УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ: ІНТЕГРАЦІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ У КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ КОМПАНІЇ

Ключові слова: корпоративна культура, управління знаннями, обмін знаннями, інформація, знання, культура знань, стратегія компанії, ресурси, інтелектуальний капітал, персонал

Анотація

У даній статті розглянуто роль процесу управління знаннями в компанії на її стратегію та головні цілі. В умовах постійної мінливості та невизначеності, коли інноваційні процеси відіграють значну роль у розвитку організації, питання створення та обміну знаннями між співробітниками є надзвичайно актуальним. В дослідженні розкрито поняття корпоративної культури та її основні критерії, які впливають на становлення процесу обміну знаннями між співробітниками. Проаналізовано процес управління знаннями як систему з 4 взаємопов’язаних складників. Розглянуто основні одиниці обміну знаннями і надано для них визначення. Виявлено основні проблеми на шляху до становлення процесу управління знаннями та шляхи щодо їх вирішення.

Посилання

Drucker P. F. The new Productivity Challenge // Harvard Business Review. 1991. November-December. P. 69.

Покрамович О. В. Технологии корпоративного обучения: новые способы, перспективы развития. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2018. № 2 (36). С. 28–30.

Garcia-Perez A., & Ayres, R. (2010). Wikifailure: The limitations of technology for knowledge sharing. Electronic Journal of Knowledge Management, Volume 8, Issue 1, pp. 43–52.

Olena Oliinyk (2021). Conceptual framework of implementing knowledge management system in business organizations. Social and labour relations: theory and practice, 11(2), 1–9. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.11(2).2021.01

Weinberg, F. J. (2015), "Epistemological beliefs and knowledge sharing in work teams: A new model and research questions", The Learning Organization, Vol. 22 No. 1, pp. 40–57. DOI: https://doi.org/10.1108/TLO-11-2013-0067

Варавва М. Ю. Информация, знания, научные знания как базовые категории новой экономики. Теоретическая экономика. 2018. № 2 (44). С. 120–127.

Zebal, M., Ferdous, A. & Chambers, C. (2019). An integrated model of marketing knowledge – a tacit knowledge perspective. Journal of research in marketing and entrepreneurship, vol. 21, no. 1, pp. 2–18. DOI: https://doi.org/10.1108/JRME-03-2018-0018

Палицын В. К вопросу о соотношении понятий «знания», «информация», «данные». Наука и инновации. 2018. № 2 (180). С. 44–49.

Drucker P. F. The new Productivity Challenge // Harvard Business Review. 1991 November-December. P. 69.

Pokramovich O. (2018). Tekhnologii korporativnogo obucheniya: novye sposoby, perspektivy razvitiya [Technologies of corporate training: new ways, prospects]. Teoriya i praktika servisa: ehkonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii – Theory and practice of service: economics, social sphere, technologies, vol. 2 (36), pp. 28–30. (in Russian)

Garcia-Perez A., Ayres, R. (2015). Wikifailure: The limitations of technology for knowledge sharing. Leading Issues in Knowledge Management, Volume Two, 2, 242.

Olena Oliinyk (2021) Conceptual framework of implementing knowledge management system in business organizations. Social and labour relations: theory and practice, 11(2), 1–9. DOI: https://doi.org/10.21511/slrtp.11(2).2021.01

Weinberg, F. J. (2015), "Epistemological beliefs and knowledge sharing in work teams: A new model and research questions", The Learning Organization, Vol. 22 No. 1, pp. 40–57. DOI: https://doi.org/10.1108/TLO-11-2013-0067

Varavva M. (2018). Informatsiya, znaniya, nauchnye znaniya kak bazovye kategorii novoj ehkonomiki [Information, knowledge, scientific knowledge as basic categories of the new economy]. Teoreticheskaya ehkonomika – Theoretical Economics, 2 (44), 120–127. (in Russian)

Zebal, M., Ferdous, A. & Chambers, C. (2019). An integrated model of marketing knowledge – a tacit knowledge perspective. Journal of research in marketing and entrepreneurship, vol. 21, no. 1, pp. 2–18. DOI: https://doi.org/10.1108/JRME-03-2018-0018

Palitsyn V. (2018). K voprosu o sootnoshenii ponyatij «znaniya», «informatsiya», «dannye» [On the question of the relationship between the concepts of "knowledge", "information", "data"]. Nauka i innovatsii – Science and Innovation, vol. 2 (180), pp. 44–49. (in Russian)

Переглядів статті: 72
Завантажень PDF: 208
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Жмай, О., & Філатова, М. (2022). УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ: ІНТЕГРАЦІЯ ОБМІНУ ЗНАННЯМИ МІЖ СПІВРОБІТНИКАМИ У КОРПОРАТИВНУ КУЛЬТУРУ КОМПАНІЇ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-71
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають