ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Ключові слова: будівництво, будівельна компанія, надійність забудовника, цифрові технології, цифровізація

Анотація

Стаття присвячена дослідженню тенденцій й обґрунтуванню перспектив розвитку будівельних підприємств. В статті здійснено стислий фінансовий аналіз обраних для дослідження будівельних компаній; узагальнено окремі економічні показники таких підприємств; систематизовано окремі показники будівельної сфери в Україні та світі; проведено аналіз рівня цифровізації будівельних підприємств; обґрунтовано перспективи розвитку будівельних підприємств шляхом оцінки можливостей цифровізації для компаній України. Наукова новизна результатів даного дослідження полягає в обґрунтуванні перспектив розвитку будівельних компаній за допомогою процесів цифровізації шляхом вивчення стану застосування цифрових технологій в будівельній галузі та вивчення загальних тенденцій розвитку будівельних підприємств. В якості напряму подальших досліджень доречно вказати необхідність розробки прикладної моделі впровадження процесів цифровізації в систему управління будівельною компанією.

Посилання

Адамська І. Сучасний стан й тенденції розвитку будівельної галузі України. Галицький економічний вісник. 2019. № 5. С. 7–15.

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/

Жовтяк Г.А., Волохова І.В. Стан та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі України. Економіка та управління національним господарством. 2020. Том 31 (70). № 6.

Кавун В. А. Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку будівельної галузі України. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки: тези V міжнар. наук.-техн. конф. (Житомир, 2–3 листопада 2017 р.). Житомир, 2017. С. 99–103.

Калініченко Л.Л., Сидорова Ю.Р. Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України. Молодий вчений. 2017. № 4.4. С. 64–68.

Косолапов А.С. Аналіз показників будівельної галузі в країнах ЄС. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. Випуск 3 (08). URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/14.pdf

Обзор строительного рынка Украины и рынка строительных материалов. URL: https://zet.in.ua/statistika-2/vvp/obzor-stroitelnogo-rynka-ukrainy-i-rynka-stroitelnyx-materialov/

Рейтинг надійності забудовників – 2021: у кого купувати квартиру. URL: https://mind.ua/publications/20221563-rejting-nadijnosti-zabudovnikiv-2021-u-kogo-kupuvati-kvartiru

Серьогіна Н.В., Сосніцька Н.О., Вішня Я.C. Аналіз будівельної галузі України. Проблеми системного підходу в економіці. 2020. Випуск № 3(77)-1.

Чешук В.О. Діагностування рівня розвитку будівництва в Україні. Вісник Черкаського університету. 2018. № 2. С. 87–95.

В уряді підрахували кількість зруйнованих окупантами будинків в Україні. URL: https://ua.news/ru/ukraine/v-uryadi-pidrahuvali-kilkist-zrujnovanih-okupantami-budinkiv-v-ukrayini

Adamska I. (2019) Sovremennoye sostoyaniye i tendentsii razvitiya stroitelʹnoy otrasli Ukrainy [Current state and development trends of the construction industry of Ukraine]. Galitskiy ekonomicheskiy vestnik – Galician Economic Bulletin, vol. 5, pp. 7–15.

Gosudarstvennaya sluzhba statistiki Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.gov.ua/

Zhovtyak G.A., Volokhova I.V. (2020) Sostoyaniye i perspektivy razvitiya predpriyatiy stroitelʹnoy otrasli Ukrainy [The state and prospects for the development of enterprises in the construction industry of Ukraine]. Ekonomika i upravleniye gosudarstvennym khozyaystvom – Economics and management of the national economy, vol. 31 (70). № 6.

Kavun V.A. (2017) Analiz sovremennogo sostoyaniya i tendentsii razvitiya stroitelʹnoy otrasli Ukrainy [Analysis of the current state and development trends of the construction industry of Ukraine]. Formirovaniye effektivnoy modeli razvitiya predpriyatiya v usloviyakh rynochnoy ekonomiki: tezisy V mezhdunar. nauch.-tekhn. konf. (Zhytomyr, November 2-3, 2017). Zhytomyr, pp. 99–103.

Kalinichenko L.L., Sidorova YU.R. (2017) Analiz tendentsiy razvitiya stroitelʹnoy otrasli i produktsii Ukrainy [Analysis of trends in the development of the construction industry and construction products of Ukraine]. Molodoy uchenyy – Young Scientist, vol. 4.4, pp. 64–68.

Kosolapov A.S. (2017) Analiz kharakteristik stroitelʹnoy otrasli v stranakh YES [Analysis of indicators of the construction industry in EU countries]. Vostochnaya Yevropa: ekonomika, biznes i upravleniye – Eastern Europe: Economy, Business and Management, vol. 3 (08). Available at: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/journal/8_2017/14.pdf

Obzor stroitelʹnogo rynka i rynka stroitelʹnykh materialov [Overview of the construction market in Ukraine and the market of building materials]. Available at: https://zet.in.ua/statistika-2/vvp/obzor-stroitelnogo-rynka-ukrainy-i-rynka-stroitelnyx-materialov/

Reyting nadezhnosti zastroyshchikov – 2021 god: u kogo pokupatʹ kvartiru [Reliability rating of developers – 2021: from whom to buy an apartment]. Available at: https://mind.ua/publications/20221563-rejting-nadijnosti-zabudovnikiv-2021-u-kogo-kupuvati-kvartiru

Seryogina N.V., Sosnitska N.O., Vishnya Y.C. (2020) Analiz stroitelʹnoy otrasli Ukrainy [Analysis of the construction industry of Ukraine]. Problemy sistemnogo podkhoda v ekonomike – Problems of the systemic approach in economics, vol. 3(77)-1.

Cheshuk V.O. (2018) Diagnostirovaniye urovnya razvitiya stroitelʹstva v Ukraine [Diagnosis of the level of construction development in Ukraine]. Vestnik Cherkasskogo universiteta – Herald of Cherkasy University, vol. 2, pp. 87–95.

V uryadi pidrakhuvaly kilʹkistʹ zruynovanykh okupantamy budynkiv v Ukrayini [The government calculated the number of houses destroyed by the occupiers in Ukraine]. Available at: https://ua.news/ru/ukraine/v-uryadi-pidrahuvali-kilkist-zrujnovanih-okupantami-budinkiv-v-ukrayini

Переглядів статті: 283
Завантажень PDF: 795
Опубліковано
2022-07-26
Як цитувати
Соколовська, К., & Касич, А. (2022). ТЕНДЕНЦІЇ У РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. Економіка та суспільство, (41). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-41-34
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ