МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ПОПОВНЕННЯ ФЛОТУ

Ключові слова: фінансові результати, інвестиційний аналіз, інвестиційний проєкт, грошовий потік, судноплавна компанія, флот, ризики, аналіз чутливості, сценарний аналіз

Анотація

Метою статті є розробка методичного підходу до комплексного інвестиційного аналізу грошових потоків на прикладі проєкту поповнення флоту. Це особливо актуально для інвестиційних проєктів у судноплавній галузі, які характеризуються високими капітальними витратами, високою часткою боргового фінансування, відносно низьким рівнем прибутковості й підвищеним рівнем ризику, пов’язаного з волатильністю цін на морські перевезення. У дослідженні використані такі наукові методи як фінансове моделювання, логіко-аналітичний метод, аналіз і синтез отриманих результатів. Авторами запропоновано методичний підхід до інвестиційного аналізу, що складається з п'яти етапів. На першому етапі визначається структура інвестицій з урахуванням типу та розміру судна, умов будівництва, співвідношення позикового і власного капіталу тощо. Другий етап передбачає побудову фінансової моделі для прогнозування фінансових результатів, показників балансу та руху грошових коштів. З урахуванням схеми фрахтування судна, прогнозу кон’юнктури фрахтового ринку, експлуатаційного періоду, частоти та вартості докового ремонту, здійснюється прогноз операційних доходів і витрат на основі припущення щодо зміни добових операційних витрат судновласника, фінансових результатів, показників рентабельності та ефективності, горизонтальний аналіз прогнозних фінансових результатів і впливу драйверів на рентабельність. Наступний крок передбачає прогнозування показників балансу і грошових потоків, а також аналіз грошових потоків з урахуванням прогнозного рівня фрахтових ставок. На третьому етапі проводиться оцінка рентабельності та ліквідності проєкту з урахуванням прогнозної залишкової вартості судна наприкінці терміну реалізації проєкту, прогнозу вільного грошового потоку на власний капітал та вартості капіталу. На четвертому етапі аналізуються коефіцієнти покриття боргу, середній беззбитковий рівень тайм-чартерного еквівалента, щорічне співвідношення боргу і залишкової вартості судна, можливість покриття витрат на погашення кредиту з EBITDA. П'ятий етап присвячений оцінці ризиків із застосуванням методів аналізу чутливості та сценарного аналізу. Практична цінність дослідження полягає в тому, що використання розроблених методичних засад інвестиційного аналізу, які враховують специфіку діяльності судноплавних компаній, дозволять уникнути збитків і покращити результати реалізації проєктів поповнення флоту.

Посилання

Damodaran, A. (2012) Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons Inc. : New York.

Bartram, S., Brown, G., & Waller, W. (2015) How Important Is Financial Risk? Journal of Financial and Quantitative Analysis. 50(4). 801-824. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109015000216

Donets, L.I. (2006) Ekonomichni ryzyky ta metody yikh vymiriuvannia [Economic risks and methods of their measurement]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury. (in Ukrainian)

Zhavoronkov, H.V., Sivashenko, T.V., Skibitska, L.I., & Tuz O.I. (2018) Upravlinnia investytsiiamy ta innovatsiiamy [Management of investments and innovations]. Kyiv: Kondor. (in Ukrainian)

Marchenko, M.M., Shyriaieva, L.V., & Oneshko, S.V. (2017) Analiz finansovoi zvitnosti pidpryiemstva [Analysis of financial statements]. Odesa: Interprint. (in Ukrainian)

Stopford, M. (2009) Maritime Economics. New York: Routledge.

Kelly, D., Lupa, M., Paz de Araujo, M., & Casper, C. (2014) Asset Management of Vehicles: A Practical Application of the Logic Scoring of Preference Method of Optimizing Programmatic Investment Decisions in a Performance based System. Procedia Computer Science. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.477

Bazaluk, O., Zhykharieva, V., Vlasenko, O., Nitsenko, V., Streimikiene, D., & Balezentis, T. (2022) Optimization of the Equity in Formation of Investment Portfolio of a Shipping Company. Mathematics. 10. 363. DOI: https://doi.org/10.3390/math10030363

Zhykharieva, V.V., Vlasenko, O.S., Bundiuk, R.A., & Sokolova M.S. (2022) Ekonomika sudnoplavstva i servisnoi diialnosti: hlobalni trendy y transformatsiia [Economics of shipping and service activities: global trends and transformation]. Odessa : ONMU. Retrieved from: https://issuu.com/vlasenkoolga/docs/monog_economics_shipping [in Ukrainian].

Cullinane, K. (1995) A portfolio analysis of market investments in dry bulk shipping. Transportation Research. Vol. 29. Issue 3. DOI: https://doi.org/10.1016/0191-2615(94)00032-U

Financial Analysis Fundamentals (2021) Corporate Finance Institute. Retrieved from: https://corporatefinanceinstitute.com/course/financial-analysis-fundamentals/

Norton, S. Shipping Finance (2021). Institute of Chartered Shipbrokers, UK – ICS.

Damodaran, A. (2012) Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset. John Wiley & Sons Inc. : New York.

Bartram, S., Brown, G., & Waller, W. (2015). How Important Is Financial Risk? Journal of Financial and Quantitative Analysis. 50(4). 801-824. DOI: https://doi.org/10.1017/S0022109015000216

Донець, Л.І. (2006) Економічні ризики та методи їх вимірювання. Київ : Центр навчальної літератури.

Жаворонков, Г.В, Сівашенко, Т.В., Скібіцька, Л.І., & Туз О.І. (2018) Управління інвестиціями та інноваціями. Київ : Кондор.

Марченко, М.М., Ширяєва, Л.В., & Онешко, С.В. (2017) Аналіз фінансової звітності підприємства. Одеса : Інтерпрінт.

Stopford, M. (2009) Maritime Economics. New York : Routledge.

Kelly, D., Lupa, M., Paz de Araujo, M., & Casper, C. (2014) Asset Management of Vehicles: A Practical Application of the Logic Scoring of Preference Method of Optimizing Programmatic Investment Decisions in a Performance based System. Procedia Computer Science. DOI: https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.477

Bazaluk, O., Zhykharieva, V., Vlasenko, O., Nitsenko, V., Streimikiene, D., & Balezentis, T. (2022) Optimization of the Equity in Formation of Investment Portfolio of a Shipping Company. Mathematics. 10. 363. DOI: https://doi.org/10.3390/math10030363

Жихарєва, В.В., Власенко, О.С., Бундюк, Р.А., & Соколов, М.С. (2022) Економіка судноплавства і сервісної діяльності: глобальні тренди й трансформація. Одеса : ОНМУ. URL: https://issuu.com/vlasenkoolga/docs/monog_economics_shipping

Cullinane, K. (1995) A portfolio analysis of market investments in dry bulk shipping. Transportation Research. Vol. 29. Issue 3. DOI: https://doi.org/10.1016/0191-2615(94)00032-U

Financial Analysis Fundamentals (2021) Corporate Finance Institute. URL: https://corporatefinanceinstitute.com/course/financial-analysis-fundamentals/

Norton, S. Shipping Finance (2021) Institute of Chartered Shipbrokers, UK – ICS.

Переглядів статті: 240
Завантажень PDF: 127
Опубліковано
2022-09-27
Як цитувати
Жихарєва, В., & Козир, О. (2022). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ КОМПЛЕКСНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПРИКЛАДІ ПРОЄКТУ ПОПОВНЕННЯ ФЛОТУ. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-16
Розділ
ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ