НЕОІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА МЕДІААНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ ЙОГО ІНСТРУМЕНТІВ

Ключові слова: неоінституціоналізм, інституціоналізм, соціологічний неоінституціоналізм, історичний інституціоналізм, інститути, соціологічні опитування

Анотація

Стаття присвячена пошуку відповіді на питання – «чи є сенс досліджувати соціально-економічний та політичний розвиток України за допомогою нового інституційного підходу?». Типовим прикладом нової інституційної поведінки системи (без конкретних цінностей і бажання максимально заощадити прийняття рішень) є створення політики ЄС щодо України ініціаторами (Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія та Італія). Для відповіді на це питання зробимо стислий антропологічний екскурс у процес формування українців, як політичної нації, і розставимо акценти, які пояснюють чому ці складнощі підходу (неоінституціонального) можливі і як ми можемо їх долати за допомогою додаткових інструментів, таких як медіааналіз. Після аналізу наукових праць стає зрозуміло, що визначення інститутів як чинників, що визначають напрямок політичного та економічного розвитку України, забезпечує стабільність, закономірність та стабільність поведінки політико-економічних суб’єктів, що значною мірою впливає на їхній вибір. У сукупності можемо вважати, що медіааналіз є ефективним інструментом у всьому соціологічному напрямі неоінституціоналізму. Саме він може ідентифікувати іміджеві ризики та прогнозувати ймовірність їх виникнення, аналізувати потреби та тенденції ринку тощо. За допомогою цього інструменту ми можемо прогнозувати появу та формування соціальних, державних і комерційних інституцій та вплив такого контенту на рівні формування медіапростору.

Посилання

Barbara Lippert Ukraine’s Membership Bid Puts Pressure on the European Union. SWP Comment 2022/C 21, 24.03.2022, 7 Pages. URL: https://www.swp-berlin.org/en/publication/ukraines-membership-bid-puts-pressure-on-the-european-union

Ronald Inglehart. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societiest. 1997. 464 р.

Україна у Світовому дослідженні цінностей (WVS-7). 2020 р. URL: https://drive.google.com/file/d/1zBsRKru3xFwMq54aegJGH1nSfqAr81ts/view

Норт Д. Інституції, інституційні зміни та функціонування економіки. Київ, 2000. 397 с.

Ostrom, E. Understanding Institutional Diversity. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 2005. 375 p.

Coase, Ronald. The Nature of the Firm. Economica. Blackwell Publishing. 405 pages

Уильямсон О. Логика экономической организации // Природа фирмы / под ред. О. И. Уильямсона, С. Дж. Уинтера. М. : Дело, 2001. С. 135–174. (англ. Williamson O. Logic of economic organization, 1988)

Чабанна М. Неоінституційний підхід до аналізу процесу прийняття політичних рішень. Політичний менеджмент. 2010. № 2. С. 29–37.

Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 2000. Лекция 1, 2.

Rosamond B. Theories of European integration. New York, NY: Palgrave. 2000. 232 p.

Schmidt V.A. Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. Annual Review of Political Science, 11(1), 2008. P. 303–326.

Сайт компанії «Voices4everyone». URL: https://voices4everyone.prsa.org/

Сайт компанії «Annenberg». URL: https://annenberg.usc.edu/

Сайт компанії «НОКс фішес». URL: https://product.noksfishes.info/

Barbara Lippert Ukraine's Membership Bid Puts Pressure on the European Union. SWP Comment 2022/C 21, 24.03.2022, 7 Pages. Available at: https://www.swp-berlin.org/en/publication/ukraines-membership-bid-puts-pressure-on-the-european-union

Ronald Inglehart (1997) Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. 464 p.

Ukraine in the World Values Survey (WVS-7). 2020 Available at: https://drive.google.com/file/d/1zBsRKru3xFwMq54aegJGH1nSfqAr81ts/view

North D. (2000) Instituciyni zminy ta funcionuvannya economici [Institutions, institutional changes and functioning of the economy]. Kyiv, 397 p.

Ostrom E. (2005) Understanding Institutional Diversity. Princeton, Oxford: Princeton University Press, 375 p.

Coase, Ronald. The Nature of the Firm. Economica. Blackwell Publishing. 405 pages

Williamson O. (2001) Logika economcheskoy organizacii [The logic of economic organization] Priroda firmy [nature of the company] / under the editorship. O. I. Williamson, S. J. Winter. M.: Delo, P. 135–174.

Chabanna M. (2010) Neoinstituciyniy pidhid do analizu processu priynyattia rishen [Neo-institutional approach to the analysis of the political decision-making process]. Politichniy menegment [Political management]. No. 2. P. 29–37.

Volchyk V.V. (2000) Curs lekciy po institucionalnoy economike [Course of lectures on institutional economics]. Rostov-on-Don: RSU Publishing House. Lecture 1, 2.

Rosamond B. (2000) Theories of European integration. New York, NY: Palgrave. 232 p.

Schmidt V. A. (2008) Discursive institutionalism: The explanatory power of ideas and discourse. Annual Review of Political Science, 11(1), 303–326.

Website of the company «Voices4everyone». Available at: https://voices4everyone.prsa.org/

Website of the company «Annenberg». Available at: https://annenberg.usc.edu/

Website of the company «NOKS Fishes». Available at: https://product.noksfishes.info/

Переглядів статті: 177
Завантажень PDF: 140
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Кононенко, О., & Фартушний, І. (2022). НЕОІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД АНАЛІЗУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ТА МЕДІААНАЛІЗ ЯК ОДИН ІЗ ЙОГО ІНСТРУМЕНТІВ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-44
Розділ
ЕКОНОМІКА