ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД

Ключові слова: мегатренди світового розвитку, основні види економічної діяльності, повоєнне відновлення, траєкторія розвитку

Анотація

Стаття присвячена результатам дослідження наслідків повномасштабного вторгнення рф для економіки України та визначенню головних завдань по її відновленню, головним з яких є вибір між тим, чи буде наша країна відновлювати свою економіку сировинно-аграрного типу або ж почне будувати економіку, що базуватиметься на новому технологічному укладі, економіку знань та технологій. Від того, який шлях вибере Україна у значному ступені залежатимуть підходи до вирішення конкретних завдань по відновленню зруйнованого війною. В статті визначені основні чинники скорочення виробництва по основних видах економічної діяльності, окреслено головні завдання по відновленню економіки у повоєнний період з урахуванням тих мегатрендів розвитку світової економіки, які сформувались зокрема як відповідь пост-пандемічного простору, а також представлено сценарне оцінювання траєкторій розвитку основних видів економічної діяльності у повоєнний період.

Посилання

The Conference Board Global Economic Outlook. URL: https://www.conference-board.org/topics/global-economic-outlook (дата звернення 13.10.2022)

Геєць В.М., Кораблін С.О. Відновлення та реконструкція повоєнної економіки України : Наукова доповідь / НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». Київ, 2022. 304 с.

Геєць В.М., Близнюк В.В., Никифорук О.І. Актуальні аспекти політики соціальної якості в постконфліктній економіці України. Економіка України, 2022. № 6. С. 3–22.

Скрипниченко М.І., Кузнєцова Л.І., Білоцерківець О.Г. Сценарії макрооцінки повоєнної відбудови економіки України. Економіка і прогнозування. 2022. № 3. С. 48–74.

План відновлення України. URL: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini (дата звернення: 15.07.2022)

Загальна сума прямих збитків інфраструктури зросла до $114,5 млрд. URL: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/?fbclid=IwAR1w2o4E2WQX2R4UMbsy3zcJEAJjrKmm4-K80PsSqVcANUankPF30hH0FYI (дата звернення: 10.10.2022).

Українські міста відновлять США, Туреччина та країни ЄС. URL: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainski-mista-vidnovlyat-ssha-turechchina-ta-kraini-es-hto-ta-komu-dopomozhe.htm (дата звернення: 13.10.2022)

Future Possibilities Report (2020). United Nationals Organization. URL: http://wdc.org.ua/uk/covid19-transformation-after-pandemic-europe (дата звернення: 13.10.2022)

The Conference Board Global Economic Outlook. Available at: https://www.conference-board.org/topics/global-economic-outlook

Heyets V., Korablin S. (2022) Vidnovleniya ta rekonstrukciya povoenoi economici Ukraini. Naukova dopovid. NAN Ukraini [Renewal of the tactics of reconstruction of the military economy of Ukraine: Scientific report]. Kyiv, 304 p. (in Ukrainian)

Heyets V. Bliznyuk V., Nikiforuk O. (2022) Aktualni aspecti sotsialnoi yakosti v postconfliktniy economitsi Ukraini [Actual aspects of the policy of social quality in the post-conflict economy of Ukraine]. Economika Ukraini, vol. 6, pp. 3–22. (in Ukrainian)

Skrypnychenko M., Kuznietsova L., Bilotserkivet O.H. (2022) Ctsenarni macrootsinki pislyavoienoi vidbudovi economiki Ukraini [Scenarios of a macro assessment of the military reconstruction of the economy of Ukraine]. Ekonomikai i prognozuvanna, vol. 3, pp. 48–74. (in Ukrainian)

Plan vidnovlenniya Ukraini [Ukraine recovery plan]. Available at: https://ua.urc2022.com/plan-vidnovlennya-ukrayini (in Ukrainian)

Zagalna suma priamih zbitkiv infrastrukturi zrosla do $114,5 mlrd [The total amount of direct infrastructure damage increased to $114.5 billion]. Available at: https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zagalna-suma-pryamih-zbitkiv-infrastrukturi-zrosla-do-114-5-mlrd/?fbclid=IwAR1w2o4E2WQX2R4UMbsy3zcJEAJjrKmm4-K80PsSqVcANUankPF30hH0FYI (in Ukrainian)

Ukrainski mista vidnovliat SSHA, Turechina ta kraini EC [Ukrainian cities will restore the USA, Turkey and EU countries]. Available at: https://news.obozrevatel.com/ukr/economics/ukrainski-mista-vidnovlyat-ssha-turechchina-ta-kraini-es-hto-ta-komu-dopomozhe.htm (in Ukrainian)

Future Possibilities Report (2020). United Nationals Organization. Available at: http://wdc.org.ua/uk/covid19-transformation-after-pandemic-europe (accessed 10 October 2020)

Переглядів статті: 233
Завантажень PDF: 168
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Кузнєцова, Л. (2022). ТРАЄКТОРІЇ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ У ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-57
Розділ
ЕКОНОМІКА