сайт «Міністе́рство фіна́нсів Украї́ни». URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

Річна звітність інвесторам і партнерам компанії ДЕТЕК. URL: https://dtek.com/investors_and_partners/reports/

Сenter for Economics and Business Research (CEBR). URL: https://cebr.com/service/macroeconomic-forecasting/

Kenichi Ohno, The Path Traveled by Japan as a Developing Country: Economic Growth from Edo to Heisei / Yuhikaku Publishing Co. Ltd., Tokyo, 2005. URL: https://www.grips.ac.jp/forum/pdf06/EDJ.pdf

Білявський М.Л. Україна і глобальна політика декарбонізації / Центр Разумкова, 2021 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-i-globalna-polityka-dekarbonizatsii

Білявський М., Кухар М., Кукуруза Г., Довгаль С., Пантюхов А. Вплив розміру ренти на газовидобуток в Україні та світі / Аналітичне дослідження – Ukraine Economic Outlook / 2022 р. URL: https://www.ukraine-economic-outlook.com/researches

Білявський М.Л. Орієнтири розвитку альтернативної енергетики до 2030 року – Центр Разумкова, 2020 р. URL: https://razumkov.org.ua/statti/oriientyry-rozvytku-alternatyvnoi-energetyky-ukrainy-do-2030r

Calculations of the Razumkov Centre based on the analysis of the structure of electricity consumption in Ukraine. This estimate is comparable to the EBRD statement. Available at: https://www.ebrd.com/news/2022/war-in-ukraine-and-inflation-slow-growth-in-ebrd-regions.html

Official website of the Ministry of Finance of Ukraine. Available at: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/

Annual reporting to investors and partners of DETEK. Available at: https://dtek.com/investors_and_partners/reports/

Сenter for Economics and Business Research (CEBR). Available at: https://cebr.com/service/macroeconomic-forecasting/

Kenichi Ohno, The Path Traveled by Japan as a Developing Country: Economic Growth from Edo to Heisei / Yuhikaku Publishing Co. Ltd., Tokyo, 2005. Available at: https://www.grips.ac.jp/forum/pdf06/EDJ.pdf

Biliavskyi M.L. Ukraine and global decarbonisation policy / Razumkov Centre, 2021. Available at: https://razumkov.org.ua/statti/ukraina-i-globalna-polityka-dekarbonizatsii

Bilyavsky M., Kukhar M., Kukuruza G., Dovgal S., Pantyukhov A. The impact of rent on gas production in Ukraine and the world / Analytical study – Ukraine Economic Outlook / 2022. Available at: https://www.ukraine-economic-outlook.com/researches

Bilyavsky M., Kukhar M., Kukuruza G., Dovgal S., Pantyukhov A. The impact of rent on gas production in Ukraine and the world / Analytical study – Ukraine Economic Outlook / 2022. Available at: https://www.ukraine-economic-outlook.com/researches

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 121
Опубліковано
2022-10-25
Як цитувати
Капустян, В., & Параніч, А. (2022). МОДЕЛЮВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПІСЛЯВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-45
Розділ
ЕКОНОМІКА