ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Олександр Камушков Одеський національний технологічний університет https://orcid.org/0000-0002-0453-6545
  • Олена Жилко Національний університет «Запорізька політехніка» https://orcid.org/0000-0002-5240-8003
  • Тетяна Незвещук-Когут Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету https://orcid.org/0000-0003-0389-3118
Ключові слова: автоматизація, бізнес-процеси, заклади ресторанного господарства, індустрія гостинності, система управління

Анотація

У статті проаналізовано та узагальнено теоретичні розробки та приклади практичного застосування становлення та розвитку концепту автоматизації у ресторанному бізнесі. Досліджено технології автоматизації у ресторанному бізнесі. Вивчено структуру управління та види діяльності закладів ресторанного господарства. Проаналізовано бізнес-процеси, що використовуються в закладах ресторанного господарства. Визначено основні завдання автоматизації процесів обслуговування. Надано пропозиції та рекомендації із підвищення ефективності впровадження технологій автоматизації у ресторанному бізнесі. Підсумовуючи, плюси і мінуси автоматизованого ресторану, власники бізнесу замінюють ручні процеси автоматизованими, щоб збільшити прибуток, покращити бренд, заощадити гроші та зменшити навантаження. Каси самообслуговування, програми навчання співробітників і цифрові меню є прикладами автоматизації в ресторанному бізнесі. Автоматизовані рішення знижують зв’язок, складні у використанні, не завжди можуть вирішувати складні проблеми та потребують ґрунтовного дослідження із залученням капіталу.

Посилання

Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/chkhalo.htm

Автоматизація ресторану. URL: https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/Avtomatizatsiya/avtomatizatsiya_restorana/

Бутенко А.Ю., Бліщ Р.О. Інновації у ресторанному бізнесі. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг. Львів : Растр-7, 2016. 376 с.

Гоблик-Маркович Н.М. Напрями формування сучасної маркетингової стратегії розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Перспективи розвитку готельно-ресторанної індустрії України: теорія, практика, інновації розвитку : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. Мукачево : РВВ МДУ, 2018. 113 с.

Електронне меню в ресторані. URL: https://vertex.co.ua/articles/6-elektronne-menju-v-restorani

ПК VS Pos-система. URL: https://vertex.co.ua/articles/5-shho-obrati-dlja-avtomatizacii-robochih-misc-kasiriv-pk-chi-pos-sistemu

Avtomatyzovani systemy upravlinnia pidpryiemstvamy restorannoho biznesu [Automated management systems of restaurant business enterprises]. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/chkhalo.htm

Avtomatyzatsiia restoranu [Restaurant automation]. Available at: https://www.vostok.dp.ua/ukr/infa1/Avtomatizatsiya/avtomatizatsiya_restorana/

Butenko A.Iu., Blishch R.O. (2016) Innovatsii u restorannomu biznesi [Innovations in the restaurant business]. Lviv: Rastr-7, p. 376. (in Ukrainian)

Goblyk-Markovych N.M. (2018) Napryamy formuvannya suchasnoyi marketyngovoyi strategiyi rozvytku pidpryyemstv gotelno-restorannogo biznesu [Directions of formation of modern marketing strategy of development of the enterprises of hotel and restaurant business]. Mukachevo: RVV MDU, p. 113. (in Ukrainian)

Elektronne meniu v restorani [Electronic menu in the restaurant]. Available at: https://vertex.co.ua/articles/6-elektronne-menju-v-restorani

PK VS Pos-systema [PC VS Pos system]. Available at: https://vertex.co.ua/articles/5-shho-obrati-dlja-avtomatizacii-robochih-misc-kasiriv-pk-chi-pos-sistemu

Переглядів статті: 426
Завантажень PDF: 162
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Камушков, О., Жилко, О., & Незвещук-Когут, Т. (2022). ТЕХНОЛОГІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ У ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА . Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-48
Розділ
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА